Es 19. Gabiddel.
Da Dawfit Shlakt Di Ammoniddah
Nau's is zu ganga es da Nahas, da kaynich funn di Ammoniddah, kshtauva is, un sei boo is da kaynich vadda an seim blatz.
Da Dawfit hott no gedenkt, “Ich zayl bamhatzich sei zumm Nahas sei boo da Hanun, veil sei daett bamhatzichkeit gvissa hott zu miah.” So hott da Dawfit samm mennah zu eem kshikt so es si een drayshta veyyich sei daett. Vo em Dawfit sei mennah zumm Hanun kumma sinn im land funn di Ammoniddah,
henn di evvahshti funn di Ammoniddah ksawt zumm Hanun, “Denksht du es da Dawfit is am dei daett eahra veil eah drayshtah zu diah kshikt hott? Sinn nett sei gnechta zu diah kumma fa's land ivvah-gukka un aussucha so es si's ivvah-shmeisa kenna?”
So hott da Hanun em Dawfit sei mennah gnumma un hott iahra beaht abkshayft un hott iahra glaydah abkshnidda biss nuff an di hifta, no hott eah si fatt kshikt.
Vo ebbah kumma is un em Dawfit dess ksawt hott, hott eah mennah kshikt fa si ohdreffa, veil si sich oahrich kshemd henn. Da kaynich hott ksawt, “Bleivet an Jericho biss eiyah beaht raus gvaxa sinn, no kummet zrikk.”
Vo di Ammoniddah ksenna henn es si en veeshtah kshmakk voahra zumm Dawfit, hott da Hanun un di Ammoniddah acht un dreisich ton silvah kshikt fa greeks-veyya un geil-foahrah dinga funn Mesopotamia, un funn Syria-Maacha un Zoba.
Si henn zvay un dreisich dausend greeks-veyya gedunga un aw da Kaynich Maacha mitt sei greeks-gnechta. Si sinn kumma un henn sich ufkokt fa fechta fannich Medeba. Un di Ammoniddah henn sich zammah fasammeld funn iahra shtett un henn sich grisht fa fechta.
Vo da Dawfit keaht hott funn demm hott eah da Joab un sei gansi army mitt di mechtichi mennah naus kshikt.
Di Ammoniddah sinn raus kumma un henn sich ufkokt fa fechta fannich iahra shtatt-doah, un di kaynicha es bei kumma voahra henn sich ufkokt bei sich selvaht draus im uffena.
10 Da Joab hott nau ksenna es eah fechta muss fannich sich un aw hinnich sich. So hott eah di beshta greeks-gnechta in Israel raus glaysa un hott si naus kshikt geyyich di Aramayah.
11 Di ivvahricha mennah hott eah unnich sei broodah da Abisai gedu un hott si geyyich di Ammoniddah kshikt.
12 Da Joab hott ksawt, “Vann di Aramayah zu shteik sinn fa mich, dann kummet un helfet miah; avvah vann di Ammoniddah zu shteik sinn fa eich, no kumm ich un helf eich.
13 Seind shteik, vella hatt fechta fa unsah leit un di shtett funn unsah Gott. Da Hah zayld du vass recht is in sei awwa.”
14 No is da Joab un sei mennah naus ganga fa fechta geyyich di Aramayah, un si sinn kshprunga fannich eem.
15 Vo di Ammoniddah ksenna henn es di Aramayah am vekk shpringa voahra, henn si sich aw rumm gedrayt un sinn in di shtatt nei kshprunga fannich seim broodah da Abisai. No is da Joab zrikk an Jerusalem ganga.
16 Vo di Aramayah ksenna henn es si gebodda voahra bei di Israeliddah, henn si mennah kshikt un henn may Aramayah bei gebrocht funn di annah seit fumm revvah. Da Sophach, da feld hauptman fumm Hadadeser sei greeks-gnechta, is eena foah-ganga.
17 Vo dess ksawt voah zumm Dawfit, hott eah gans Israel zammah groofa un is ivvah da Jordan ganga. Datt hott eah sei mennah ufkshteld un grisht fa fechta. Vo da Dawfit sei mennah ufgleind katt hott, henn di Aramayah geyyich een kfochta,
18 avvah si sinn kshprunga fannich di Israeliddah. Un da Dawfit hott sivva dausend funn iahra greeks-veyya-foahrah doht macht, un fatzich dausend funn iahra greeks-mennah es kfochta henn uf em grund. Eah hott aw da Sophach, iahra feld hauptman, doht gmacht.
19 Vo awl di gnechta fumm Hadadeser ksenna henn es si gebodda voahra bei Israel, henn si fridda gmacht mitt em Dawfit, un henn sich glost unnich eem sei. So voahra di Aramayah nimmi villing fa di Ammoniddah helfa.