Es 3. Gabiddel.
Da Haman Risht Fa Di Yudda Doht Macha
Noch demm hott da Kaynich Ahasveros da Haman haychah ksetzt in sei kaynich-reich. Eah hott eem en shtool gevva ivvah awl di anra feddahshti gnechta. Da Haman voah em Hammedatha sei boo funn di nohch-kummashaft fumm Agag.
Awl di anra feddahshta gnechta am kaynich sei doah henn sich nunnah gebikt un henn em Haman eah gevva, veil da kaynich so en gebott gevva katt hott. Avvah da Mordecai hott sich nett nunnah gebikt un hott eem nett di eah gevva.
No henn em kaynich sei gnechta am kaynich sei doah da Mordecai kfrohkt, “Favass dusht du em kaynich sei gebott ivvah-dredda?”
Dawk noch dawk henn si kshvetzt zu eem, avvah eah hott's nett gedu fa si abheicha. No henn si em Haman dess ksawt fa sayna eb eah's shtend vass da Mordecai am du is, veil eah eena ksawt katt hott es eah en Yutt is.
Vo da Haman ksenna hott es da Mordecai sich nett nunnah bikt un eem eah gebt, voah eah gleedich bays.
Vo eah auskfunna hott es da Mordecai en Yutt voah, hott eah ausgmacht fa nett yusht da Mordecai shtrohfa, avvah eah hott gegukt fa en vayk es eah awl sei leit di Yudda doht macha kann, gans deich em Ahasveros sei kaynich-reich.
Im eahshta moonet, sell is da moonet Nisan, im zvelfsht yoah fumm Kaynich Ahasveros sei reich, henn si's lohs gezowwa es Pur hayst. Si henn's lohs gezowwa fannich em Haman fa ausfinna vellah dawk un moonet es si dess ausdrawwa vella. Un's lohs is uf da zvelft moonet kfalla. Sellah moonet hayst Adar.
No hott da Haman zumm Kaynich Ahasveros ksawt, “Es hott en satt leit es sich vekk halda funn anri, un es gans ivvah dei kaynich-reich kshtroit sinn. Iahra ksetz is nett's saym es sell funn awl di anra leit, un si doon's nett fa em kaynich sei ksetza halda. Da kaynich veah bessah ab vann eah nett uf du dayt mitt eena.
Vann's em kaynich kfald, loss en gebott ufkshrivva sei es si awl doht gmacht sei sella. Ich du drei hunnaht un fimf un sivvatzich tons silvah im kaynich sei geld-shtubb fa di mennah es dess ausdrawwa sella.”
10 So hott da kaynich da ring mitt sei seal funn seim fingah gnumma un hott en zumm Haman gevva. Da Haman voah em Hammedatha sei boo funn di nohch-kummashaft fumm Agag, un voah di Yudda iahra feind.
11 Da kaynich hott no ksawt zumm Haman, “Es geld is gevva zu diah, un aw di leit. Du mitt eena vi's diah kfald.”
12 No uf em dreitzayda dawk fumm eahshta moonet voahra em kaynich sei shreivah bei groofa. Si henn nunnah kshrivva vass da Haman eena ksawt hott un henn's ivvah-ksetzt in di shprohch un's shreives funn awl di leit im kaynich-reich. Dess voah naus kshikt zumm kaynich sei roolahs un govvenahs es ivvah yaydah land voahra, un zu di evvahshta funn awl di leit. Dess shreives voah kshrivva im Kaynich Ahasveros sei nohma un voah kseald mitt em kaynich sei ring.
13 Dee breefa voahra gedrawwa bei mail-mennah zu awl em kaynich sei lendah mitt em gebott fa awl di Yudda umbringa, si doht macha un si gans ausreiva. Dess hott alli-ebbah eignumma, yung un ald, veibsleit un glenni kinnah; un hott sella blatz nemma in ay dawk, da dreitzayt dawk fumm zvelfda moonet Adar. Si henn aw sella alles nemma es zu di Yudda keaht hott.
14 En gleichnis funn demm shreives voah gevva zu alli land un hott sella di law vadda datt. Es voah bekand gmacht ivvahrawlich zu awl di leit so es si sich rishta henn kenna fa sellah dawk.
15 Veil da kaynich dess gebott gevva katt hott, sinn di mail-mennah naus ivvah's land ganga, un's gebott voah aw bekand gmacht in di kaynich-shtatt Susa. Da kaynich un da Haman henn sich anna kokt fa drinka, avvah di shtatt Susa voah fashtatzt.