Es 6. Gabiddel.
Jesus Nett Ohgnumma In Nazareth
No is Jesus vekk ganga funn datt un is in sei aykni nochbahshaft kumma mitt sei yingah.
Uf em Sabbat-Dawk hott eah ohkfanga si lanna in di Yudda-gmay, un feel es een keaht henn voahra fashtaund un henn ksawt, “Vo hott eah awl dess grikt? Vass is dee veisheit vo eem gevva is, es eah so vundahboahri sacha dutt?
Is dess nett da shreinah, di Maria iahra boo, un da broodah fumm Jakobus un em Joses un em Judas un em Simon? Un sinn nett sei shveshtahra do bei uns?” Un si voahra ausfix mitt eem.
Un Jesus hott zu eena ksawt, “Leit gukka nuff zumma brofayt ivvahrawlich es vi yusht in sei aykni nochbahshaft, unnich sei aykni leit un in seim aykna haus.”
Un eah hott kenn mechtichi sacha du kenna datt, es vi yusht poah leit hayla bei sei hend uf si du.
Un eah hott sich fashtaund ivvah iahra unglawva. Un eah is naus ganga un hott gebreddicht unnich di leit datt rumm vo in di glenni shtett gvoond henn.
Di Zvelfa Vadda Naus Kshikt
No hott eah di zvelfa zu sich groofa un hott si naus kshikt, zvay bei zvay, un hott eena macht gevva ivvah di unsauvahra geishtah.
Eah hott eena ksawt es si sella nix mitt sich uf da vayk nemma es vi yusht en shtokk; kenn sakk fa sacha nei du, kenn broht, kenn geld in iahra sekk.
Eah hott eena ksawt fa shoo veahra, avvah fa nett zvay hemmah veahra.
10 No hott eah eena ksawt, “Vann diah in en haus gaynd, bleivet datt biss diah sellah blatz falosset.
11 Un vann diah eiyets anna kummet vo si eich nett einemma un nett abheicha, shidlet da shtawb funn eiyah fees fa en zeiknis geyyich si vann diah falosset. Voahlich, ich sawk eich, di shtett funn Sodom un Gomorra zayla vennichah kshtrohft vadda im gerichts-dawk es selli shtett.”
12 So sinn di yingah naus ganga un henn gebreddicht es leit missa boos du un vekk funn iahra sinda drayya.
13 Un si henn feel baysi geishtah raus gedrivva, un henn aw feel granki leit ksalbt mitt ayl un henn si kayld.
Da Johannes Da Dawfah Vatt Doht Gmacht
14 Da kaynich, Herodes, hott keaht funn demm, fa Jesus sei nohma is nau bekand vadda. Eah hott ksawt, “Da Johannes da Dawfah is uf kshtanna funn di dohda un sell is favass es so en graft am shaffa is in eem.”
15 Avvah dayl henn ksawt, “Dess is da Elias.” Un anri henn ksawt, “Dess is en brofayt es vi ayns funn di alda brofayda.”
16 Avvah vo da Herodes keaht hott difunn, hott eah ksawt, “Da Johannes, deah vo ich da kobb abkshnidda habb, is uf kshtanna funn di dohda.”
17 Fa da Herodes hott leit naus kshikt katt fa da Johannes fesht nemma, un si henn een eikshtekt. Da Herodes hott dess gedu fa di Herodias, seim broodah Philippus sei fraw, veil see nau em Herodes sei fraw voah.
18 Da Johannes hott ksawt katt zu em Herodes, “Es is nett recht es du deim broodah sei fraw gnumma hosht.”
19 Un di Herodias hott en hass katt geyyich da Johannes, un see hott vella een doht macha. Avvah see hott nett kenna,
20 veil da Herodes sich kfeicht hott veyyich em Johannes. Eah hott gvist es da Johannes en gerechtah un en heilichah mann voah, un fasell hott eah eem nix gedu. Vann eah da Johannes abkeicht hott is eah ganga un hott feel sacha gedu. Eah hott een als geahn abkeicht.
21 Avvah's is en zeit kumma vo da Herodes uf sei yeahs-dawk en grohs essa gmacht hott fa di haychshta ivvah-saynah, di haychshta greeks-gnechta, un fa di reichshta mennah in Galilaya.
22 Un vo di Herodias iahra dochtah rei kumma is un hott gedanst, hott da Herodes un di anra am dish dess goot geglicha. No hott da kaynich zu em maydel ksawt, “Frohk mich fa ennich ebbes es du vitt, un ich gebb diah's.”
23 Un eah hott kshvoahra zu iahra, “Vass-evvah es du frohksht difoah gevvich diah, biss gans nuff an dihelft funn meim kaynich-reich.”
24 Un see is naus ganga un hott iahra maemm kfrohkt, “Vass soll ich frohwa difoah?” Un iahra maemm hott ksawt, “Da kobb fumm Johannes da Dawfah.”
25 Un see hott sich gedummeld un is kshvind viddah rei kumma zu em kaynich un hott ksawt, “Ich vill havva es du miah grawt da kobb fumm Johannes da Dawfah gebsht uf en dellah.”
