Es 23. Gabiddel.
Da Josia Bringd's Recht Gottes-Deensht Zrikk
Da kaynich hott no awl di eldishti funn Juda un Jerusalem zammah groofa.
Eah is nuff an da tempel fumm Hah ganga mitt di mennah funn Juda, di leit funn Jerusalem, di preeshtah un di brofayda—awl di leit fumm glenshta zumm grayshta. Awl di leit henn no abkeicht diveil es eah awl di vadda im Buch fumm Bund glaysa hott es kfunna voah im tempel fumm Hah.
Da kaynich hott am shtay-poshta kshtanna un hott en bund gmacht fannich em Hah es si em Hah nohch lawfa zayla un sei gebodda, zeiknisa un adninga halda zayla mitt iahra gans hatz un sayl un es si ausrichta zayla vass kshrivva is im buch. Un awl di leit henn sich in's bund gevva.
Da kaynich hott no en gebott gevva zumm hohchen-preeshtah Hilkia, di preeshtah unnich eem un di doah-heedah, es si sella awl's sach aus em tempel fumm Hah shmeisa es gmacht voah fa da Baal, di Ashera un fa awl di himlisha shtanna deena. Eah hott si fabrend in di feldah autseit Jerusalem in di Kidron Valley un hott di esh zu Beth-El nemma glost.
Un eah hott di gettah-preeshtah shtill kshteld es di kaynicha funn Juda eiksetzt henn fa insens brenna in di hohcha-bletz an di shtett funn Juda un um Jerusalem rumm. Dee preeshtah henn insens gebrend zumm Baal, di sunn un da moon, di shtanna un alles shunsht in di himla.
Eah hott da Ashera-poshta aus em tempel fumm Hah gnumma zu di Kidron Valley nayksht an Jerusalem un hott en fabrend datt. Vass ivvahrich voah hott eah ufgmawla in shtawb un hott da shtawb ivvah di grayvah kshtroit funn di leit.
Eah hott di tempel-huahra iahra shtubba nunnah grissa es im tempel fumm Hah voahra—datt vo di veibsleit curtains gmacht henn fa di Ashera.
Eah hott awl di preeshtah aus di shtett funn Juda gnumma, un hott di hohcha-bletz unrein gmacht funn Geba zu Beer-Seba vo di preeshtah insens gebrend katt henn. Eah hott aw di hohcha-bletz nunnah grissa es an di deahra voahra fumm doah es da Govvenah Joshua gebaut hott, un es uf di lings seit voah vi ma in di shtatt gayt.
Doch voahra di preeshtah funn di hohcha-bletz nett alawbt fa nuff an da awldah fumm Hah gay in Jerusalem, avvah si henn kenna unksavvaht-broht essa mitt di anra preeshtah.
10 Da kaynich hott aw da blatz Thopheth unrein gmacht in di Valley funn di Kinnah Hinnom. Dess voah so es nimmand sei boo adda maydel uf opfahra kend im feiyah fumm abgott Moloch.
11 Eah hott di geil vekk gnumma fumm blatz vo ma nei gayt in da tempel fumm Hah. Dee voahra di geil es di kaynicha funn Juda ufksetzt katt henn fa di sunn deena. Si voahra im ausahra hohf nayksht an di shtubb fumm Nethan-Melechs es en kammah-gnecht voah. Da Josia hott aw di veyya fabrend es gyoost voahra fa di sunn deena.
12 Eah hott di awldahra zammah grissa es di kaynicha funn Juda ufkokt katt henn uf em dach nayksht am Ahas sei shtubb, un aw di awldahra es da Manasse gmacht katt hott in di zvay courts fumm Hah sei tempel. Eah hott si runnah gnumma, hott si in shtikkah kshlauwa un si in di Kidron Valley kshmissa.
13 Da kaynich hott aw di hohcha-bletz unrein gmacht es da Kaynich Solomon gebaut katt hott east funn Jerusalem un sauda fumm hivvel es Fadauves kaysa hott. Da Solomon, da kaynich funn Israel, hott dee bletz gmacht katt fa di grausam abgott-fraw Astharoth funn Sidon, da grausam gott Kamos funn Moab un da grausam gott Milkom funn di leit funn Ammon.
14 Eah hott di shtaynicha poshta in shtikkah fabrocha, un hott di holsicha Ashera-poshta nunnah kakt. No hott eah da blatz vo si voahra gedekt mitt mensha gnocha.
15 Da kaynich hott aw da awldah nunnah grissa an Beth-El, da hohch blatz es em Nebat sei boo da Jerobeam ufkokt hott, deah es Israel in sinda kfiaht hott. Da Josia hott da awldah runnah grissa mitt em hohcha blatz, hott di shtay in shtikkah fabrocha un hott da Ashera-poshta fabrend.
16 No hott da Josia rumm gegukt un hott di grayvah ksenna es datt uf em hivvel voahra. Eah hott di gnocha no aus di grayvah gnumma un hott si fabrend uf em awldah so es da awldah unrein gmacht voah. Dess voah fa's vatt fumm Hah folfilla es da mann funn Gott foahksawt hott veyyich dee sacha.
