Es 16. Gabiddel.
Da Paulus Shikt Greesa Zu Di Gmay
Ich vill eich bekand macha mitt unsah shveshtah, di Pheebi. See is en mawt in di gmay an Kenchrea.
Ich vill havva es diah see uf nemmet im Hah so vi's shiklich is fa glawvichi leit. Ich vill havva es diah iahra ennichi hilf gevvet es see brauch funn eich, fa see hott feel leit kolfa, un miah aw.
Greeset di Priscilla un da Aquila, mei mitt-helfah in Christus Jesus.
Si henn iahra hals in di kfoah gedu fa mei layva. Fa dess gevvich eena dank, un nett yusht ich laynich, avvah awl di gmayna es nett unnich di Yudda sinn, doon aw.
Greeset aw di gmay vo zammah kumd in iahra haus. Greeset mei beleebdah Epanetus, deah vo da eahsht mann voah es an Christus geglawbt hott in Achaia.
Greeset di Maria. See hott feel haddi eahvet gedu fa uns.
Greeset da Andronikus un da Junias vo in difreind sinn mitt miah, un vo in di jail voahra mitt miah. Si sinn hohch ohksenna unnich di aposhtla un voahra glawvich in Christus eb ich voah.
Greeset da Amplias, mei leeblichah im Hah.
Greeset da Urban, unsah mitt-helfah in Christus, un da Stachys, mei beleebdah.
10 Greeset da Apelles, deah vo shtandhaftich kfunna is in Christus. Greeset selli im Aristobulus sei haus.
11 Greeset da Herodion vo in difreind is mitt miah. Greeset selli im Narcissus sei haus vo im Hah sinn.
12 Greeset di Tryphene un di Tryphosa, selli es hatt shaffa im Hah. Greeset di Persis, selli es leeblich is un es hatt kshaft hott im Hah.
13 Greeset da Rufus, vo raus groofa is beim Hah, un sei maemm, es aw mei maemm voah.
14 Greeset da Asyncritus, da Phlegon, da Hermas, da Patrobas, da Hermes, un di breedah es bei eena sinn.
15 Greeset da Philologus un di Julia, da Nereus un sei shveshtah, da Olympas un awl di glawvicha bei eena.
16 Greeset nannah mitt en heilichah kuss. Di gmayna funn Christus greesa eich.
17 Ich famohn eich, leevi breedah, vatshet selli es shpaldinga bringa un eich zrikk hayva, sell vass annahshtah is funn vass diah gland hend. Haldet eich vekk funn selli.
18 Fa sohwichi deena nett unsah Hah Jesus Christus, avvah iahra ayknah bauch; un si fafiahra selli mitt hatza es nett bessah vissa deich iahra seesi un gladdi kshvetzah.
19 Alli-ebbah hott keaht vi diah Gott nohch folyet. Fasell, froi ich mich ivvah eich, avvah ich vill havva es diah veisheit hend veyyich goodi sacha, un eich unshuldich haldet veyyich evili sacha.
20 Da Gott funn fridda zayld glei da Satan unnich eiyah fees shtamba. Di gnawt funn unsah Hah Jesus Christus sei mitt eich.
21 Da Timotheus, mei mitt-helfah, greest eich. So doon aw da Lucius, da Jason, un da Sosipater vo in difreind sinn mitt miah.
22 Un ich, da Tertius, vo deah breef kshrivva hott, du eich aw greesa.
23 Da Gaius, bei demm es ich un di gans gmay bleiva, greest eich. Da Erastus, vo acht gebt uf di shtatt iahra geld, un da broodah Quartus greesa eich im Hah.
24 Di gnawt funn unsah Hah Jesus Christus sei mitt eich awl. Amen.
25 Nau lohb zu eem vo eich shteik macha kann deich mei Effangaylium un's gebreddich funn Jesus Christus. Deich dess sinn di deefa sacha funn Gott bekand gmacht vadda vo fashtekkeld kalda voahra siddah es di veld ohkfanga hott.
26 Avvah nau sinn dee sacha gvissa gmacht deich di Shrifta funn di brofayda bei em gebott fumm ayvicha Gott, so es di leit in alli lendah eem glawva un heicha kenna.
27 Zu Gott, deah vo laynich veisheit hott, sei di eah deich Jesus Christus fa immah un immah. Amen.