Es 11. Gabiddel.
Vi Vennich Vayst Da Mensh
Shmeis dei broht uf's vassah fumm say,
un feel dawk shpaydah findsht du's viddah.
Gebb en dayl zu sivva adda acht leit,
fa du vaysht nett vass fa druvvel es es gevva zayld uf di eaht.
Vann di volka foll vassah sinn,
dann leahra si sich aus uf di eaht.
Vann en bohm um fald geyyich di natt adda geyyich di saut,
datt vo eah fald, zayld eah leiya.
Veah-evvah es voaht uf da recht vind zayld nett blansa,
un veah-evvah es voaht uf di rechta volka zayld nett eahnda.
Grawt vi du nett da vayk fumm vind vaysht,
adda vi di gnocha gmacht sinn in en muddahs-leib,
so kansht du aw nett di verka funn Gott vissa,
deah es alles macht.
Say dei sohma free meiyets,
un loss dei hend nett roowa ohvets,
fa du kansht nett sawwa eb da meiya
adda da ohvet sohma vaxa zayld,
adda eb si awl zvay doon.
Goodah Roht Fa Yungi Leit
Es licht is sees
un's is leeblich zu di awwa fa di sunn sayna.
Es macht nix aus vi feel yoah es en mann laybt,
eah soll fraylich sei in si awl.
Avvah eah soll aw an di dunkla dawwa denka,
fa si zayla feel sei.
Alles es noch am kumma is kann nett fashtanna sei.
Sei fraylich, yungah mann, diveil es du yung bisht;
loss dei hatz dich froh macha diveil es du yung bisht.
Du vass glushtich is zu deim hatz,
un vass-evvah es dei awwa sayna,
avvah fagess nett es Gott dich richta zayld fa awl dess.
10 So nemm da angsht aus deim hatz,
un du vekk vass diah shmatza gebt.
Fa's is feel es ma nett fashtay kann vann ma yung is.