Es 4. Gabiddel.
Di Ausahra Roolahs Geyyich's Bauwes
Vo da Sanballat keaht hott es miah am di mavvah ivvah bauwa voahra, is eah veeshtahlich bays un zannich vadda, un hott di Yudda fashpott.
Fannich sei kumrawda un di greeks-gnechta funn Samaria hott eah ksawt, “Vass sinn selli shvacha Yudda am du? Zayla si iahra mavvah ivvah bauwa? Zayla si opfahra macha? Zayla si's faddich macha in ay dawk? Zayla si di shtay uf selli heifa es alles fabrend sinn viddah levendich macha?”
Da Tobia, da Ammoniddah, es nayvich eem voah, hott ksawt, “Loss si bauwa, vann even en fox druff tshumbt dann brecht iahra shtaynichi vand nunnah!”
Heich uns, oh unsah Gott, miah sinn am fashpott vadda. Dray iahra shpott zrikk uf iahra aykni kebb. Gebb si ivvah fa kfanga vadda in en fremd land.
Dekk iahra shuld nett zu, un reib iahra sinda nett aus fannich diah, fa si henn dich faniddaht fannich di shaff-leit.
So henn miah di mavvah ivvah gebaut, un di gans mavvah voah baut halvah ufglaykt, fa di leit henn kshaft mitt iahra gans hatz.
Vo da Sanballat, da Tobia, di Arabah, di Ammoniddah un di mennah funn Asdod keaht henn es di mavvahra funn Jerusalem am on ufgebaut vadda sinn, un di lechah am zu gmacht sei sinn, voahra si gleedich bays.
No sinn si zammah ganga un henn ausgmacht fa kumma un fechta geyyich Jerusalem un fa druvvel ufshtadda.
Avvah miah henn gebayda zu unsah Gott, un henn vatsh-mennah ufkalda dawk un nacht geyyich vass si gedroit henn fa du.
10 Avvah nau henn di leit funn Juda ksawt, “Di graft funn di shaff-leit is am ausgevva, un dee shtay-heifa sinn zu grohs; miah kenna dee mavvah nett ivvah bauwa.”
11 Un unsah feinda henn ksawt, “Eb si's vissa adda uns sayna, zayla miah grawt datt unnich eena sei. No macha miah si doht un shtobba di eahvet.”
12 No sinn selli Yudda zu uns kumma es nayksht bei eena gvoond henn, un henn uns zeyya moll gvand, “Si zayla funn ivvahrawlich bei kumma geyyich uns. Es macht nix aus vellah vayk es diah drayyet.”
13 So habb ich leit hinnich di mavvah kshteld vo see's niddahsht voah un's mensht in di kfoah voah. Ich habb si anna gedu bei family-drubba mitt iahra shvadda, shpiahra un bows.
14 Vo ich ksenna habb es si sich kfeicht henn, binn ich ufkshtanna un habb ksawt zu di evvahshti, di foah-gengah un di ivvahricha leit, “Feichet eich nett veyyich eena. Denket an da grohs un shreklich Hah, un fechtet fa eiyah breedah, eiyah boova un mayt, eiyah veivah un haymeda.”
15 Vo unsah feinda keaht henn es miah gvist henn vass si du vella, un es Gott si kshtobt hott, sinn miah viddah zrikk an di mavvah ganga, un alli-ebbah an sei eahvet.
16 Funn sellah dawk on henn dihelft funn mei leit kshaft, un di annah helft henn shpiahs, shields, bows un greeks-ksha katt. Di evvahshti henn hinnich awl di leit funn Juda kshtanna,
17 es am di mavvah bauwa voahra. Selli es shtoft gedrawwa henn fa bauwa, henn's gedu mitt ay hand un henn greeks-ksha gedrawwa mitt di annah.
18 Yaydahs funn di shaff-leit hott sei shvatt an sich kanka vi eah kshaft hott. Avvah da mann es es blohs-hann geblohsa hott is bei miah geblivva.
19 No habb ich ksawt zu di evvahshti, di foah-gengah un di ivvahricha leit, “Di eahvet is grohs un ausnannah kshtroit, un miah sinn veit funn-nannah an di mavvah nohch.
20 Vo-evvah es diah dess blohs-hann heahret blohsa, dann kummet zu uns datt. Unsah Gott zayld fechta fa uns.”
21 So henn miah ohkalda shaffa mitt dihelft funn di mennah am shpiahra hayva, funn di zeit es es dawk voah meiyets biss ohvets vo di shtanna raus kumma sinn.
22 An selli zeit habb ich aw ksawt zu di leit, “Losset alli mann un sei hilf inseit Jerusalem bleiva nachts, so es si ivvah uns vatsha kenna nachts un ivvah di shaff-leit deich da dawk.”
23 Ich habb mei glaydah nett ausgedu, un awl mei breedah, mei gnechta, adda di vatsh-mennah mitt miah henn aw nett. Yaydahs hott sei greeks-ksha bei sich katt, even vann eah ganga is fa vassah hohla.