Es 8. Gabiddel.
Frei-Villich Un Reichlich Gevva
Miah vella havva es diah visset, leevi breedah, veyyich di gnawt funn Gott vass gevva voah zu di gmayna funn Matzedonia.
Si voahra hatt broviaht bei di dreebsawl es si deich gmacht henn, avvah iahra frayt voah so grohs es si reichlich gevva henn even vann si oahrich oahm voahra.
Fa ich kann eich sawwa es si gevva henn vass si henn kenna, un may es si henn kenna, deich iahra ayknah villa.
Si henn oahrich ohkalda mitt uns es miah iahra kshenk ohnemma sedda, so es si en dayl havva kenna in faseiya fa di Grishta-leit.
Dess voah may es miah koft katt henn difoah, avvah seahsht henn si sich selvaht zumm Hah gevva, un no zu uns deich Gottes villa.
Deich dess henn miah da Titus famohnd es eah ohhald grawt vi eah ohkfanga hott, un fa aw so faddich macha unnich eich in di gnawt.
Nau siddah es diah in alli sach reich sind, im glawva, im kshvetz, in eisicht, in eahnshtlichkeit, un in eiyah leevi zu uns, saynet ditzu es diah aw reich sind in di gnawt funn gevva.
Ich binn nett am eich sawwa vass diah du misset, avvah bei eich veisa vi fleisich es anri sinn fa helfa, dann finn ich aus vi deef es eiyah leevi is.
Diah visset di gnawt funn unsahm Hah Jesus Christus. Diveil es eah reich voah is eah oahm vadda fa eich, un deich dess es eah oahm vadda is, hott eah eich reich gmacht.
10 Ich gebb eich nau mei mayning veyyich dee sacha. Ich mayn es veah's besht fa eich, fa faddich macha vass diah ohkfanga hend en yoah zrikk un vass diah an selli zeit du hend vella.
11 Nau dann, machet faddich vass diah ohkfanga hend, so es grawt vi en falanga datt voah fa's du, nau falanget aw fa faddich macha fa gevva funn demm vass diah hend.
12 Fa vann ebbah villing is fa gevva, dann vatt's ohgnumma un gmessa bei vass eah hott, un nett bei vass eah nett hott.
13 Dess is nett so es anri roowa kenna un diah nunnah-glawda sind, avvah es es gleicha is gans rumm.
14 Sell vass diah ivvahrich hend an dee zeit sett eena helfa in iahra noht, so aw sell vass si moll ivvahrich henn soll no eich helfa in eiyah noht. Sellah vayk bleibt alles gleicha.
15 Vi's kshrivva shtayt, “Sellah vo feel ksammeld hott, hott nix ivvahrich, un sellah vo bissel ksammeld hott, hott kenn noht.”
Da Titus, Em Paulus Sei Mitt-Helfah
16 Avvah Gott sei gedankt, deah es dee gleichlich bekimmahnis im Titus sei hatz gedu hott fa eich.
17 Fa eah hott nett yusht unsah famohning ohgnumma, avvah veil eah eahnshtlich voah, is eah frei-villich zu eich ganga.
18 Miah shikka mitt eem da broodah vass glohbt is bei awl di gmayna ivvahrawlich fa sei gebreddich fumm Effangaylium.
19 Un nett yusht sell, avvah eah voah raus groofa bei di gmayna fa mitt uns gay in dee eahvet funn gnawt vo miah am du sinn fa di hallichkeit fumm Hah, un fa eiyah goodah villa veisa.
20 Miah vella acht gevva es nimmand uns pshuldicha kann vi miah dess grohs kshenk faseiya doon vass ausgedayld vatt bei uns.
21 Fa miah vella du vass recht is nett yusht im Hah sei awwa avvah aw in mensha awwa.
22 Un miah shikka aw unsah broodah mitt eena. Miah henn een oft ausbroviaht un henn kfunna es eah eahnshtlich is in feel sacha, avvah eah is nau noch may eahnshtlich veil eah en grohsah glawva hott in eich.
23 Veyyich em Titus, eah is mei mitt-helfah un shtayt bei miah im deensht zu eich. Un veyyich di anra breedah, si sinn aposhtla funn di gmayna un sinn en eah zu Christus.
24 Fasell veiset eiyah leevi zu eena, so es awl di gmayna's sayna kenna, un aw di uahsach sayna kenna es miah eich ufkshvetzt henn.