17 Da kaynich hott no kfrohkt, “Vemm sei grawb-shtay is sell?” Un di leit funn di shtatt henn ksawt, “Sell is da grawb-shtay fumm mann funn Gott es funn Juda kumma is un es dee sacha foahksawt hott es du gedu hosht zu demm awldah do an Beth-El.”
18 No hott da kaynich ksawt, “Losset een leiya; sei gnocha sella nett ohgraykt sei.” So henn si sei gnocha datt glost, un aw selli gnocha fumm brofayt es funn Samaria kumma is.
19 Da Josia hott awl di heisah an di hohcha-bletz vekk gnumma es in di shtett funn Samaria voahra, dee es di kaynicha funn Israel gmacht katt henn un henn da Hah fa'eiyaht. Eah hott gedu zu selli awldahra grawt vi eah gedu hott an Beth-El.
20 Eah hott awl di preeshtah funn di hohcha-bletz es datt voahra doht gmacht uf di awldahra un hott mensha gnocha fabrend druff. No is eah zrikk an Jerusalem ganga.
Da Josia Un Di Leit Halda's Passa-Fesht
21 Da Josia hott dess gebott gevva zu awl di leit: “Haldet's Passa-Fesht zumm Hah eiyah Gott, so vi's kshrivva is im Buch fumm Bund.”
22 Es voah kenn so en Passa-Fesht kalda siddah di dawwa funn di richtah es Israel gricht henn, adda gans deich di dawwa funn di kaynicha funn Israel un Juda.
23 Avvah im achtzayda yoah fumm Kaynich Josia voah dess Passa-Fesht kalda in Jerusalem fa da Hah eahra.
24 Un da Josia is aw lohs vadda funn awl di foah-sawwah un zaubahrah, di gleichnisa un gettah, un awl di anra grausami sacha es in Juda un Jerusalem voahra. Eah hott dess gedu fa di vadda fumm ksetz ausrichta es ufkshrivva voahra im buch es da preeshtah Hilkia kfunna hott im tempel fumm Hah.
25 Es voah kenn kaynich fannich eem es zumm Hah gedrayt is mitt sei gans hatz un sayl un graft fa's gans Ksetz Mosi halda. Un's voah aw kenn kaynich vi eah voah siddah een.
26 Avvah doch da Hah is nett vekk gedrayt funn sei gleedichah zann geyyich Juda, deich alles es da Manasse gedu hott fa een fa'eiyahra.
27 Un da Hah hott ksawt, “Ich zayl Juda aw vekk funn mei ksicht du so vi ich Israel vekk gedu habb. Ich zayl Jerusalem nett ohnemma, dee shtatt es ich gnumma habb fa mei sei, un aw nett da tempel es ich ksawt habb, ‘Mei Nohma soll datt sei.’ ”
28 Nau di ivvahricha sacha fumm Josia sei kaynich-reich un vass eah gedu hott, sinn ufkshrivva im buch fumm shreives veyyich di kaynicha funn Juda.
29 Diveil es da Josia kaynich voah, is da Pharao Necho, da kaynich funn Egypta, nuff an da Euphrates Revvah ganga zumm kaynich funn Assyria. Da Kaynich Josia is ganga een ohdreffa, un vo da Pharao Necho een ksenna hott, hott eah een doht gmacht an Megiddo.
30 Em Josia sei gnechta henn een no uf en vauwa gedu un henn een funn Megiddo zu Jerusalem gebrocht. Datt henn si een fagrawva in seim grawb. Di leit fumm land henn no em Josia sei boo da Joahas ksalbt, un henn een kaynich gmacht im blatz funn sei daett.
Da Kaynich Joahas Funn Juda
31 Da Joahas voah drei un zvansich yoah ald vo eah kaynich vadda is, un eah voah kaynich in Jerusalem fa drei moonet. Sei maemm iahra nohma voah Hamutal. See voah em Jeremia sei maydel funn Libna.
32 Da Joahas hott evil gedu im Hah sei awwa grawt vi sei foah-feddah gedu katt henn.
33 Avvah da Pharao Necho hott da Joahas eikshtekt an Ribla im land Hamath. Dess voah so es eah nett kaynich sei soll in Jerusalem. Un eah hott's land Juda gmacht sivva dausend un fimf hunnaht pund silvah un fimf un sivvatzich pund gold betzawla in tax.
34 Da Pharao Necho hott no em Josia sei boo da Eliakim kaynich gmacht im blatz funn sei daett da Josia, un eah hott eem da nohma Joiakim gevva. Avvah eah hott da Joahas vekk zu Egypta gnumma un eah is kshtauva datt.
35 Da Joiakim hott's silvah un gold zumm Pharao gevva, avvah eah hott's land getaxt fa's geld greeya vi da Pharao gebodda katt hott. Eah hott silvah un gold gnumma funn di leit im land, yaydah ebbah hott en dayl gevva funn vass eah veaht voah zumm Pharao Necho.
Da Kaynich Joiakim Funn Juda
36 Da Joiakim voah fimf un zvansich yoah ald vo eah kaynich vadda is, un eah voah kaynich in Jerusalem fa elf yoah. Sei maemm iahra nohma voah Sebuda. See voah em Pedaias sei maydel funn Ruma.
37 Da Joiakim hott evil gedu im Hah sei awwa, grawt vi sei foah-feddah gedu katt henn.