Es 18. Gabiddel.
Da Micha Un Di Daniddah
In selli dawwa voah kenn kaynich in Israel. Un in selli dawwa voah da shtamm fumm Dan am gukka fa en eahbshaft es si drinn voona kenna, veil nuff biss sellah dawk voah nett awl di eahbshaft eignumma es zu eena kfalla voah, unnich di shtamma funn Israel.
So henn di kinnah fumm Dan fimf mennah raus glaysa funn awl iahra shtamm es goodi greeks-gnechta voahra, un henn si naus kshikt funn Zora un Esthaol fa's land aussucha. Si henn ksawt zu eena, “Gaynd un suchet's land aus fa uns.” Di mennah sinn in's hivvel-land funn Ephraim ganga un sinn an's haus fumm Micha kumma. Si voahra datt ivvah-nacht.
Vo si am Micha sei haus voahra, henn si di shtimm gekend funn demm yunga Lefiddah. So sinn si nivvah ganga un henn een kfrohkt, “Veah hott dich do heah gebrocht? Vass bisht du am du do an demm blatz? Favass bisht du do?”
Eah hott eena ksawt vass da Micha gedu katt hott fa een un hott ksawt, “Eah hott mich gedunga fa sei preeshtah sei.”
No henn si ksawt zu eem, “Frohk Gott, so es miah vissa kenna eb vass miah nohch sinn, goot ausdrayya zayld.”
Da preeshtah hott no ksawt, “Gaynd in fridda. Da vayk es diah am gay sind is recht fannich em Hah.”
Di fimf mennah henn no falossa un sinn an Lais kumma. Si henn ksenna es di leit datt gvoond henn unni ennichi kfoah, so vi di Sidoniddah. Si henn in fridda glaybt un henn sich nett kfeicht veyyich anri. Es voahra kenn roolahs es si gebaddaht adda gedruvveld henn. Si henn veit vekk gvoond funn di Sidoniddah un henn nix zu du katt mitt anri leit.
Vo di fimf mennah zrikk an Zora un Esthaol kumma sinn, henn iahra breedah si kfrohkt, “Vass hend diah auskfunna?”
Si henn ksawt, “Kummet, vella nuff gay geyyich si! Miah henn's land ksenna un's is oahrich goot. Zaylet diah nix du diveyya? Voahdet nett fa nei gay un's land ivvah-nemma.
10 Vann diah datt anna kummet, finnet diah en leit es nett am gukka sinn fa druvvel, un's land is grohs. Gott hott's in eiyah hand gevva, un's is en blatz es kenn noht hott in di gans veld.”
11 No sinn sex hunnaht mennah funn di Daniddah naus kshteaht funn Zora un Esthaol. Si henn awl iahra greeks-ksha oh katt un voahra grisht fa fechta.
12 Uf em vayk henn si iahra tents ufkokt un sinn an Kiriath-Jearim geblivva in Juda. Fasell haysa si sellah blatz, “Di camp Fumm Dan” heit noch. Es is west funn Kiriath-Jearim.
13 Si sinn no on ganga in's hivvel-land fumm Ephraim un sinn am Micha sei haus kumma.
14 Di fimf mennah es ganga voahra fa's land funn Lais aussucha henn no ksawt zu iahra breedah, “Visset diah es en preeshtah-shatz, haus-getza, en gleichnis un en kshmolsanah abgott in ayns funn dee heisah is? Nau denket drivvah vass zu du.”
15 No sinn si nei gedrayt un sinn an's haus fumm yunga Lefiddah ganga am Micha sei blatz. Datt henn si da Lefiddah freindlich ohgedroffa.
16 Di sex hunnaht mennah fumm Dan es greeks-ksha oh katt henn, henn am doah kshtanna.
17 Di fimf mennah es nuff ganga voahra fa's land aussucha sinn no nei ganga un henn's gleichnis, da preeshtah-shatz, di haus-getza un da kshmolsa abgott gnumma diveil es da preeshtah un di sex hunnaht greeks-gnechta am doah kshtanna henn.
18 Vo dee mennah nei ganga sinn un henn's gleichnis, da preeshtah-shatz, di anra haus-getza un da kshmolsa abgott gnumma, hott da preeshtah ksawt, “Vass sind diah am du?”
19 Si henn eem ksawt, “Sei shtill, sawk nix! Kumm mitt uns un sei unsah faddah un preeshtah. Is es nett bessah es du abvoahtsht es en preeshtah fa en gans shtamm un kshlecht funn Israel es vi yusht abvoahra uf ay mann sei haus?”
20 No voah da preeshtah froh gvest. Eah hott da preeshtah-shatz, di anra haus-gettah un's gleichnis gnumma un is mitt di Daniddah ganga.
21 Si sinn no ganga. Si henn iahra glenni kinnah, 's fee un alles es si katt henn fannich sich gedu.
22 Noch demm es si veil am gay voahra fumm Micha sei haus, voahra di mennah es nayksht beim Micha gvoond henn, zammah groofa un sinn di Daniddah nohch kumma.
23 Si henn naus gegrisha zu di Daniddah, un di Daniddah henn sich rumm gedrayt un ksawt zumm Micha, “Vass is letz mitt diah es du awl dee mennah zammah groofa hosht?”
24 Eah hott ksawt zu eena, “Diah hend di getza es ich gmacht habb un mei preeshtah vekk gnumma. Vass habb ich ivvahrich? Vee kennet diah sawwa, ‘Vass is letz mitt diah?’ ”
25 Di mennah fumm Dan henn ksawt, “Shvetzet nett zrikk zu uns, adda samm funn unsah baysi mennah gayn uf eich lohs un du un dei family faliahret eiyah layva.”
26 Di leit fumm Dan sinn no viddah on ganga. Da Micha hott ksenna es si zu shteik voahra fa een, so is eah rumm gedrayt un viddah zrikk an sei haus ganga.
27 Di Daniddah henn no's sach gnumma es da Micha gmacht katt hott, un sei preeshtah, un sinn on zu Lais ganga. Di leit datt henn glaybt in fridda un voahra nett am gukka fa druvvel. Di Daniddah sinn uf si lohs ganga mitt em shvatt un henn iahra shtatt nunnah gebrend.
28 'S voah nimmand datt fa eena helfa veil si veit funn Sidon voahra, un si henn nix zu du katt mitt ennichi anri leit. Di shtatt voah in en deich nayksht an Beth-Rehob. Di leit fumm Dan henn di shtatt ivvah gebaut un sinn nei gezowwa.
29 Si henn di shtatt Dan Kaysa noch iahra foah-faddah da Dan vo geboahra voah zumm Israel. Avvah di shtatt hott als Lais kaysa.
30 Di leit fumm Dan henn sich en gleichnis ufketzt. Si henn da Jonathan, em Gerson sei boo, iahra preeshtah gmacht. Da Gerson voah em Mosi sei boo. Da Jonathan un sei boova voahra preeshtah fa di shtamm fumm Dan biss si kfanga sinn vadda im land un voahra vekk gedrawwa.
31 Si henn's gleichnis ufketzt fa sich selvaht es da Micha gmacht katt hott, un henn ohkalda's yoosa diveil es es haus funn Gott an Silo voah.