Es 5. Gabiddel.
Da Roof Zu Israel Fa Boos Du
Heichet zu dee vadda, diah funn Israel, dess leicht-leet es ich sing veyyich eich:
“Di yung-fraw Israel is kfalla,
un zayld nee nimmi uf shtay.
See is fa'acht in iahra ayya land
un nimmand kann iahra uf helfa.”
Dess is vass Gott da Hah sawkt:
“Di shtatt es en dausend greeks-gnechta naus shikt,
zayld yusht en hunnaht ivvahrich havva.
Di shtatt es en hunnaht greeks-gnechta naus shikt,
zayld yusht zeyya ivvahrich havva.”
Dess is vass da Hah sawkt zu di leit funn Israel:
“Suchet mich, no zaylet diah layva,
suchet nett hilf funn Beth-El,
gaynd nett zu Gilgal,
un gaynd nett nivvah zu Beer-Seba.
Fa Gilgal vatt kfanga vekk gnumma,
un Beth-El zayld zu nix kumma.”
Suchet da Hah, no zaylet diah layva,
adda dann kumd eah ivvah's haus fumm Joseph
vi en brennich feiyah;
es fazeaht, un's is nimmand in Beth-El fa's ausmacha.
Dess is fa eich es leit iahra recht zu biddahnis drayya,
un di gerechtichkeit uf da bodda shmeisa.
Sellah es di free-yoah un shpoht-yoah shtanna gmacht hott,
es es dunkla funn di nacht in da meiya macht,
un es di helling funn dawk in di nacht macht;
sellah es shikt fa's vassah fumm say,
un leaht's ivvah di gans eaht—
sei nohma is da Hah.
Eah lost fadauves ivvah di shteika kumma,
un bringd aw fadauves uf di shteik shtatt.
10 Diah hasset sellah es eich shtrohft in di richts-bletz,
un aw sellah es di voahret sawkt.
11 Diah dreddet uf di oahma
un machet si eich frucht gevva.
Deich sell, even vann diah shtaynichi heisah bauwet,
dann zaylet diah nett drinn voona,
even vann diah grohsi vei-goahra geblanst hend,
zaylet diah da vei difunn nett drinka.
12 Fa ich vays vi oft es diah ivvah-dreddet,
un vi grohs es eiyah sinda sinn.
Diah drikket di gerechta nunnah un nemmet geld hinna rumm,
un haldet di oahma funn iahra recht greeya in di richts-bletz.
13 Fasell dutt da shmeaht mann nix sawwa an so en zeit,
fa di zeida sinn evil.
14 Suchet vass goot is, nett vass evil is,
so es diah layva kennet.
No zayld da Hah, da Awlmechtich Gott, bei eich sei,
grawt vi diah sawwet es eah is.
15 Hasset vass evil is, leevet vass goot is,
gevvet leit vass iahra recht is in di courts.
Fleicht vatt da Hah, da Awlmechtich Gott, gnaydich
zu selli es ivvahrich sinn fumm Joseph.
16 So dess is vass da Hah, da Awlmechtich Gott, da Hah, sawkt:
“Es zayld yammahres sei in di shtrohsa,
un leit am naus greisha in di shkveahra.
Di bavvah vadda bei groofa fa heila,
un aw selli es betzawld vadda fa veina.
17 Si zayla am heila sei in awl di vei-goahra,
veil ich unnich eich gay zayl,”
so sawkt da Hah.
Da Dawk Fumm Hah
18 Vay zu selli es vinsha
fa da dawk fumm Hah!
Favass sind diah am foahgukka zumm dawk fumm Hah?
Es zayld dunkel sei sellah dawk, nett hell.
19 Es zayld sei es vann en mann am shpringa is funn en layb,
un dutt no en beah ohdreffa,
adda es vann en mann in sei haus nei gayt,
dutt sei hand uf di vand,
un en shlang beist een.
20 Zayld nett sellah dawk dunkel sei unni licht—
shvatz dunkel, unni ennichi helling?
21 “Ich hass eiyah feiyah-dawwa un nemm si nett oh;
ich kann eiyah fasamlinga nett shtenda.
22 Diah bringet miah brand-opfahra un shpeis-opfahra,
avvah ich zayl si nett ohnemma.
Un vann diah feddi diahra bringet fa dank-opfahra,
dann zayl ich si nett ohgukka.
23 Nemmet vekk funn miah di yacht funn eiyah singes;
ich heich eiyah harfa nett oh.
24 Avvah losset sell vass recht is lawfa vi vassah,
un gerechtichkeit vi en revvah es immah lawft!
25 Diah leit funn Israel,
hend diah miah shlacht-opfahra un shpeis-opfahra gebrocht
deich di fatzich yoah in di vildahnis?
26 Diah hend dee gettah mitt eich gedrawwa—
eiyah abgott-kaynich da Sikkuth,
es gleichnis fumm Kiyun eiyah shtanna-gott—
di sacha es diah gmacht hend fa eich selvaht.
27 Fasell loss ich eich vekk kfiaht vadda
zu di annah seit funn Damascus,”
sawkt da Hah, deah es Awlmechtich Gott hayst.