Es 7. Gabiddel.
Ephraim (Israel) Iahra Sinda
“Vann ich als Israel hayla vill,
dann sinn em Ephraim sei sinda abgedekt,
un aw awl's evil sach es Samaria dutt.
Si doon shlichtichi sacha;
di deeb brecha nei in di heisah,
un rawvah rawva di leit in di shtrohsa.
Avvah si denka nett droh
es ich awl iahra ungettlichkeit meinda zayl.
Iahra sinda sinn gans um si rumm,
un si sinn immah fannich miah.
Si macha da kaynich froh mitt iahra ungettlichkeit,
un di evvahshti mitt iahra leeya.
Si sinn awl aybrechah,
am brenna vi's feiyah in en bakk-offa
es nett kshtatt sei brauch beim bakkah,
biss da dayk uf ganga is.
Uf em fesht-dawk funn unsah kaynich,
vadda di evvahshti ksoffa mitt vei,
un eah shtrekt sei hend naus mitt di shpoddah.
Iahra hatza sinn hays vi da bakk-offa,
mitt iahra evili shkeems.
Si lossa iahra zann shlohfa nachts vi en zu gedekt feiyah,
avvah meiyets brend eah mitt en grohsi flamm.
Si sinn awl hays vi en bakk-offa,
un si macha iahra roolahs doht.
Awl iahra kaynicha falla,
un kens funn eena rooft mich oh.
Ephraim falost sich uf di heida um si rumm,
Ephraim is en panna-kucha nett ivvah-gedrayt.
Fremdi fressa sei graft uf,
avvah eah vayst's nett.
Sei hoah sinn am groh vadda,
un eah saynd's nett.
10 Israel sei hohchmoot zeikt geyyich een,
avvah deich awl dess,
drayt eah sich nett zumm Hah, sei Gott,
un gukt aw nett fa een.
11 Ephraim is vi en dummi daub,
es sich kshvind fafiahra lost.
Seahsht roofa si zu Egypta,
no drayya si zu Assur.
12 Vann si hee un heah lawfa
shmeis ich mei net ivvah si;
ich zeek si runnah vi fekkel in di luft.
Ich shtrohf si vi's gebreddicht is
in iahra fasamling.
13 Vay zu eena,
veil si vekk gloffa sinn funn miah!
Si kumma folshtendich um
veil si sich geyyich mich kshteld henn!
Ich dayt gleicha si zrikk kawfa,
avvah si sawwa leeya geyyich mich.
14 Si roofa nett zu miah mitt ufrichtichi hatza,
avvah si yammahra uf iahra beddah.
Si kumma zammah fa frucht un neiyah vei,
avvah drayya sich vekk funn miah.
15 Ich habb si gland un iahra eahm shteik gmacht,
avvah si shkeema evil geyyich mich.
16 Si bekeahra sich, avvah gukka nett zumm Alli-Haychshta;
si sinn vi en grummah bow.
Iahra evvahshti zayla falla bei em shvatt,
veil si so hohch-oahrich kshvetzt henn.
Deich dess zayld Egypta-Land si fashpodda.”