1. Petrus
Es 1. Gabiddel.
Petrus, en aposhtel funn Jesus Christus, zu selli fremdi in di veld, vo raus groofa un ausnannah kshtroit sinn in di lendah funn Pontus, Galatia, Kappadocia, Asia, un Bithynia,
selli vo raus groofa voahra deich's foah-vissa funn Gott da Faddah, un voahra heilich gmacht bei em Geisht fa Jesus Christus heicha, un fa kshpritzt sei mitt seim bloot. Feel gnawt un fridda sei bei eich.
En Levendichi Hofning
Glohbt sei Gott un da Faddah funn unsahm Hah Jesus Christus, deah vo uns viddah-geboahra gmacht hott zu en levendichi hofning in seinra grohsi bamhatzichkeit deich di uffashtayung funn Jesus Christus funn di dohda.
Fa im Himmel hald eah en eahbshaft fa eich es nee nett fagayt, adda fadaubt, adda favelkt.
Diah sind kalda bei di macht funn Gott deich da glawva zu di saylichkeit vo abgedekt sei zayld an di letsht zeit.
In demm doond diah eich oahrich froiya, even vann diah fa en katzi zeit dreebsawl hend bei fasucht vadda in alli vayya.
Dee sacha kumma so es eiyah glawva—vo may veaht is es gold vass fagayt, un vass broviaht vatt deich feiyah—shtandhaftich kfunna sei kann zumm lohb, hallichkeit un eah, vann Jesus Christus moll kumd,
deah vo diah nett ksenna hend, avvah doch leevet. Un even vann diah een noch nett sayna kennet, glawvet diah alsnoch, un froiyet eich mitt unshprechlichi un hallichi frayt,
veil's end funn eiyah glawva eich di saylichkeit funn eiyah sayl bringa zayld.
10 Veyyich dee saylichkeit henn di brofayda kfrohkt un nohch ksucht, dee vo gebroffetzeit henn veyyich di gnawt vass zu eich kumma hott sella.
11 Si henn nohch ksucht fa broviahra ausfinna vann, un vass fa zeit es gmaynd voah bei em Geisht funn Christus vo in eena voah, vo eah's leides funn Christus foah-ksawt hott, un aw di hallichkeit vass nohch kumd.
12 Es voah gevva zu eena fa vissa es si nett am sich selvaht deena voahra, avvah uns, vo si kshvetzt henn veyyich sacha es nau zu eich gebreddicht vadda. Dee sacha voahra gevva zu eich bei selli es es Effangaylium gebreddicht henn zu eich deich da Heilich Geisht vo fumm Himmel kshikt voah. Dess sinn sacha es di engel gleicha dayda nei gukka.
Seind Heilich In Eiyah Layves-Lawf
13 Fasell, machet eiyah meind uf fa shaffa; bleivet vakkah; setzet eiyah hofning gans uf di gnawt vass eich gevva vatt vann Jesus Christus sich moll veist.
14 Vi kinnah vo heicha, bauwet eiyah layves-lawf nett uf di lushtboahri falanga es diah katt hend eb diah bessah gvist hend.
15 Avvah vi deah vo eich groofa hott heilich is, so seind diah aw heilich in alles es diah doond.
16 Dess is veil's kshrivva is, “Diah sellet heilich sei, fa ich binn heilich.”
17 Un siddah es diah da Faddah ohroofet, deah vo alli-ebbah richt bei unsah verka unni unnahshitt, dann fiahret eiyah layves-lawf mitt furcht diveil es diah do uf di eaht sind.
18 Diah visset es es nett voah mitt sacha es fagayn vi silvah adda gold, es diah frei gekawft sind vadda funn eiyah unfruchtboah layva vass diah geahbt hend funn eiyah foah-feddah,
19 avvah mitt em keshtlich bloot funn Christus, en opfah-lamm unni ennich meik adda faylah.
20 Eah voah shund raus glaysa eb di veld kshaffa voah, avvah fa eiyah sayk is eah in di veld gebrocht vadda an dee letshti zeida.
21 Deich een glawvet diah an Gott, deah vo een uf gvekt hott funn di dohda un eem hallichkeit gevva hott, so es eiyah glawva un hofning in Gott is.
22 Nau siddah es diah eiyah sayl greinicht hend bei di voahheit heicha deich da Geisht, un hend en deefi leevi fa di breedah, saynet ditzu es diah nannah eahnshtlich leevet mitt reini hatza.
23 Diah sind viddah-geboahra vadda, nett mitt sohma es fagayt, avvah mitt sohma es nett fagayt, deich's levendich Vatt Gottes vass ayvichlich shtayt.
24 Fa,
“Awl flaysh is vi graws,
un awl mensha iahra hallichkeit is vi di blumma fumm graws.
Es graws fadatt un di blumma falla ab,
25 avvah's Vatt fumm Hah shtayt deich di ayvichkeit.”
Sell Vatt is es Effangaylium vass gebreddicht voah zu eich.