Es 3. Gabiddel.
Em Dawfit Sei Kinnah
Dess voahra em Dawfit sei boova es geboahra voahra zu eem in Hebron. Da eahsht voah da Amnon es geboahra voah zu eem bei di Ahinoam funn Jesreel; da zvett voah da Daniel es geboahra voah zu eem bei di Abigail funn Karmel;
da dritt voah da Absalom es geboahra voah zu eem bei di Maacha, em Kaynich Thalmai sei maydel funn Gessur; da fiaht voah da Adonia, di Haggith iahra boo;
da fimft voah da Sephatia, di Abital iahra boo; un da sext voah da Jethream, bei sei fraw di Egla.
Dee sexa voahra geboahra in Hebron, am blatz vo da Dawfit kaynich voah fa sivva yoah un sex moonet. Da Dawfit voah no kaynich in Jerusalem fa drei un dreisich yoah.
Dess sinn di nayma funn sei kinnah es geboahra voahra zu eem in Jerusalem: Simea, Sobab, Nathan un Solomon. Dee fiahra voahra geboahra zu eem bei di Bathsheba, em Ammiel sei maydel.
Di nayma funn sei anri boova voahra: Jibhar, Elisama, Eliphelet,
Nogah, Nepheg, Japhia,
Elisama, Eliada un Eliphelet—neina alles zammah.
Awl dee voahra em Dawfit sei boova, nayvich selli boova es eah katt hott bei sei nayva-veivah. Un di Thamar voah iahra shveshtah.
Em Solomon Sei Nohch-Kummashaft
10 Em Solomon sei boo voah da Rehabeam, un sei boo da Abia, un sei boo da Asa, un sei boo da Josaphat,
11 un sei boo da Joram, un sei boo da Ahasia, un sei boo da Joas,
12 un sei boo da Amazia, un sei boo da Asaria, un sei boo da Jotham,
13 un sei boo da Ahas, un sei boo da Hiskia, un sei boo da Manasse,
14 un sei boo da Amon, un sei boo da Josia.
15 Em Josia sei boova iahra nayma voahra: Johanan da eahsht, Joiakim da zvett, Zedekia da dritt, un Sallum da fiaht.
16 Em Joiakim sei boova voahra da Jechonia un da Zedekia.
17 Di nayma fumm Jechonia sei kinnah, deah es kfanga voah, voahra Sealthiel,
18 Malchiram, Pedaia, Seneazzar, Jekamia, Hosama un Nedabia.
19 Em Pedaia sei boova voahra da Serubabel un da Simei. Em Serubabel sei kinnah voahra da Mesullam un da Hanania. Iahra shveshtah voah di Selomith.
20 Un's voahra aw fimf anri: da Hasuba, da Ohel, da Berechia, da Hasadia un da Jusab-Hesed.
21 Di kinnah fumm Hanania voahra da Pelatia un da Jesaia. Em Jesaia sei boo voah da Rephaia, un sei boo voah da Arnan, un sei boo voah da Obadia, un sei boo voah da Sechania.
22 Em Sechania sei boo voah da Semaia. Un di nayma fumm Semaia sei boova voahra: Hattu, Jigal, Bariah, Nearia, un Saphat. Mitt em Semaia macht dess sex.
23 Di nayma fumm Nearia sei boova voahra: Elioenai, Hiskia un Asrikam, drei alles zammah.
24 Di nayma fumm Elioenai sei boova voahra: Hodavia, Eliasib, Pelaia, Akkub, Johanan, Delaia un Anani, sivva alles zammah.