Esther
Es 1. Gabiddel.
Da Kaynich Ahasveros Macht Di Vashti Nimmi Sei Kaynich-Fraw
Es hott blatz gnumma in di dawwa fumm Ahasveros, deah es kaynich voah funn India biss an Ethiopia ivvah en hunnaht un sivvana zvansich lendah.
An selli zeit hott da Kaynich Ahasveros uf seim kaynich-shtool kokt in di kaynich-shtatt Susa.
Im dridda yoah funn sei kaynich-reich hott eah en grohs essa gmacht fa sei feddahshti un sei evvahshti gnechta. Di greeks-hauptmennah funn Persia un Media, un di roolahs un evvahshti funn awl sei lendah voahra datt.
Fa en hunnaht un achtzich dawk hott da kaynich di leit sayna glost vi reich es sei kaynich-reich is un vi mechtich es sei kaynichi hallichkeit is.
Vo selli dawwa fabei voahra hott da kaynich en grohs essa gmacht im hohf fumm kaynich-haus es sivva dawk lang voah. Dess voah fa awl di leit, fumm haychshta zumm niddahshta, es in di kaynich-shtatt Susa voahra.
Da hohf voah ausgedekt mitt veisi un blohwi curtains es nuff gebunna voahra zu silvah rings an di marbel poshta mitt purpeli shtrikk gmacht funn fei linnen. Es voahra silvahrichi un goldichi sitza uf em geteilda bodda. Di teils voahra gmacht funn keshtlichi shtay mitt edlichi kollahs—roht, veis, gree un shvatz.
Da vei voah gedrunka in alli sadda goldichi koblen, kens funna gleicha. 'S voah feel kaynich-vei fa drinka un da kaynich voah nett geitzich mitt.
Bei em kaynich sei gebott hott yaydah vann drinka kenna vi eah hott vella. Da kaynich hott sei gnechta es acht gevva henn uf da vei ksawt fa da vei ausdayla vi alli-ebbah's havva vill.
Di Kaynich-Fraw Vashti hott aw en grohs essa gmacht fa di veibsleit im Kaynich Ahasveros sei kaynich-haus.
10 Uf em sivvada dawk vo da kaynich in en goodah moot voah fumm vei, hott eah sei sivva kammah-gnechta bei groofa es eem abgvoaht henn. Dee voahra da Mehuman, da Bistha, da Harbona, da Bigtha, da Abagatha, da Sethar un da Karkas.
11 Eah hott eena ksawt fa di Kaynich-Fraw Vashti rei bringa am iahra kaynich-krohn veahra. Eah hott vella havva es di leit un di evvahshti sayna kenna vi shay es see is, veil see oahrich shay voah.
12 Avvah vo di gnechta em kaynich sei vatt zu di Kaynich-Fraw Vashti gevva henn, hott see's nett gedu fa kumma. No is da kaynich gleedich bays vadda un sei zann hott gebrend in eem.
13 Veil da kaynich gvaynlich als kshvetzt hott mitt sei roht-gevvah, mennah es veisheit katt henn veyyich di sacha fumm kaynich-reich, es ksetz un leit iahra recht, dann hott eah kshvetzt zu dee mennah mitt veisheit.
14 Selli es eah's mensht ditzu ganga is fa eem roht gevva voahra da Karshena, da Shethar, da Admatha, da Tharsis, da Meres, da Marsena un da Memucan. Si voahra di sivva evvahshti funn Persia un Media un voahra oft alawbt fa nei gay zumm kaynich. Si voahra di haychshta mennah im kaynich-reich.
15 Da kaynich hott ksawt zu dee mennah, “Vass sawkt's ksetz es gedu sei soll zu di Kaynich-Fraw Vashti? Ich, da Kaynich Ahasveros, habb mei kammah-gnechta zu iahra kshikt mitt en gebott, un see hott's nett gedu fa's halda.”
16 No hott da Memucan ksawt fannich em kaynich un awl di evvahshta, “Di Kaynich-Fraw Vashti hott letz gedu, nett yusht zumm kaynich avvah zu awl di evvahshti un awl di leit im Kaynich Ahasveros sei lendah ivvahrawlich.
17 Vass di kaynich-fraw gedu hott vatt auskfunna bei awl di veibsleit, no zayla si iahra mennah fa'achta un sawwa, ‘Da Kaynich Ahasveros hott en gebott gevva zu di kaynich-fraw fa zu eem kumma avvah see hott's nett gedu.’
18 Heit zayla di veibsleit funn Persia un Media, dee es keaht henn vass di kaynich-fraw gedu hott, da saym vayk shvetza zumm kaynich sei evvahshti, no zayld's feel fa'achtes un zann sei.
19 Nau vann's em kaynich kfald, loss een en kaynichs-gebott macha un loss es ufkshrivva sei im ksetz funn Persia un Media so es es nett fa'ennaht sei kann. Dess soll sawwa es di Vashti nee nimmi fannich da Kaynich Ahasveros kumma dauf, un es da kaynich iahra kaynichah blatz zu ebbah shunsht gebt es bessah is es see.
20 No vann em kaynich sei gebott moll keaht vatt gans deich sei grohs kaynich-reich, dann zayla di veibsleit iahra mennah achta, fumm grayshta zumm glenshta.”
21 Da kaynich un sei evvahshti voahra froh fa da roht fumm Memucan, so hott da kaynich gedu vi da Memucan ksawt hott.
22 Eah hott no en shreives naus kshikt zu alli lendah in seim kaynich-reich, zu alli land in iahra aykni shprohch un shreives. Dess shreives sawkt es alli mann soll da ivvah-saynah sei in sei ayya haus.