Es 7. Gabiddel.
Roht Veyyich Heiyahra
Nau veyyich di sacha es diah miah kshrivva hend. Es is goot vann en mann kenn veibsmensh ohrayya dutt.
Avvah fa sich aus di huahrahrei halda, loss alli mann sei aykni fraw havva un alli fraw iahra ayknah mann.
Da mann soll sei shuldichkeit du zu sei fraw un di fraw aw zu iahra mann.
Di fraw iahra leib heaht nett yusht zu iahra laynich, avvah aw zu iahra mann. Un grawt so, em mann sei leib heaht nett yusht zu eem laynich, avvah aw zu sei fraw.
Ayns soll sich nett halda fumm anra, adda vann diah awl zvay aynich sinn mitt, yusht fa en zeidlang. Dess is so es diah eich gevva kennet zu fashta un bayda. Avvah no sellet diah viddah zammah kumma adda da Satan fasucht eich veil eiyah naduah zu shteik is fa eich.
Ich alawb eich dess, un sawk's nett es en gebott.
Ich vott alli-ebbah veah vi ich binn. Avvah alli-ebbah hott sei ayya kshenk funn Gott, aynah funn dee satt un da annah funn selli satt.
Zu dee vo nett keiyaht sinn un zu di vitt-veivah sawk ich dess: Es is goot vann si on halda laynich layva vi ich du.
Avvah vann si sich nett helfa kenna in demm, sedda si heiyahra. Fa's is bessah fa heiyahra es vi fa brenna mitt lusht.
10 Zu di keiyahda gevvich dee gebodda, nett ich avvah da Hah: En fraw soll nett iahra mann falossa.
11 Avvah vann see dutt, soll see nett viddah heiyahra, adda loss see viddah zrikk gay zu iahrem mann—un da mann soll sei fraw nett vekk du funn sich.
12 Avvah's ivvahricha sawk ich nau un nett da Hah: Vann ennichah broodah en fraw hott es unglawvich is, un see is villing fa mitt eem layva, loss een see nett vekk du funn sich.
13 Vann ennichi fraw en mann hott es unglawvich is, un eah is villing fa mitt iahra layva, loss see een nett falossa.
14 Fa da unglawvich mann is heilich gmacht deich di fraw, un di unglawvich fraw is heilich gmacht deich da mann. Adda dann veahra eiyah kinnah unsauvah, avvah nau sinn si heilich.
15 Vann avvah ayns funn eena vo unglawvich is falossa vill, loss es so sei. En broodah adda shveshtah is nett gebunna vann's is vi sell. Im fridda avvah hott Gott uns groofa.
16 Fa vi vaysht du, fraw, eb fleicht du nett dei mann saylich machsht? Un vi vaysht du, mann, es du nett fleicht dei fraw saylich machsht?
17 Avvah im dayl vo Gott ausgedayld hott zu alli-ebbah, so vi da Hah alli-ebbah groofa hott, loss een in sellem dayl lawfa. Un dess is da roht vass ich dibei gay in awl di gmayna.
18 Vann ebbah beshnidda voah an di zeit es eah groofa gvest voah, loss een in di beshneidung bleiva. Vann ebbah groofa is es nett beshnidda voah, loss een sich nett beshneida lossa.
19 Di beshneidung is nix un nett beshnidda sei is aw nix, avvah di gebodda funn Gott halda is vass nohtvendich is.
20 Loss alli-ebbah bleiva im beroof es eah voah vo eah groofa gvest voah.
21 Voahsht du en gnecht vo du groofa voahsht? Dann bekimmah dich nett. Avvah vann du frei vadda kansht, dann bessah nemsht's.
22 En gnecht es groofa is bei em Hah, is frei gmacht bei em Hah un heaht zu eem. Grawt so aw, deah vo frei voah vo eah groofa is vadda, is Christus sei gnecht.
23 Diah sind deiyah gekawft vadda, so vaddet nett mensha gnechta.
24 Leevi breedah, vass-evvah dayl es ebbah sich find drinn vann eah groofa vatt, loss een datt drinn bleiva mitt Gott.
25 Nau veyyich leddichi mayt havvich kenn gebott fumm Hah. Avvah ich gebb mei mayning, so vi aynah es deich em Hah sei bamhatzichkeit shtandhaftich is.
26 Ich mayn in di dreebsawl funn heit veah's bessah fa en mensh fa bleiva vi eah is.
27 Vann du gebunna bisht zu en fraw, dann gukk nett fa frei gmacht vadda. Un vann du nett gebunna bisht zu en fraw, dann gukk nett fa keiyaht vadda.
28 Avvah vann du heiyahsht, dusht du nett sindicha. Un vann en leddich maydel heiyaht, dutt see nett sindicha. Avvah doch, selli vo heiyahra, zayla dreebsawl havva im layva un ich vett eich halda funn sellem.
29 Avvah ich sawk dess, leevi breedah, di zeit is oahrich katz. Funn nau on, losset selli vo keiyaht sinn sei es vann si nett keiyaht veahra.
30 Selli vo veina, losset si sei es vann si nett veina dayda. Un selli vo sich froiya, losset si sei vi selli vo sich nett froiya. Un selli vo sacha kawfa, losset si sei es vann si's nett aykna dayda.
31 Selli vo zu du henn mitt di veld, sella nett ufgnomma sei mitt iahra. Fa di sacha funn dee veld zayla fagay.
32 Ich vill havva es diah nett bekimmaht sind. Da leddich mann is bekimmaht veyyich di sacha fumm Hah, vi eah da Hah fraylich macha kann.
33 Avvah da keiyaht mann is bekimmaht veyyich di sacha funn dee veld, vi eah sei fraw fraylich macha kann.
34 Es is aw en unnahshitt zvishich en keiyahdi fraw un en leddich maydel. Es leddich maydel bekimmaht sich veyyich di sacha fumm Hah, vi see heilich sei kann im leib un im Geisht; avvah di keiyaht fraw bekimmaht sich mitt veldlichi sacha fa broviahra iahra mann fraylich macha.
35 Ich sawk dess fa eiyah ayya goot, nett fa en shtrikk um eiyah hals rumm du, avvah ich vill havva es diah recht layvet un nett fahinnaht sind in vi diah da Hah deenet.
36 Vann ennich ebbah maynd eah is nett am recht du mitt sei maydel es am eldah vadda is, un eah maynd si sedda heiyahra, loss een du vi eah vill—loss si heiyahra, es is kenn sind.
37 Avvah vann ebbah shtandhaftich shtayt ivvah sei ayya hatz, un hott kenn noht fa heiyahra; vann eah sei villa ufgevva hott un sei meind uf gmacht es eah sei maydel nett heiyahra sett—deah mann dutt aw's recht ding.
38 So dann, deah vo heiyaht dutt goot, avvah deah vo nett heiyaht dutt bessah.
39 En fraw is gebunna zu iahra mann deich's Ksetz fa so lang es eah laybt. Avvah vann iahra mann shtaubt is see frei fa heiyahra veah see vill so lang es es gedu vatt deich da Hah.
40 Zu meina mayning veah see may fraylich vann see bleiva dayt vi see is, un ich mayn aw ich habb da Geisht Gottes.