Es 4. Gabiddel.
Di Nunnah-Gedreddana
No habb ich viddah gegukt un habb awl's unrecht ksenna es am ohgay voah unnich di sunn:
Ich habb's awwa-vassah ksenna funn di nunnah-gedreddana—
si henn nimmand fa si drayshta.
Di graft voah uf di nunnah-dreddah iahra seit—
di nunnah-gedreddana henn kenn drayshtah.
No habb ich ksawt es di dohda,
selli es shund kshtauva sinn,
sinn bessah ab
es selli es noch levendich sinn.
Avvah bessah ab es si awl zvay,
is sellah es noch nett geboahra is;
eah hott's evila nett ksenna
es am gedu vadda is unnich di sunn.
Veyyich Eahvet
Un ich habb awl di eahvet ksenna es leit doon so es si bessah sinn es iahra nochbah. Dess aw is leah un unni mayning, un am broviahra da vind fanga.
Da nah dutt sei hend zammah
un fahungaht.
Avvah en hand-foll roo
is bessah es zvay hend-foll eahvet
es am broviahra sinn da vind fanga.
No habb ich viddah gegukt un habb ebbes ksenna es leah voah un es em layva kenn mayning gevva hott unnich di sunn:
Datt voah en mann gans laynich;
eah hott kenn boo katt un aw kenn broodah.
Avvah's voah kenn end zu awl sei shaffes,
un sei awwa henn nett genunk geld greeya kenna.
Eah hott kfrohkt, “Fa veah binn ich am so hatt shaffa,
un favass binn ich am mich halda funn blesiah havva?”
Dess is aw leah un gebt layva kenn mayning,
en aylendichah vayk fa layva!
Zvay zammah sinn bessah es aynah
veil si may greeya fa iahra eahvet:
10 Vann aynah anna fald
kann da annah eem uf helfa.
Avvah oahm is da mann es anna fald
un hott nimmand fa eem uf helfa!
11 Un vann zvay zammah anna leiya,
kenna si sich voahm halda.
Avvah vi kann aynah laynich sich voahm halda?
12 Aynah laynich kann kshvind ivvah-gnumma sei,
avvah zvay kenna nannah helfa.
Drei shtrikk zammah kflochta kenna nett kshvind farissa sei.
Kaynich-Macht Maynd Nix
13 Es is bessah fa en oahmah boo sei mitt veisheit es en dummah, aldah kaynich es nimmi vayst vi roht zu nemma funn leit.
14 Da yung boo is fleicht aus di jail kumma un is kaynich vadda, adda fleicht voah eah oahm geboahra un is kaynich vadda.
15 Ich habb ksenna es awl selli es lawfa unnich di sunn demm yunga boo nohch ganga sinn, deah es em alda kaynich sei blatz gnumma hott.
16 Es mecht kenn end sei zu di feel leit es en kaynich ivvvah-saynd, avvah di leit vo kumma noch eem zayla een nett eahra fa vass eah gedu hott. Dess is aw unni mayning, un is vi am broviahra da vind fanga.