Es 27. Gabiddel.
Di Foah-Gengah Fumm Kaynich-Reich
Dess is vi di Kinnah-Israel gnambaht voahra—di evvahshti funn di family kshlechtah, di greeks-hauptmennah funn dausends, un hunnahts un iahra foah-gengah unnich eena es im kaynich sei deensht voahra. Yaydah dayl in di army is bei kumma moonet bei moonet deich's yoah, un yaydah dayl funn 24,000 hott gedeend fa ay moonet.
Da Jasobeam, em Sabdiel sei boo, voah ivvah's eahsht dayl funn 24,000 fa da eahsht moonet.
Eah voah in di nohch-kummashaft fumm Perez un voah ivvah awl di greeks-hauptmennah fa da eahsht moonet.
Da Dodai, en Ahohiddah, voah ivvah's zvett dayl funn 24,000 im zvedda moonet. Da Mikloth voah da foah-gengah fumm Dodai sei dayl.
Da dritt feld-hauptmann fa da dritt moonet voah da Benaia, em preeshtah Joiada sei boo. Eah voah da evvahsht un's voahra 24,000 mennah in sei dayl.
Dess voah sellah Benaia es ayns funn di dreisich mechticha mennah voah, un eah voah ivvah di dreisich. Sei boo, da Amminsabad, voah da foah-gengah fumm Benaia sei dayl.
Da fiaht im fiahda moonet voah da Asahel, em Joab sei broodah. Sei boo da Sebadia voah da hauptmann noch eem. Es voahra 24,000 mennah in seim dayl.
Da fimft im fimfda moonet voah da hauptmann Samehuth, en Jisrahiddah, un's voahra 24,000 mennah in seim dayl.
Da sext im sexda moonet voah da Ira, em Ikkes funn Thekoi, sei boo. Es voahra 24,000 mennah in seim dayl.
10 Da sivvet im sivvada moonet voah da Helez, en Peloniddah, es fumm Ephraim sei shtamm voah. Es voahra 24,000 mennah in seim dayl.
11 Da acht im achta moonet voah da Sibbechai, en Husathiddah, es funn di Serahiddah voah. Es voahra 24,000 mennah in seim dayl.
12 Da neind im neinda moonet voah da Abieser, en Anathothiddah, es aus di shtamm fumm Benjamin voah. Un's voahra 24,000 mennah in seim dayl.
13 Da zeyyet im zeyyada moonet voah da Maherai, en Netophathiddah, es funn di Serahiddah kumd. Es voahra 24,000 mennah in seim dayl.
14 Da elft fa da elft moonet voah da Benaia, en Pirathoniddah, es fumm Ephraim sei shtamm voah. Es voahra 24,000 mennah in seim dayl.
15 Da zvelft fa da zvelft moonet voah da Heldai, en Netophathiddah, fumm Othniel sei nohch-kummashaft. Es voahra 24,000 mennah in seim dayl.
16 Dess voahra di foah-gengah in di shtamma funn Israel: ivvah di Rubeniddah voah's da Elieser, em Sichri sei boo; ivvah di Simeoniddah voah's da Sephatia, em Maacha sei boo;
17 ivvah di Lefiddah voah's da Hasabia, em Kemuel sei boo; ivvah di Aaroniddah voah's da Zadok;
18 ivvah Juda voah's da Elihu, en broodah fumm Dawfit; ivvah Isachar voah's da Omri, em Michael sei boo;
19 ivvah Sebulon voah's da Jismaia, em Obadia sei boo; ivvah Naphthali voah's da Jeremoth, em Asriel sei boo;
20 ivvah di Ephraimiddah voah's da Hosea, em Asasia sei boo; ivvah di halb-shtamm fumm Manasse voah's da Joel, em Pedaia sei boo;
21 ivvah di halb-shtamm fumm Manasse in Gilead voah's da Iddo, em Sacharia sei boo; ivvah Benjamin voah's da Jaesiel, em Abner sei boo;
22 ivvah da Dan voah's da Asareel, em Jeroham sei boo. Sell voahra di foah-gengah ivvah di shtamma funn Israel.
23 Da Dawfit hott selli nett gezayld es zvansich yoah ald adda drunnah voahra, veil da Hah fashprocha hott fa Israel so feel macha vi di shtanna im himmel.
24 Da Joab, di Zeruia iahra boo, hott ohkfanga si zayla avvah eah hott's nett faddich gmacht, veil da zann funn Gott ivvah Israel kumma is veyyich demm. Fasell voah's nee nett nunnah kshrivva im Kaynich Dawfit sei shreives.
25 Em Adiel sei boo da Asmaveth, voah da ivvah-saynah fumm kaynich sei shtoah-heisah. Avvah em Usia sei boo da Jonathan voah da ivvah-saynah funn di shtoah-heisah draus uf em land, in di shtett, shtetlen un vatsh-tavvahs.
26 Em Chelub sei boo da Esri voah ivvah di bavvah es es land kshaft henn.
27 Da Ramathiddah Simei voah ivvah di vei-goahra. Un ivvah di vei-kellah un vei-fessah vo da vei kshtoaht voah, voah's da Sabdi, da Sephamiddah.
28 Da Gaderiddah, Baal-Hanan, voah ivvah di ayl-baym un di feiya-baym unna an di hivla nohch. Da Joas voah ivvah's kshtoaht ayl.
29 Da Sitrai funn Sharon voah ivvah's fee es gvayt voah in Sharon. Avvah em Adlai sei boo, da Saphat, voah ivvah's fee im niddah land.
30 Da Obil, da Ismaeliddah, voah ivvah di kamayla, un da Jehdeia, da Meronothiddah, voah ivvah di aysla.
31 Da Jasis, da Hagariddah, voah ivvah di shohf. Sell voahra awl di ivvah-saynah fumm Kaynich Dawfit sei sach.
32 Da Jonathan, em Dawfit sei uncle, voah en roht-gevvah, en mann mitt goodi eisicht un eah voah aw en shreivah. Em Hachmoni sei boo, da Jehiel, hott acht gevva uf em kaynich sei boova.
33 Da Ahithophel voah aw en roht-gevvah zumm kaynich, un da Husai, en Arachiddah, voah em kaynich sei freind.
34 Noch em Ahithophel, hott em Benaia sei boo da Joiada, un da Abiathar, em Ahithophel sei blatz gnumma. Un da Joab voah em kaynich sei hauptmann ivvah di greeks-gnechta.