4
Soo Te Naa Besa Pooha te tuukwe'e ka saa'a susumudu tunaka'oedyukudu ka Te Pabe'e besa podo tu meana ma'wukakwu, ka tooe hownnekoo tooe sutakoo poohabe naka'oedyukuna pumme nemooagadu. Mu numu sutakoo tunedyooena umuoo numu nemooaga. Umu numu nemooagadu ka wuna'me suda tumatuguna, umu yise ka kaaheno besow gi oo sopedakwatoo. 3-4 “Gi nananodukwadoopana, gi no'o-baatoosoo tukapu tukapana,” mee mu numu nemooagadu numu netamma, pana soo Te Naa ka no'oko tukapu tamme-too matabuepu. Soo Te Naa no'okosoo hemma besa matabuepu yise gi hee suta'yoo ka oo-koobatoo te nanesootuha'e. Soo Te Naa unnepu ka tukapu-koobatoo te nanesootuhino'o, tamme gi oo namanabuekute.
U ka Te Pabe'e besa tummatza'e ka umu tunaka'oedyukudu tuukwena ka ume e tuukwe-kwitu. U uusoo besa natunedyooe ka besa na'unnedu nagenona. Ka umu na'esayaedu numu tunedyooedu u sakwa gi nakabetseapana. U sakwa ka Te Naa besa po tubetse nageno. Oo-makoo natunedyooena. Esoo u tookoo u mabetseana besa'yoo, pana soo Te Naa besa podo numu meanona unusoo besa'yoo. Oosoo Te Naa podo nameadu numu natunedyooena besa'yoo, ka oo-toogoo meanona unusoo besa'yoo. Oosoo Te Naa podo nameadu numu natunedyooena besa'yoo ka meno'o yaa'a ka teepu-kooba'yoona pana ka saa'a Te Naa-matoo te mease oosoo unusoo besa'yoo. Soo meeoo ume e tuukwena togesapa. U sakwa a nageno. 10 Nu ka tubetse besow po nageno'o, soo Te Naa no'oko numu besa matugu, ka pukwi u tunaka'oedyuku u magwetzoikwu.
11 No'oko numu tunedyooe umu sakwa ka ume e tuukwena nageno. 12 U sakwa no'oko numu soopedya, o'no mu numu ume sootubetseya'ekwu, yise tubetse unudooe besa'yoo. U sakwa ka Te Naa besa podo meanona mu tunaka'oedyukudu u poonnena punno'o u-kwa'nesoo. O'no gi haga sakwa meeoo u netamma, “U nagutza naatse numme u tunedyooe-kwi.”
13 Ooosapa ka mu numu Te Naa unnepu-witu tunedyooeno, e petuno'otoo tooe. 14 Mu wakwa'etse u pooha poonnena, u nanesootuhikute. Umuoo u-ma matuguse soo Te Naa ka nanesootuhibu noko numu u tunedyooekwuna ooka u sootuhi. U sakwa ooosapa Te Naa unnepu-witu numu tunedyooe. Gi u namatusookwunikwu. 15 U sakwa e tunetamma tubetse nagenona, o'no yise mu numu u poonnena u sopedakwadookwu ka unusoo besa u maneno'o. 16 Besakoo tunakabetseana, besakoo ka Te Naa unnepu suu'mu numu tunedyooena, u ka ume nakabetseadu-no namagwetzoikwu.