Es 5. Gabiddel.
Da Hah Zayld Israel Richta
“Heichet dess, diah preeshtah!
Nemmet acht, diah leit funn Israel!
Drayyet eiyah oahra, diah im kaynich-haus!
Dess gericht is geyyich eich;
diah sind en fall vadda an Mizpa,
un en net auskshtrekt ivvah Thabor.
Mitt eiyah geshlacht hend diah eich deef fashuldicht,
un ich zayl eich awl shtrohfa.
Ich vays alles veyyich Ephraim,
un Israel is nett fashtekkeld zu miah.
Nau hosht du dich zu huahrahrei gedrayt, Ephraim,
un Israel is unrein.
Iahra evili sacha es si doon
lossa si nett zrikk drayya zu iahra Gott.
Si henn en geisht funn huahrahrei im hatz,
un doon da Hah nett kenna.
Israel iahra hohchmoot zeikt geyyich si,
Israel un Ephraim shtolbahra in iahra sinda;
un Juda shtolbaht mitt eena.
Vann si kumma mitt iahra shohf un kee
fa da Hah sucha,
dann finna si een nett,
veil eah sich zrikk gezowwa katt hott funn eena.
Si voahra nett shtandhaftich mitt em Hah;
iahra kinnah heahra nett zu eem.
Iahra falshah glawva am Neiya-Moon,
zayld si un iahra land uf fressa.
Greek Kshvissich Juda Un Israel
Blohset's hann in Gibea,
un's greeks-hann in Rama.
Roofet laut zu Beth-Aven;
fassich in da greek, mennah funn Benjamin.
Ephraim zayld faveesht vadda,
uf em dawk es ich si shtrohf.
Unnich di shtamma funn Israel,
doon ich si vanna vass blatz nemma zayld.
10 Di evvahshti in Juda sinn vi selli
es land-meikah-shtay moofa.
Ich leah mei zann aus uf si
vi vassah.
11 Ephraim is nunnah gedredda,
un in gericht fashtambt vadda,
veil eah mensha hilf ksucht hott.
12 Ich binn vi en glaydah-shawb zumm Ephraim,
un vi ebbes es sach fafaula macht zu Juda.
13 Vo da Ephraim sei grankheit ksenna hott,
un Juda sei vayyah blakka,
no hott da Ephraim sich falossa uf Assur,
un hott kshikt fa hilf fumm grohsa kaynich.
Avvah eah hott diah nett helfa kenna,
un dich aw nett hayla kenna.
14 Ich zayl sei vi en layb zu Ephraim,
vi en grohsah layb zu Juda.
Ich reis si in shtikkah un gay difunn,
ich drawk si fatt, un nimmand kann eena helfa.
15 No gayn ich zrikk an mei blatz,
biss si iahra shuld bekenna
un gukka fa mei ksicht.
In iahra aylend zayla si mich eahnshtlich sucha.”