Es 3. Gabiddel.
Ivvah Da Jordan Revvah Nivvah
No is da Joshua free uf kshtanna da neksht meiya. Eah un awl di Kinnah-Israel sinn no naus kshteaht funn Sittim un sinn an da Jordan Revvah kumma. Datt sinn si geblivva fa drei dawk eb si drivvah nivvah ganga sinn.
Noch di drei dawk sinn di foah-gengah funn di leit deich di mitt funn di drubb leit ganga.
Si henn di leit en gebott gevva un henn ksawt, “Vann diah di Bundes-Lawt fumm Hah eiyah Gott saynet, un di Lefiddishi preeshtah am si drawwa sinn, dann sellet diah si nohch gay fumm blatz es diah sind.
Sellah vayk visset diah vellah vayk zu gay veil diah deah vayk nee nett ganga sind difoah. Avvah haldet en blatz funn baut en dausend yoaht zvishich eich un di lawt. Doond nett nayksht gay.”
Da Joshua hott ksawt zu di leit, “Heilichet eich, fa meiya dutt da Hah vundahboahri sacha unnich eich.”
Da Joshua hott ksawt zu di preeshtah, “Nemmet di Bundes-Lawt un gaynd fannich di leit heah.” No henn si di lawt uf gnumma un sinn fanna heah ganga.
Da Hah hott no ksawt zumm Joshua, “Heit fang ich oh dich uf hayva in di awwa funn gans Israel. Dess is so es si sayna kenna es grawt vi ich bei em Mosi voah so zayl ich bei diah sei.
Sawk di preeshtah es am di lawt drawwa sinn, ‘Vann diah nunnah an's vassah fumm Jordan kummet, gaynd un shtaynd in da revvah.’ ”
No hott da Joshua zu di Kinnah-Israel ksawt, “Kummet do heah, un heichet di vadda fumm Hah eiyah Gott.”
10 Da Joshua hott veidah ksawt, “Dess is vi diah visset es da levendich Gott unnich eich is un es eah gevislich di Kanaaniddah, di Hethiddah, di Heffiddah, di Pheresiddah, di Girgasiddah, di Amoriddah un di Jebusiddah awl ausdreiva zayld fannich eich.
11 Gukket moll, di Bundes-Lawt fumm Hah funn di gans eaht zayld in da Jordan fannich eich heah gay.
12 Nau nemmet zvelf mennah funn di shtamma funn Israel, aynah funn yaydah shtamm,
13 un vann di preeshtah es am di lawt fumm Hah drawwa sinn—sell is da Hah funn di gans veld—vann di preeshtah moll di sohla funn iahra fees in's vassah fumm Jordan doon, dann vatt's vassah fumm Jordan abkshnidda. 'S vassah es am da revvah runnah lawfa is zayld sich uf shtella in en haufa.”
14 So vo di leit aus iahra tents ganga sinn fa ivvah da Jordan nivvah gay, dann sinn di preeshtah es am di Bundes-Lawt drawwa voahra fannich eena heah ganga.
15 Nau da Jordan voah am ivvah-lawfa veil's an di zeit funn di eahn voah, un doch vo di preeshtah es am di lawt drawwa voahra an da Jordan kumma sinn un henn iahra fees in's vassah gedu,
16 hott's vassah ovva droh ufkeaht lawfa. 'S vassah hott kshtobt lawfa un is ufkeifeld vadda biss vay nuff an en shtatt es Adam hayst nayksht an Zarthan. Un's vassah unna droh es in da Say funn Arabah, da Sals Say, lawft, voah gans abkshnidda. So sinn di leit nivvah uf di annah seit ganga nayksht an Jericho.
17 Di preeshtah es di Bundes-Lawt fumm Hah gedrawwa henn, henn uf drukkanah grund kshtanna in di mitt fumm revvah. Un gans Israel is nivvah ganga uf drukkanah grund biss awl di leit drivva voahra.