Es 4. Gabiddel.
Aynichkeit Im Leib Funn Christus
Ich, aynah es eikshtekt is fa da Hah, famohn eich es diah en layva fiahret es shiklich is fa eiyah beroof vo diah groofa sind ditzu.
Seind daymeedich un hayvet eich nett ovvich anri; seind geduldich un layvet mitt-nannah in leevi.
Seind fleisich fa di aynichkeit im Geisht halda deich da fridda es miah gebunna sinn mitt.
Es hott ay leib un ay Geisht, grawt vi diah raus groofa voahret in ay hofning vo diah groofa sind vadda.
Es hott ay Hah, ay glawva, ay dawf,
ay Gott un Faddah, vo ivvah alli-ebbah, deich alli-ebbah un in eich awl is.
Avvah zu yaydah funn uns is di gnawt gevva, so vi Christus dess kshenk ausgedayld hott.
Fasell sawkt's,
“Vo eah nuff in di hay kfoahra is,
hott eah di kfangana mitt sich kfiaht,
un hott kshenkah gevva zu mensha.”
(Vass maynd “nuff in di hay kfoahra,” annahshtah es eah seahsht nunnah in di niddahshta bletz funn di eaht ganga is?
10 Deah vo nunnah ganga is, is aw da vann vo nuff, vay ovvich di evvahshta himla ganga is, so es eah alles uf filla kann.)
11 Un eah hott samm gevva fa aposhtla sei, samm fa brofayda sei, samm fa effangelishtah sei, un samm fa breddichah un teetshah sei.
12 Dess voah so es eah glawvichi rishta kann fa di eahvet fumm deensht, un deich sell, Christus sei leib ufgebaut vadda kann,
13 biss miah awl aynich sinn im glawva un in di eisicht funn Gott sei Sohn; un aw biss miah en folkummanah mann vadda im geishtlicha, un gmessa sei kenna in di folkummashaft funn Christus.
14 No zayla miah nimmi sei vi kinnah es zrikk un faddi gvesha vadda mitt di vella, un rumm geblohsa vadda bei alli vind funn mayning un lanning, dess vo rumm gedrawwa vatt bei uneahlichi un shlichtichi mennah es uns fafiahra vella.
15 In blatz funn sellem, bei di voahret uf hayva in leevi, vaxa miah uf in alli veyya in Christus, deah vo da kobb is.
16 Deich een is es gans leib zammah gebunna un zammah kohva bei awl di gnocha un flexa es datt sinn. So vann alli dayl fumm leib shaft vi's sett, dann dutt's gans leib vaxa un sich ufbauwa in leevi.
Es Ald Un's Nei Layva
17 Ich sawk eich dann, un zeik zu eich im Hah, es diah funn nau on nimmi lawfet vi di anra Heida doon, dee vo iahra meind uf leahri sacha henn.
18 Iahra fashtand is dunkel gmacht, un si sinn veit vekk fumm layva es funn Gott kumd, veil's nett in eena is fa's begreifa, un veil iahra hatza blind sinn.
19 Si kenna nimmi shohm feela, un henn sich ivvah-gevva zu iahra aykni lusht fa alli sadda unreinichkeit dreiva mitt em lusht fa may havva.
20 Diah hend avvah Christus nett sellah vayk gland.
21 Ich fanemm es diah keaht hend funn eem un voahret gland bei eem in di voahheit funn Jesus.
22 So layyet nau ab funn eich da ald mensh un da ald vayk vass diah eahshtah als gloffa sind drinn, deah vo fafiaht un fadaubt deich lusht.
23 Losset eiyah meind un gedanka nei gmacht sei im Geisht,
24 un doond da nei mensh oh, deah vo kshaffa is fa sei vi Gott in di voahlich gerechtichkeit un heilichkeit.
25 Fasell doond di unvoahret vekk funn eich un sawwet yusht di voahret zu nannah, fa miah sinn awl daylah funn-nannah.
26 In eiyahm zann doond nett sindicha; losset nett di sunn unnah gay in eiyahm zann,
27 un gevvet nett blatz zumm Deivel.
28 Loss deah vo kshtohla hott nimmi shtayla, avvah loss een shaffa mitt sei aykni hend un sell du vass goot is, so es eah ebbes hott zu gevva zu selli in di noht.
29 Losset kenn shlechti kshvetzah aus eiyah maul kumma, avvah yusht so sacha es ufbauwa, so es selli vo heahra goodes raus greeya.
30 Un doond nett da Heilich Geisht funn Gott bedreebt macha. Deich een voahret diah kseald biss an da dawk funn di saylichkeit.
31 Losset eiyah biddahri un baysi gedanka, eiyah zann un gefecht, un eiyah shlechti kshvetzah vekk gedu vadda funn eich, un aw awl eiyah hass.
32 Seind bamhatzich un vayyich-hatzich zu nannah; fagevvet nannah grawt vi Gott eich fagevva hott in Christus.