Es 13. Gabiddel.
Greek Mitt Di Philishtah
Da Saul voah kaynich ay yoah, un vo eah zvay yoah kaynich gvest voah ivvah Israel,
hott eah drei dausend mennah funn Israel raus glaysa. Zvay dausend voahra bei eem in Michmas in di hivla funn Beth-El, diveil es en dausend beim Jonathan voahra an Gibea in Benjamin. Avvah eah hott di ivvahricha funn di leit zrikk an iahra tents kshikt.
Da Jonathan hott no di Philishtah greeks-gnechta nunnah kshlauwa es an Geba geblivva voahra, un di Philishtah henn keaht difunn. No hott da Saul's blohs-hann blohsa glost deich's gans land un hott ksawt, “Losset di Hebrayah heahra!”
Un awl Israel hott's vatt keaht es da Saul di Philishtah greeks-gnechta nunnah kshlauwa hott, un Israel is nau en kshtank vadda zu di Philishtah. 'S vatt voah no naus kshikt zu di leit fa zammah kumma zumm Saul an Gilgal.
Nau henn di Philishtah sich zammah gegeddaht fa fechta mitt Israel. Si henn dreisich dausend greeks-veyya katt un sex dausend reidahs uf geil, un's voahra so feel greeks-leit es da sand am say nohch. Si henn iahra camp ufketzt an Michmas east funn Beth-Aven.
Vo di mennah funn Israel ksenna henn es si in druvvel sinn (fa di leit voahra fagelshtaht), henn si sich fashtekkeld in felsa-lechah, in busha, hinnich di shtay, in pits un in brunna.
Dayl funn di Hebrayah sinn ivvah da Jordan Revvah nivvah ganga in's land funn Gad un Gilead. Avvah da Saul voah alsnoch an Gilgal, un awl di leit bei eem henn geziddaht mitt furcht.
Da Saul hott sivva dawk gvoaht, di zeit es da Samuel ksetzt katt hott. Avvah da Samuel is nett an Gilgal kumma, un em Saul sei mennah henn ohkfanga funn-nannah gay.
No hott da Saul ksawt, “Bringet miah's brand-opfah un's dank-opfah.” Un eah hott's brand-opfah gopfaht.
10 Grawt noch demm es eah faddich voah's brand-opfah macha, is da Samuel bei kumma, un da Saul is naus ganga een ohdreffa.
11 No hott da Samuel kfrohkt, “Vass hosht du gedu?” Un da Saul hott ksawt, “Veil ich ksenna habb es di mennah am funn-nannah gay voahra, un es du nett kumma bisht an di ksetzt zeit, un es di Philishtah am zammah kumma voahra an Michmas,
12 dann habb ich ksawt, ‘Di Philishtah zayla runnah geyyich mich kumma an Gilgal, un ich habb da Hah noch nett frohkt fa sei hilf.’ So habb ich missa's brand-opfah selvaht opfahra.”
13 Da Samuel hott ksawt, “Du hosht en dumm ding gedu. Du hosht's gebott nett kalda es da Hah dei Gott diah gevva hott. Vann du hetsht, dann hett da Hah dei kaynich-reich ivvah Israel ksetzt fa'immah.
14 Avvah nau zayld dei kaynich-reich nett shtay. Da Hah hott en mann raus ksucht noch sei ayya hatz un hott een roolah gmacht ivvah sei leit, veil du em Hah sei gebott nett kalda hosht.”
15 No hott da Samuel Gilgal falossa un is nuff an Gibea in Benjamin ganga. Un da Saul hott di mennah gezayld es bei eem voahra. 'S voahra baut sex hunnaht.
16 Da Saul, sei boo da Jonathan, un di leit es bei eena voahra, sinn an Gebea in Benjamin geblivva, diveil es di Philishtah sich ufketzt henn an Michmas.
17 Un's sinn drei drubba aus di Philishtah iahra camp ganga es es land fadauva henn sella. Ay drubb is geyyich Ophra ganga in di nochbahshaft funn Sual.
18 Noch en drubb is geyyich Beth-Horon ganga, un di dritt is an di lein nohch ganga es nunnah gukt in's deich funn Zeboim geyyich di vildahnis.
19 An selli zeit hott kenn shmitt kfunna sei kenna im gans land funn Israel veil di Philishtah ksawt henn, “Di Hebrayah mechta shvadda un shpiahs macha.”
20 Fasell henn awl di Israeliddah als nunnah zu di Philishtah gay missa iahra blooks-peinda, grubb-hakka, ex un hakka shaufa lossa.
21 'S hott als en zvay driddel ounce silvah gekosht fa en blooks-peind un en grubb-hakk shaufa lossa, un en driddel ounce fa gavla, ex un oxa-gixah shaufa lossa.
22 So uf em dawk fumm greek hott nett ay greeks-gnecht en shvatt adda en shpiah katt es beim Saul un Jonathan voah; yusht da Saul un sei boo da Jonathan henn si katt.
23 Di Philishtah henn en drubb greeks-gnechta naus kshikt an en engah blatz im vayk an Michmas.