Es 4. Gabiddel.
Em Solomon Sei Kaynich-Reich
So voah da Solomon kaynich ivvah gans Israel.
Un dee voahra sei evvahshti gnechta: Da Asaria, em Zadok sei boo, voah da preeshtah;
em Sisa sei boova da Elihoreph un da Ahija voahra shreivah; em Ahilud sei boo, da Josaphat, hott di records kalda;
em Joiada sei boo, da Benaia, voah ivvah di army, un da Zadok un da Abiathar voahra preeshtah;
em Nathan sei boo da Asaria voah ivvah di govvenahs, un em Nathan sei boo, da Sabud voah en preeshtah un em kaynich sei freind;
Da Ahisar voah ivvah's kaynich-haus; un em Abda sei boo, da Adoniram, voah ivvah di bunds-gnechta.
Da Solomon hott's land Israel fadayld mitt zvelf govvenahs. Si henn kseikt fa da kaynich un sei haus-hohld mitt alles es eah gebraucht hott. Yaydahs hott kseikt mitt shtoft fa en gansah moonet aus em yoah.
Dess sinn di nayma funn di govvenahs: Em Hur sei boo voah im hivvel-land funn Ephraim;
em Deker sei boo voah ivvah di shtett, Makaz, Saalbim, Beth-Semes, Elon un Beth-Hanan;
10 em Hesed sei boo voah ivvah di shtett Arubboth un Socho, un's gans land Hepher;
11 em Abinadab sei boo voah ivvah di gans gaygend funn Dor. Eah voah keiyaht zumm Solomon sei maydel di Taphath;
12 em Ahilud sei boo, da Baana, voah ivvah di shtett Thaanach un Megiddo. Eah voah aw ivvah di gans gaygend funn Beth-Sean nayksht an di shtatt Zarthan sauda funn Jesreel, un funn Beth-Sean zu Abel-Mehola biss di annah seit funn Jokneam;
13 em Geber sei boo voah ivvah di shtatt Ramoth-Gilead un di glenni shtedlen in Gilead es zu di family fumm Jair keaht henn. Da Jair voah fumm Manasse sei nohch-kummashaft. Em Geber sei boo voah aw ivvah's gaygend funn Argob in Basan vo sechtzich shtett katt hott es eigmavvaht voahra un mitt eisichi rikla uf iahra doahra;
14 em Iddo sei boo da Ahinadab voah ivvah di gaygend Mahanaim;
15 da Ahimaaz voah ivvah's gaygend Naphthali. Eah voah keiyaht zumm Solomon sei maydel, di Basmath.
16 Em Husai sei boo da Baana voah ivvah's gaygend Asser un di shtatt Aloth;
17 em Paruah sei boo da Josaphat voah ivvah's gaygend Isachar;
18 em Ela sei boo da Simei voah ivvah di gaygend funn Benjamin;
19 em Uri sei boo da Geber voah im land Gilead, vo da Kaynich Sihon funn di Amoriddah un da Kaynich Og funn Basa als voahra. Eah voah da aynsisht govvenah ivvah dess land.
20 Di leit funn Juda un Israel voahra so feel es da sand am say nohch. Si henn gessa un gedrunka un voahra fraylich.
21 Da Solomon hott groold ivvah awl di kaynich-reicha fumm Revvah biss an's land funn di Philishtah un so veit nunnah biss an's land Egypta. Dee lendah henn tax betzawld un voahra unnich em Solomon so lang es eah glaybt hott.
22 Es sach es da Solomon gebraucht hott alli dawk voah: drei hunnaht sekk fei mayl un sex hunnaht sekk grobb mayl,
23 zeyya feddi oxa un zvansich oxa es gvayt voahra, en hunnaht shohf un gays, un aw vildi hash, gazella un anri vildi diahra, un di beshta hinkel un gens.
24 Da Solomon hott groold ivvah awl di kaynich-reicha west fumm Revvah funn Tiphsah zu Gaza, un hott fridda katt gans um sich rumm.
25 Deich em Solomon sei layves-zeit henn di leit funn Juda un Israel aus di kfoah glaybt funn Dan zu Beer-Seba, un yaydah mann hott unnich sei ayknah vei-shtokk un feiya-bohm hokka kenna.
26 Da Solomon hott fatzich dausend shtell katt fa di geil fa sei greeks-veyya un zvelf dausend geils-leit.
27 Yaydahs funn di govvenahs, in seim moonet, hott alles rei gebrocht es da Kaynich Solomon gebraucht hott fa awl selli es an seim dish kokt henn. Di govvenahs henn alles gebrocht es nohtvendich voah.
28 Si henn aw geahsht un shtroh gebrocht fa di shaff-geil un di anri geil un henn's an da blatz gedu vi's kfoddaht voah.
29 Gott hott em Solomon grohsi veisheit un fashtand gevva, un sei eisicht voah so grohs un so veit es da sand am say nohch.
30 Em Solomon sei veisheit voah graysah es di veisheit funn awl di mennah funn di East, un graysah es awl di veisheit funn Egypta.
31 Eah hott may veisheit katt es ennichah anra mann, may es da Ethan, da Ezrahiddah, un da Heman, da Chalkol un da Darda, em Mahol sei boova. Di heida ivvahrawlich henn keaht funn eem un henn eem eah gevva.
32 Eah hott drei dausend shpricha un en dausend un fimf leedah kshrivva.
33 Eah hott shvetza kenna veyyich alli sadda blansa, funn di cedar-baym in Lebanon biss an's hyssop es vaxt uf di vanda. Eah hott aw leit gland veyyich diahra, fekkel, shlanga un fish.
34 Leit funn ivvahrawlich bei sinn kumma fa di veisheit fumm Solomon heahra. Si voahra kshikt bei awl di kaynicha uf di eaht es keaht henn funn sei veisheit.