Es 3. Gabiddel.
Es Goldich Gleichnis Un Da Gleedich Offa
Da Kaynich Nebukadnezar hott en gleichnis gmacht aus gold es neintzich foos hohch voah un nein foos brayt. Eah hott dess gleichnis ufkokt in di plains funn Dura di landshaft funn Babylon.
No hott eah awl di grohsa ivvah-saynah bei groofa: di govvenahs, di govvenahs iahra helfah, di greeks-gnechta ivvah-saynah, em kaynich sei roht-gevvah, di geld-shtubb ivvah-saynah, di richtah un awl di anra roolahs funn sei kaynich-reich. Eah hott si bei groofa fa en eisetzing-fasamling havva fa dess gleichnis es eah ufksetzt hott.
No henn awl di govvenahs, di govvenahs iahra helfah, di greeks-gnechta ivvah-saynah, em kaynich sei roht-gevvah, di geld-shtubb ivvah-saynah, di richtah un awl di anra roolahs sich fasammeld fa's eisetzes fumm gleichnis es da Kaynich Nebukadnezar ufksetzt hott. Si henn awl fannich em gleichnis kshtanna.
No hott em kaynich sei gebodda-greishah laut naus gegrisha, “Dess is vass diah gebodda sind fa du, diah leit, folk un mennah funn alli shprohch un land.
Vann diah di yacht heahret funn blohs-hanna, flutes, grohsi harfa un glenni harfa, peifa un alli sadda instruments, dann misset diah nunnah falla un's gleichnis funn gold ohbayda es da Kaynich Nebukadnezar ufksetzt hott.
Veah-evvah es nett nunnah fald un's ohbayt zayld grawt in en gleedichah offa kshmissa sei.”
So, vo si di yacht keaht henn funn di blohs-hanna, di flutes, di grohsa harfa, di glenna harfa, di peifa un awl sadda instruments, sinn di leit funn alli lendah un di mennah funn alli shprohcha nunnah kfalla un henn's gleichnis funn gold ohgebayda es da Kaynich Nebukadnezar ufksetzt katt hott.
An selli zeit sinn samm Chaldayah ruff kumma un henn ohkfanga shvetza geyyich di Yudda.
Si henn ksawt zumm Kaynich Nebukadnezar, “Oh kaynich, du solsht ayvichlich layva.
10 Du hosht en gebott naus gedu, oh kaynich, es alli-ebbah nunnah falla muss un's gleichnis funn gold ohbayda vann eah di yacht heaht funn di blohs-hanna, di flutes, di grohsa harfa, di glenna harfa, di peifa un alli sadda instruments,
11 un veah-evvah es nett nunnah fald un's ohbayt zayld in en gleedichah offa kshmissa sei.
12 Nau's sinn samm Yudda do es du ivvah di landshaft funn Babylon ksetzt hosht es Shadrach, Meshach un Abednego haysa. Dee mennah fa'achta dei gebott, oh kaynich, un doon dei gettah nett deena, adda's gleichnis funn gold ohbayda es du ufksetzt hosht.”
13 Da Nebukadnezar voah gans gleedich bays un hott da Shadrach, Meshach un Abednego bei groofa. So voahra si fannich da kaynich gebrocht.
14 Da Nebukadnezar hott ksawt zu eena, “Shadrach, Meshach un Abednego, is es voah es diah mei gettah nett deenet un's gleichnis funn gold nett ohbaydet es ich ufksetzt habb?
15 Nau vann diah di yacht heahret funn di blohs-hanna, di flutes, di grohsa harfa, di glenna harfa, di peifa un alli sadda instruments un diah fallet nunnah un baydet's gleichnis oh es ich gmacht habb, dann is alles goot un recht. Avvah vann diah's nett ohbaydet, dann vaddet diah grawt in en gleedichah offa kshmissa. No vella sayna vass fa gott es eich aus mei hand nemma kann.”
16 Da Shadrach, Meshach un da Abednego henn no ksawt zumm kaynich, “Oh Nebukadnezar, es is nett nohtvendich es miah diah andvat gevva veyyich demm.
17 Vann miah in da gleedich offa kshmissa vadda, dann kann da Gott es miah deena uns halda funn umkumma, un eah nemd uns aus dei hand, oh kaynich.
18 Avvah vann eah nett dutt, dann vella miah alsnoch havva es du vaysht, oh kaynich, es miah dei gettah nett deena zayla, un's gleichnis funn gold nett ohbayda zayla es du ufksetzt hosht.”
19 No voah da Nebukadnezar gans heslich bays mitt em Shadrach, Meshach un em Abednego, un sei ksicht voah fashteld geyyich si. Eah hott ksawt di gnechta sella da offa sivva mohl haysah macha es vi gvaynlich.
20 Eah hott samm funn sei shteikshti greeks-gnechta gmacht da Shadrach, Meshach un da Abednego binna un si in da gleedich offa shmeisa.
21 Dee mennah voahra gebunna mitt iahra hossa, vemmes, heet un anri glaydah oh un voahra nei in da gleedich offa kshmissa.
22 Veil da kaynich pinklich ksawt hott es da offa muss so hays sei, dann hott's flamm fumm offa di greeks-gnechta doht gmacht es da Shadrach, Meshach un da Abednego gedrawwa henn.
23 Avvah da Shadrach, Meshach un da Abednego sinn nei in's flamm fumm haysa offa kfalla diveil es si noch gebunna voahra.
24 No voah da Kaynich Nebukadnezar fashtaund. Eah is uf getshumbt un hott sei mennah kfrohkt es eem roht gevva, “Henn miah nett drei mennah gebunna un si in's feiyah kshmissa?” Si henn ksawt, “Sell is voah, oh kaynich.”
25 No hott eah ksawt, “Gukket moll, ich sayn fiah mennah am rumm lawfa im feiyah. Si sinn nett gebunna un's flamm dutt nix zu eena. Da fiaht mann gukt vi en sohn funn di gettah.”
26 Da Nebukadnezar is no nuff an's doah fumm gleedicha offa ganga un hott gegrisha, “Shadrach, Meshach un Abednego, diah gnechta fumm Alli-Haychshta Gott, kummet raus; kummet do heah!” No is da Shadrach, da Meshach un da Abednego aus em feiyah kumma.
27 Di govvenahs, di govvenahs iahra helfah, un em kaynich sei roht-gevvah sinn no um si rumm kumma. Si henn ksenna es es feiyah dee mennah nix gedu hott un di hoah uf iahra kebb voah nett even fasenkt. Iahra glaydah voahra nett fabrend, un si henn nett kshmakt vi shmohk.
28 Da Nebukadnezar hott no ksawt, “Glohbt is da Gott fumm Shadrach, Meshach un Abednego, deah es sei engel kshikt hott fa sei gnechta aus di kfoah halda! Si henn eem gedraut un henn's nett gedu fa em kaynich sei gebott halda. Si henn leevah iahra layva gevva vella, es en anra gott deena es nett iahra ayknah Gott voah.
29 Fasell mach ich dess gebott, ‘Ennichi leit, folk adda shprohcha es shvetza geyyich da Gott fumm Shadrach, Meshach un Abednego sella in shtikkah kakt sei un iahra heisah zammah grissa sei uf en haufa; es hott kenn anra gott es leit aus di kfoah halda kann vi dess.’ ”
30 No hott da kaynich da Shadrach, da Meshach un da Abednego haychah nuff ksetzt ivvah di landshaft funn Babylon.