Da Brofayt Micha
Es 1. Gabiddel.
Samaria un Jerusalem Vadda Gricht
Dess is es vatt fumm Hah es zumm Micha funn Moresheth kumma is an di zeit es da Jotham, da Ahas un da Hiskia kaynicha voahra in Juda. Dess is di vision es eah ksenna hott veyyich Samaria un Jerusalem.
Heichet, awl diah leit,
heich, oh eaht un alles es drinn is.
Gott da Hah zayld zeiya geyyich eich,
da Hah funn sei heilichah tempel.
Gukket moll, da Hah is am kumma funn sei voon-blatz,
eah kumd runnah un lawft in di hohcha bletz uf di eaht.
Di berga fashmelsa unnich eem,
un di deicha shpalda funn-nannah,
so vi wax fashmelst fannich en feiyah,
so vi vassah es ivvah en hivvel nunnah gleaht vatt.
Awl dess nemd blatz deich em Jakob sei ivvah-dredding
un deich di sinda fumm haus funn Israel.
Vass is em Jakob sei ivvah-dredding?
Is es nett Samaria?
Vass is da hohch blatz funn Juda?
Is es nett Jerusalem?
“Fasell mach ich Samaria en shtay haufa im feld,
en blatz fa vei-goahra blansa.
Ich leah iahra shtay nunnah in's deich,
biss awl iahra mavvahra blutt leiya.
Awl iahra abgettah zayla fabrocha sei,
un awl iahra tempel-lohn vatt fabrend mitt feiyah.
Ich zayl awl iahra abgott-gleichnisa nunnah reisa.
See hott iahra huahra-lohn zammah ksammeld,
un's vatt viddah gyoost fa huahra-lohn.”
Da Micha is Bedreebt
Ivvah dess muss ich brilla un heila;
ich muss boah-feesich un nakkich rumm heah gay.
Ich muss yohla vi en vildah hund,
un veina vi en owl.
Fa iahra granket kann nett kayld sei,
see is in's land Juda kumma.
Dee granket is an's doah funn mei leit kumma,
an di shtatt funn Jerusalem selvaht.
10 Fazayl's nett in Gath,
losset eiyah veines nett keaht sei.
In Beth-Leaphra
rollet eich im shtawb.
11 Gaynd on in eiyah vayk, diah leit funn Shaphir,
in eiyah shand un nakkichheit.
Di leit funn Zaenan
feicha sich raus kumma.
Vann du di leit funn Beth-Haezel heahsht heila,
dann vaysht es si eich nimmi helfa kenna.
12 Selli es in Mavoth voona
sinn am voahra fa's bessah havva,
fa shreklichi sacha fumm Hah sinn runnah kumma,
biss an's doah funn Jerusalem.
13 Diah es in Lachis voonet,
shpannet di fuah in da greeks-vauwa.
Diah voahret da ohfang funn sinda
zu di Dochtah funn Zion,
fa's ivvah-dreddes funn Israel
voah kfunna unnich eich.
14 Diah zaylet vekk-gay kshenkah gevva
zu Moresheth-Gath.
Di shtatt funn Achsib zayld fafiahrich sei
zu di kaynicha funn Israel.
15 Ich bring aynah geyyich eich es eich ivvah-nemd,
diah es in Maresa voonet.
Di hallichkeit funn Israel
zayld in Adullam kumma.
16 Sheahret eiyah hoah ab, machet eiyah kebb blutt un veinet,
fa di kinnah es eich kfellich sinn.
Machet eiyah kebb blutt vi en loodah-grabb,
fa eiyah kinnah vadda vekk kfiaht funn eich.