Es 5. Gabiddel.
Di Nohch-Kummashaft Fumm Ruben, Gad Un Di Halb-Shtamm Fumm Mannasse
Da Ruben voah da eahsht-geboahra fumm Israel. (Eah voah da eahsht-geboahra, avvah veil eah sei daett sei bett unrein gmacht hott, dann voah sei recht zumm eahsht-geboahrana gevva zumm Joseph sei boova, es em Israel sei boo voah. Fasell is eah nett ufkshrivva in di kshlechtah es da eahsht-geboahra.
Em Juda sei nohch-kummashaft is di shteiksht kshlecht vadda unnich sei breedah, un en roolah is funn eena kumma, doch voah's recht fumm eahsht-geboahrana zumm Joseph gevva.)
Dess sinn di nayma fumm Ruben sei kinnah, da eahsht-geboahra fumm Israel: Henoch, Pallu, Hezron un Charmi.
Em Joel sei nohch-kummashaft voah da Semaia, sei boo voah da Gog un sei boo voah da Simei.
Em Simei sei boo voah da Micha, un sei boo voah da Reaia, un sei boo voah da Baal.
Em Baal sei boo voah da Beera, deah es da Thiglath-Pileser, da kaynich funn Assyria, kfanga hott un een vekk gnumma. Da Beera voah en feddahshtah funn di Rubeniddah.
Iahra freindshaft bei di kshlechtah sinn ufkshrivva in di kshlechtah-shreives vi dess: Jeiel, da evvahsht, un Sacharia,
no da Bela em Asas sei boo, un eah voah em Sema sei boo, un eah voah em Joel sei boo. Si henn an di bletz gvoond funn Aroer zu Nebo biss an Baal-Meon.
Un si sinn ausnannah gezowwa noch di east biss iahra land an di vildahnis glangd hott nayksht am Euphrates Revvah. Dess voah veil iahra fee so feel is vadda im land Gilead.
10 Diveil es da Saul kaynich voah henn si greek gmacht geyyich di Hagariddah, un bei iahra hend voahra di Hagariddah ivvah-gnumma. No henn si in di Hagariddah iahra heisah gvoond gans deich's land east funn Gilead.
11 Di Gadiddah henn nayvich di Rubeniddah gvoond im land Basan so veit es Salcha.
12 Da Joel voah da evvahsht, da Sapham voah's zvett, no da Jaenai un da Saphat, in Basan.
13 Di nayma funn iahra freindshaft bei families voahra: Michael, Mesullam, Seba, Jorai, Jaekan, Sia un Eber—sivva alles zammah.
14 Dess voahra di boova fumm Abihail em Huri sei boo, eah voah em Jaroah sei boo, un eah voah em Gilead sei boo, un eah voah em Michael sei boo, un eah voah em Jesisai sei boo, un eah voah em Jahdo sei boo, un da Jahdo voah em Bus sei boo.
15 Da Ahi voah da evvahsht in sei family. Eah voah em Addiel sei boo, un da Addiel voah em Guni sei boo.
16 Di Gadiddah henn in Gilead un in Basan gvoond un in awl di shtetlen datt rumm. Iahra vayt-lendah voahra gans ivvah Sharon so veit es es land ganga is.
17 Awl dee sacha voahra ufkshrivva an di zeit es da Jotham kaynich voah funn Juda un da Jerobeam kaynich voah funn Israel.
18 Di Rubeniddah, di Gadiddah un di halb-shtamm funn Manasse henn 44,760 mennah grisht katt fa greek macha. Si voahra ksundi mennah es goot voahra mitt em shield un em shvatt, un es da bow sheesa henn kenna un voahra grisht fa greek.
19 Si henn greek gmacht geyyich di Hagariddah un geyyich Jetur, Naphis un Nodab.
20 Si henn hilf katt geyyich di Hagariddah, un di Hagariddah un awl selli es bei eena voahra, voahra ivvah-gevva in iahra hand veil si Gott ohgebayda henn diveil es si am fechta voahra. Gott hott iahra gebaydah keaht veil si eem gedraut henn.
21 Si henn awl di leit iahra fee gnumma, un aw 50,000 kamayla, 250,000 shohf, 2,000 aysla un 100,000 mensha.
22 Feel anri voahra doht gmacht, veil deah greek funn Gott voah. Si henn im land gvoond biss an di zeit es si kfanga voahra un vekk gnumma.
23 Di leit funn di halb-shtamm fumm Manasse henn im land gvoond funn Basan zu Baal-Hermon zu Senir biss an da Berg Hermon. Un's voahra feel funn eena.
24 Dess voahra di nayma funn di feddahshti funn di families: Epher, Jesei, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodavia un Jahdiel. Si voahra gvaldichi mennah un hohch-gachti evvahshti funn iahra families.
25 Avvah si henn sich fasindicht geyyich da Gott funn iahra feddah, un henn sich fahuaht mitt di abgettah funn di leit im land, dee es Gott nunnah grissa hott fannich eena.
26 So hott da Gott funn Israel da geisht fumm Phul, da kaynich funn Assyria (es aw Thiglath-Pileser kaysa hott) ufkshtatt, un eah hott di Rubeniddah, di Gadiddah un di halb-shtamm fumm Manasse vekk gnumma. Eah hott si zu Halah, Habor, Hara un an da revvah funn Gosan gnumma, datt vo si sinn heit noch.