Es 3. Gabiddel.
Di Dank-Opfahra
“ ‘Vann ebbah en dank-opfah opfahra vill, un eah opfaht fumm fee, eb's en bull adda en koo is, dann soll eah ayns opfahra fannich em Hah es nix letz is mitt.
Eah soll sei hand uf da kobb funn sei opfah du, un's shlachta an di deah fumm fasamling-tent. No sella em Aaron sei boova di preeshtah es bloot veddah di fiah seida fumm awldah shpritza.
Fumm dank-opfah soll eah en opfah zumm Hah bringa es gmacht is bei feiyah. Awl's fett um di deahm rumm un es uf di deahm is,
di zvay niahra mitt em fett druff hinna am bauch nohch un's besht dayl fumm fett um di levvah rumm soll eah raus nemma mitt di niahra.
No sella em Aaron sei boova's ufbrenna uf em awldah ovva uf em brand-opfah un em hols es am brenna is. Dess is en opfah gmacht mitt feiya fa en goodah kshmakk zumm Hah.
Vann sei dank-opfah zumm Hah funn di shohf un gays is, soll eah en bokk adda en muddah diah opfahra es nix letz is mitt.
Vann eah en lamm opfaht, soll eah's opfahra fannich em Hah.
Eah soll sei hand uf da kobb fumm opfah layya un soll's shlachta fannich em fasamling-tent. Em Aaron sei boova sella's bloot uf di fiah seida fumm awldah shpritza.
Fumm dank-opfah soll eah dess opfah zumm Hah bringa es gmacht is mitt feiyah: Es fett, da gans fett shvans es abkshnidda is nayksht am rikshtrang, awl's fett um di deahm rumm un uf di deahm,
10 di zvay niahra mitt em fett druff hinna am bauch nohch un um di levvah rumm, soll eah raus nemma mitt di niahra.
11 Da preeshtah soll's no fabrenna uf em awldah es ess-sach, en opfah zumm Hah mitt feiyah.
12 Vann sei opfah en gays is, soll eah een opfahra fannich em Hah.
13 Eah soll sei hand uf sei kobb layya un en shlachta fannich em fasamling-tent. Em Aaron sei boova sella no's bloot uf di fiah seida fumm awldah shpritza.
14 Funn vass eah opfaht soll eah dess opfah zumm Hah bringa mitt feiyah: Awl's fett um di deahm rumm un es uf di deahm is,
15 di zvay niahra mitt em fett druff hinna am bauch nohch un um di levvah rumm, soll eah raus nemma mitt di niahra.
16 Da preeshtah soll's no fabrenna uf em awldah es en ess-sach-opfah, en opfah es gmacht is mitt feiyah fa en goodah kshmakk. Awl's fett heaht zumm Hah.
17 Dess is en ayvichi adning fa eiyah nohch-kummashaft vo-evvah es diah voonet: Diah sellet kenn fett adda bloot essa.’ ”