Da Brofayt Amos
Es 1. Gabiddel.
Dess sinn di vadda fumm Amos, ayns funn di shohf-heedah funn di shtatt Thekoa. Dess is vass eah ksenna hott veyyich Israel zvay yoah eb di eaht-bayben, an di zeit es da Usias kaynich funn Juda voah un da Jerobeam, em Joas sei boo, da kaynich funn Israel voah.
Eah hott ksawt:
“Da Hah roaht aus Zion
un lost sei shtimm heahra aus Jerusalem;
di shohf-heedah iahra vayt-feldah drikla uf,
un's graws uf em Berg Karmel drayt brau.”
Israel Iahra Nochbahra Vadda Gricht
Dess is vass da Hah sawkt:
“Fa di shtatt Damascus iahra feel sinda, even fa drei adda fiah,
dann dray ich nett vekk funn si shtrohfa.
Veil si Gilead gedrosha henn
bei en shlayf mitt eisichi zay ivvah si zeeya,
dann shikk ich feiyah uf em Hasael sei kaynich-haus,
un dess fabrend awl di greeks-heisah fumm Benhadad.
Ich brech's doah nunnah funn di shtatt Damascus,
ich butz vekk da kaynich im deich funn Aven,
un aw sellah kaynich es da zeptah haybt in Beth-Eden.
Di leit funn Syria vadda vekk gnumma zu Kir.”
So sawkt da Hah.
Dess is vass da Hah sawkt:
“Fa di shtatt Gaza iahra feel sinda, even fa drei adda fiah,
dann dray ich nett vekk funn si shtrohfa.
Veil si en gans folk vekk gnumma henn funn haym,
un di leit fakawft henn zumm land Edom,
dann shikk ich feiyah uf di vanda funn Gaza,
un dess fabrend awl iahra greeks-heisah.
Ich butz da kaynich funn di shtatt Asdod vekk
un aw sellah kaynich es da zeptah haybt in di shtatt Askalon.
Ich zayl mei hand drayya geyyich di shtatt Ekron,
biss di letshta funn di Philishtah doht sinn.”
So sawkt Gott da Hah.
Dess is vass da Hah sawkt:
“Fa di shtatt Tyrus iahra feel sinda, even fa drei adda fiah,
dann dray ich nett vekk funn si shtrohfa.
Veil si awl di leit in em land kfanga henn
un si fakawft henn zumm land Edom,
un's bund nett kalda henn es breedah henn zu nannah,
10 dann shikk ich feiyah uf di vanda funn Tyrus,
un dess fabrend awl iahra greeks-heisah.”
11 Dess is vass da Hah sawkt:
“Fa di feel sinda funn di leit funn Edom, even fa drei adda fiah,
dann dray ich nett vekk funn si shtrohfa.
Veil si iahra broodah Israel nohch ganga sinn mitt em shvatt,
un henn kenn bamhatzichkeit gvissa,
veil si veedich bays voahra di gans zeit,
un iahra zann nett zrikk kohva henn,
12 dann shikk ich feiyah uf di shtatt Theman,
un fabrenn di greeks-heisah funn Bozra.”
13 Dess is vass da Hah sawkt:
“Fa di feel sinda funn di kinnah funn Ammon, even fa drei adda fiah,
dann dray ich nett vekk funn si shtrohfa.
Veil si di veibsleit uf em family vayk ufgrissa henn in Gilead
so es si iahra land graysah macha kenna,
14 dann setz ich feiyah uf di vanda funn Rabba,
so es iahra greeks-heisah ufbrenna
diveil es greeks-grisha naus groofa vadda uf em greeks-dawk,
un's gefecht is vi en vildah shtoahm.
15 Iahra kaynich zayld vekk gnumma sei,
un aw sei evvahshti leit mitt eem.”
So sawkt da Hah.