Es 10. Gabiddel.
Anri Richtah In Israel
Noch demm es da Abimelech doht voah is en anra richtah foah kumma un hott Israel kolfa. Eah voah da Thola, em Phua sei boo. Da Dodo voah sei grohs-faddah un eah voah fumm Isachar sei shtamm. Eah hott in Samir gvoond drovva in di hivla funn Ephraim.
Eah hott Israel gricht fa drei un zvansich yoah. No is eah kshtauva un voah fagrawva in Samir.
Noch eem is da Jair funn Gilead foah kumma un hott Israel zvay un zvansich yoah gricht.
Eah hott dreisich boova katt un si henn dreisich aysla gridda. Si voahra ivvah dreisich shtett in Gilead, un dee sinn heit noch di shtett funn Jair kaysa.
Vo da Jair kshtauva is voah eah fagrawva in di shtatt funn Kamon.
No henn di Israeliddah viddah evil gedu fannich em Hah sei awwa. Si henn di Baals un di Astharoths abgettah gedeend. Si henn aw di gettah funn Syria, Sidon, Moab un Ammon gedeend. Si henn aw di Philishtah iahra gettah gedeend. Si henn da Hah falossa un henn ufkeaht een deena.
Fasell hott em Hah sei zann hays gebrend geyyich Israel, un eah hott si in di hend funn di Philishtah un di kinnah fumm Ammon fakawft.
Sell yoah henn si di Israeliddah nunnah gedredda un veesht gyoost. Si henn ohkalda dess du fa achtzay yoah zu di Israeliddah es east fumm Jordan Revvah gvoond henn in Gilead, 's land funn di Amoriddah.
Di Ammoniddah sinn aw ivvah da revvah rivvah kumma un henn kfochta geyyich Juda, Benjamin un's haus funn Ephraim. Israel voah oahrich engshtlich.
10 No henn di Kinnah-Israel da Hah ohgroofa, un henn ksawt, “Miah henn ksindicht geyyich dich, veil miah unsah Gott falossa henn un henn di Baal abgettah gedeend.”
11 Da Hah hott eena ksawt, “Vo di Egyptah, di Amoriddah, di Ammoniddah, di Philishtah,
12 di Sidoniddah, di Amalekiddah un di Maoniddah eich nunnah gedredda henn, un diah hend zu miah groofa fa hilf, havvich eich nett aus iahra hend gnumma?
13 Avvah diah hend mich falossa un hend anri gettah gedeend, un ich zayl eich nimmi helfa.
14 Gaynd un roofet di gettah oh es diah ohgnumma hend. Losset si eich helfa vann diah in druvvel sind.”
15 Di Kinnah-Israel henn no ksawt zumm Hah, “Miah henn ksindicht. Du mitt uns vass diah kfald, avvah helf uns noch heit.”
16 No henn si di fremdi gettah funn sich vekk gedu un henn da Hah gedeend. Endlich hott eah's aylend funn Israel nimmi shtenda kenna.
17 No sinn di kinnah fumm Ammom zammah groofa vadda un henn sich ufkokt fa fechta in Gilead. Di Kinnah-Israel sinn zammah kumma un henn sich ufkokt an Mizpa in Gilead.
18 Di evvahshti funn Gilead henn unnich nannah ksawt, “Veah-evvah es seahsht ohfangd fechta geyyich di Ammoniddah, soll ivvah awl dee sei es in Gilead voona.”