Ruth
Es 1. Gabiddel.
Di Ruth Un Di Naomi
An di zeit vo di richtah ivvah-saynah voahra im land, voah moll en grohsi hungahs-noht. Un en mann funn Bethlehem in Juda is nunnah gezowwa in's land funn Moab mitt sei fraw un zvay boova.
Da nohma funn demm mann voah Elimelech, sei fraw iahra nohma voah Naomi un sei zvay boova iahra nayma voahra Mahlon un Chilion. Si voahra Ephraydah funn di shtatt Bethlehem im land Juda. Si sinn nunnah ganga in's land funn Moab un henn datt gvoond.
No is da Elimelech, di Naomi iahra mann, kshtauva un see laynich voah ivvahrich mitt iahra zvay boova.
Di boova henn sich no veivah gnumma funn di Moabiddishi veibsleit. Ayns funna hott Orphah kaysa un's anra hott Ruth kaysa. Si henn datt gvoond fa baut zeyya yoah.
No sinn da Mahlon un da Chilion aw awl zvay kshtauva, un dee fraw laynich voah ivvahrich funn iahra mann un zvay boova.
No hott see sich grisht mitt iahra zvay shviah-dochtahra fa zrikk gay fumm land Moab, fa see hott keaht in Moab vi da Hah sei leit gepsucht hott un hott eena ess-sach gevva.
No hott see da blatz falossa vo see voah, un mitt iahra zvay shviah-dochtahra sinn si uf da vayk fa zrikk in's land Juda gay.
Avvah di Naomi hott ksawt zu iahra zvay shviah-dochtahra, “Gaynd yaydah funn eich zrikk zu eiyah maemm iahra haus. Loss da Hah bamhatzich sei zu eich vi diah voahret zu selli vo doht sinn un aw zu miah.
Ich vinsh es da Hah eich roo gebt, yaydah funn eich in eiyah mann sei haus.” No hott see si gekist un si henn laut keild.
10 Si henn no ksawt zu iahra, “Miah vella gevislich zrikk gay mitt diah zu dei leit.”
11 Avvah di Naomi hott ksawt, “Drayyet rumm, mei dochtahra. Favass sedda diah mitt miah gay? Zayl ich noch may kinnah in meim leib havva es eiyah mennah sei kenna?
12 Drayyet rumm, mei dochtahra! Gaynd, fa ich binn zu ald fa en mann havva. Vann ich sawwa dayt ich hett hofning—vann ich dee nacht en mann hett un's veahra boovlen geboahra zu miah,
13 dayda diah voahra uf si biss si ufgvaxa veahra? Dayda diah fasell voahra un nett heiyahra? Nay, mei dochtahra, ich binn bedreebt fa eich es em Hah sei hand geyyich mich ganga is.”
14 No henn si viddah laut keild, un di Orpha hott iahra shviah-maemm gekist, avvah di Ruth hott zu iahra kanka.
15 Di Naomi hott no ksawt, “Gukk moll, dei shviah-shveshtah is zrikk ganga zu iahra leit un iahra gott, gay zrikk mitt dei shviah-shveshtah.”
16 Avvah di Ruth hott ksawt, “Du nett ohhalda es ich dich falossa soll, adda zrikk drayya funn diah nohch kumma. Fa vo du anna gaysht, datt gayn ich anna; un vo du bleibsht, datt bleib ich. Dei leit sella mei leit sei, un dei Gott soll mei Gott sei.
17 Vo du shtaubsht, datt vill ich shtauva, un datt vill ich fagrawva sei. Loss da Hah dess du zu miah, un may, vann ennich ebbes vi yusht da doht uns funn-nannah dutt.”
18 Vo di Naomi ksenna hott es see fesht im sinn hott fa mitt iahra gay, hott see nimmi may ksawt.
19 So sinn di zvay funn eena mitt-nannah ganga biss si an Bethlehem kumma sinn. Un's is foah-kumma vo si an Bethlehem kumma sinn, voah di gans shtatt ufgnomma mitt eena, un si henn ksawt, “Is dess di Naomi?”
20 Un see hott ksawt zu eena, “Hayset mich nett Naomi; hayset mich Mara, fa da Awlmechtich hott mich oahrich bedreebt gmacht.
21 Ich binn foll naus ganga, avvah ich binn leah zrikk haym kumma. Favass hayset diah mich Naomi, siddah es da Hah mich gedaymeedicht hott un da Awlmechtich mich bedreebt hott?”
22 So is di Naomi zrikk kumma mitt iahra shviah-dochtah di Ruth es fumm land Moab voah. Si sinn funn Moab zrikk in Bethlehem kumma am ohfang funn di geahsht eahn.