Es 5. Gabiddel.
Es Buch Un's Lamm
Un in di rechts hand funn sellem es uf em kaynich-shtool kokt hott, habb ich en buch ksenna es kshrivva voah uf di zvay seida un es kseald voah mitt sivva seals.
Un ich habb en mechtichah engel ksenna es naus groofa hott mitt en laudi shtimm, “Veah is es veaht fa's buch uf macha un di seals brecha?”
Un nimmand im Himmel, in di eaht, adda unnich di eaht, hott's buch uf macha kenna un nei gukka.
Ich habb oahrich keild veil nimmand kfunna voah es es veaht voah fa's buch uf macha un's laysa adda nei gukka.
No hott ayns funn di eldishti zu miah ksawt, “Heah uf heila. Gukk moll, da layb, deah vo funn di kshlecht fumm Juda, un di nohch-kummashaft fumm Dawfit is, eah is alles ivvah-kumma. Eah kann's buch uf macha un di sivva seals brecha.”
No habb ich gegukt, un in di mitt fumm kaynich-shtool un di fiah levendichi diahra, un in di mitt funn di eldishti habb ich en Lamm ksenna shtay. Es hott gegukt es vann's kshlachta gvest veah. Es hott sivva hanna un sivva awwa katt. Dess sinn di sivva Geishta funn Gott es naus kshikt sinn in di gans eaht.
No is eah kumma un hott's buch aus di rechts hand gnumma funn demm es uf em kaynich-shtool kokt hott.
Vo eah's buch gnumma katt hott, sinn di fiah levendichi diahra un di fiah un zvansich eldishti nunnah kfalla fannich's Lamm. Yaydah vann hott en harf katt un goldichi shisla foll insens. Dess sinn di gebaydah funn di saylicha.
Un si henn en nei leet ksunga, un henn ksawt,
“Du bisht's veaht fa's buch nemma
un di seals uf macha.
Fa du voahsht doht gmacht
un dei bloot hott uns gekawft fa Gott
funn alli kshlecht, un zung, un leit, un land.
10 Du hosht uns kaynicha un preeshtah gmacht zu unsah Gott,
un miah zayla kaynicha sei ivvah di gans veld.”
11 No habb ich gegukt un ich habb di shtimm funn feel engel keaht um da kaynich-shtool, di levendicha diahra, un di eldishti rumm. Es voahra zeyya dausend mohl zeyya dausend gvest, un dausends funn dausends,
12 un si henn ksawt mitt en laudi shtimm,
“Es Lamm es doht gmacht voah,
is es veaht fa graft, reichheit,
veisheit, macht, eah,
hallichkeit un lohb ohnemma.”
13 Un alli kshaffa ding im Himmel, uf di eaht, unnich di eaht, im say un alles es drinn is—dee havvich awl keaht sawwa,
“Lohb, eah, hallichkeit, un graft
sei zu demm vo uf em kaynich-shtool hokt
un zumm Lamm fa immah un immah.”
14 Un di fiah levendichi diahra henn ksawt, “Amen.” Un di fiah un zvansich eldishti sinn nunnah kfalla un henn deah ohgebayda es laybt fa immah un immah.