26 No voah da kaynich oahrich bedreebt, avvah veil eah kshvoahra katt hott un aw veyyich sei psuch-leit, hott eah nett vella zrikk gay uf sei vatt zu iahra.
27 Un grawt hott da kaynich en greeks-gnecht ksawt fa naus gay un em Johannes sei kobb hohla. Eah is naus ganga un hott em Johannes sei kobb abkshnidda in di jail,
28 un hott en rei gebrocht uf en dellah, un hott en zumm maydel gevva. Un's maydel hott en zu iahra maemm gevva.
29 Vo em Johannes sei yingah keaht henn funn demm, sinn si kumma un henn em Johannes sei leib gnumma un henn's in en grawb glaykt.
Fimf Dausend Vadda Kfeedaht
30 Di aposhtla sinn no viddah zrikk kumma zu Jesus, un henn eem alles ksawt es si gedu henn un es si di leit gland henn.
31 Un eah hott ksawt zu eena, “Kummet vekk bei eich selvaht in di vildahnis un roowet veil.” Fa feel leit voahra am kumma un am gay, un si henn kenn zeit katt fa sich selvaht, even nett fa essa.
32 Un si sinn vekk ganga imma boat un sinn naus bei sich selvaht vo kenn leit voahra.
33 Avvah's voahra feel leit es si ksenna henn gay, un es si gekend henn. Dee sinn no kshteaht shpringa funn awl di shtett, un sinn anna kumma eb dee vo im boat voahra.
34 Un vi Jesus aus em boat kumma is voahra feel leit datt, un eah hott si oahrich gedavvaht veil si voahra es vi shohf unni en heedah. No hott eah ohkfanga feel sacha auslayya zu eena.
35 Un vo's ohvet vadda is, sinn sei yingah zu eem kumma un henn ksawt, “Dess is en vildahnis un's is shpoht nau.
36 Shikk di leit fatt so es si rumm heah an di bletz un in di shtetlen gay kenna un sich ebbes kawfa fa essa.”
37 Avvah eah hott eena ksawt, “Gevvet diah eena ebbes zu essa.” No henn si ksawt zu eem, “Sella miah zvay hunnaht grosha veaht broht kawfa un eena's gevva fa essa?”
38 No hott eah si kfrohkt, “Vi feel layb broht hend diah? Gaynd moll un finnet aus.” Un vo si gegukt katt henn sinn si kumma un henn ksawt, “Fimf layb un zvay fish.”
39 No hott eah eena ksawt si sella sich awl in drubba fasamla, un uf's gree graws hokka.
40 So henn si sich anna kokt in drubba funn fuftzich un drubba funn en hunnaht.
41 Jesus hott no di fimf layb broht un zvay fish gnumma un hott nuff noch em Himmel gegukt un hott gedankt. Eah hott's broht no gebrocha un hott's zu di yingah gevva so es si's ausdayla unnich di leit. Di zvay fish hott eah aw ausgedayld unnich eena awl.
42 Un si henn awl gessa biss si satt voahra.
43 Un si henn zvelf keahb-foll shtikkah broht un fish ufglaysa.
44 Un selli vo gessa henn voahra baut fimf dausend mennah.
Jesus Lawft Uf Em Vassah
45 No grawt hott eah sei yingah ksawt fa in's boat nei gay, un nivvah uf di annah seit in Bethsaida gay, diveil es eah zrikk bleibt un shikt di leit fatt.
46 Un noch demm es eah si fatt kshikt katt hott is eah nuff in di hivla ganga fa bayda.
47 Un vo ohvet kumma is voah's boat draus im say un eah voah laynich hinna uf em land.
48 Un eah hott ksenna es si in druvvel voahra, fa da vind voah geyyich si, un si henn's boat nett zeeya kenna geyyich da vind. No baut di fiaht vatsh funn di nacht is eah zu eena kumma un eah voah am lawfa uf em say. Eah hott an eena fabei gay vella,
49 avvah vo si een ksenna henn am lawfa uf em say, henn si gmaynd es is en kshpukk, un si henn naus gegrisha.
50 Fa si henn awl een ksenna un voahra fagelshtaht. Avvah eah hott grawt kshvetzt zu eena un hott ksawt, “Seind gedrohsht, es is mich, feichet eich nett.”
51 No is eah in's boat nei ganga mitt eena un da vind hott ufkeaht blohsa. Un si voahra vundahboah fashtaund un henn gvunnaht,
52 veil si nett fashtanna katt henn veyyich di layb broht un veil iahra hatza hatt voahra.
53 Un vo si nivvah uf di annah seit kumma sinn, sinn si an's land funn Genezareth kumma, un henn's boat fesht gmacht am land nohch.
54 Un vo si aus em boat sinn, grawt henn di leit een gekend.
55 Si sinn ivvah di gans nochbahshaft kshprunga fa di granka uf iahra beddah hohla, un si zu em blatz nemma vo si keaht henn es eah voah.
56 Un vo-evvah es eah hee kumma is, in di glenna un di grohsa shtett, adda draus in di landshaft, datt henn si di granka in di market-bletz glaykt, un henn een kfrohkt eb si yusht da sohm funn sei glaydah ohrayya daufa. Un awl selli es een ohgraykt henn voahra kayld.