Es 2. Gabiddel.
Di Hannah Iahra Gebayt Un Da Preeshtah Eli
No hott di Hannah gebayda un hott ksawt,
“Mei hatz froit sich im Hah;
im Hah is mei hann hohch uf kohva.
Mei maul shvetzt grohs geyyich mei feinda,
veil ich mich froi in dei saylichkeit.
Nimmand is so heilich es da Hah,
es is nimmand vi dich,
un's is kenn Felsa vi unsah Gott.
Shtobb braekka un shtols sei,
loss nett grohsi vadda aus deim maul kumma.
Fa da Hah is da Gott es alles vayst,
un bei eem vadda di verka gvohwa.
Di bows funn mechtichi mennah sinn fabrocha,
avvah selli es shtolbahra sinn geglayt mitt grefta.
Selli es foll voahra fadinga sich naus fa broht,
avvah selli es hungahrich voahra sinn nimmi hungahrich.
Selli es unfruchtboah voah hott sivva kinnah geboahra,
avvah selli mitt feel kinnah is am fazeahra.
Da Hah macht doht un macht levendich,
eah fiaht in's grawb un viddah raus.
Da Hah macht oahm un macht reich,
eah bringd niddah un haybt uf.
Eah haybt di oahma aus em shtawb,
eah haybt selli mitt noht aus em esh-haufa;
eah macht si hokka unnich di evvahshta,
un macht si en kaynich-shtool eahva mitt grohsi eah.
Fa di poshta funn di eaht heahra zumm Hah,
eah hott di veld uf si ksetzt.
Eah heet di fees funn sei heilichi,
avvah di gottlohsa vadda shtill gmacht im dunkla;
fa deich macht dutt mann nett ivvah-kumma.
10 Selli es geyyich da Hah sinn, vadda in shtikkah fabrocha.
Eah dimmeld geyyich si fumm himmel;
da Hah zayld richta ivvah di gans veld.
Eah zayld macht gevva zu sei kaynich,
un zayld's hann funn seim ksalbda hohch uf hayva.”
11 No is da Elkana haym ganga zu Rama. Avvah da boo hott abgvoaht uf da Hah fannich em Eli da preeshtah.
12 Nau di boova fumm Eli voahra gottlohsi mennah; si henn sich nix bekimmaht veyyich em Hah,
13 addah veyyich vi di preeshtah sich ohshikka sella fannich di leit. Vann en mann am en opfah macha voah, is em preeshtah sei gnecht kumma mitt en drei-zinkichi gavvel in di hand diveil es es flaysh am kocha voah.
14 No hott eah di gavvel in di pann, da kessel adda di kocha-pot nei kshtekt, un alles es di gavvel ruff gebrocht hott, hott da preeshtah gnumma fa sich selvaht. Dess henn si gedu in Silo zu awl di Israeliddah es datt anna kumma sinn.
15 Un aw, eb si's fett fabrend henn, is em preeshtah sei gnecht kumma un hott ksawt zumm mann es am opfahra voah, “Gebb em preeshtah flaysh fa rohshta; eah nemd kenn gekocht flaysh funn diah, yusht roh flaysh.”
16 Un vann da mann ksawt hott zu eem, “Si missa geviss seahsht's fett fabrenna, no nemm so feel es du vitt,” dann hott da gnecht als ksawt, “Nay, gebb's zu mich nau; vann du nett dusht, dann nemm ich's mitt gvald.”
17 Un so, di sind funn di yunga mennah voah oahrich grohs fannich em Hah; fa si henn em Hah sei opfah fa'acht un nix gezayld.
18 Nau da Samuel voah en deenah fannich em Hah, un da boo hott en linnen preeshtah-shatz gvoahra.
19 Sei maemm hott eem als en glennah rokk gmacht alli yoah, un hott'n zu eem gebrocht vann see mitt iahra mann ruff kumma is fa's opfah macha.
20 No hott da Eli als da Elkana un sei fraw ksaykend un hott ksawt, “Loss da Hah diah kinnah gevva funn dee fraw fa da blatz nemma funn demm es see gebayt hott difoah, un zumm Hah gevva hott.” No sinn si als viddah haym ganga.
21 Un da Hah voah bei di Hannah; see is uf em family vayk vadda un hott drei may boova un zvay maydlen katt. Avvah da boo Samuel is ufgvaxa fannich em Hah.
22 Nau da Eli voah oahrich ald un hott alles keaht es sei boova am du voahra zu Israel, un vi si kshlohfa henn mitt di veibsleit es abgvoaht henn an di deah fumm fasamling-tent.
23 Un eah hott ksawt zu eena, “Favass doond diah so sacha? Ich heah funn awl di leit veyyich eiyah gottlohsi sacha.
24 Nay, mei boova, di kshvetzah sinn nett goot es ich heah am rumm gay unnich em Hah sei leit.
25 Vann en mann sindicht geyyich en anrah dann dutt Gott een richta, avvah vann en mann sindicht geyyich da Hah, veah kann da Hah ohbayda fa een?” Avvah si henn nett abkeicht zu iahra daett sei shtimm, veil da Hah si doht macha hott vella.
26 Nau da boo Samuel voah am ufvaxa un voah am als may ohksenna sei beim Hah un bei mensha.
27 No is en mann funn Gott zumm Eli kumma un hott ksawt zu eem, “Dess is vass da Hah sawkt, ‘Habb ich mich nett voahlich gvissa zu dei faddah sei haus vo si in Egypta voahra unnich em Pharao?
28 Habb ich nett dei faddah raus glaysa aus awl di shtamma funn Israel fa mei preeshtah sei, fa nuff an mei awldah gay, fa insens brenna, fa en preeshtah-shatz veahra fannich miah, un habb ich nett zu dei faddah sei haus awl di opfahra gevva es gmacht sinn mitt feiyah bei di Kinnah-Israel?
29 Favass dreddet diah mitt eiyah fees uf mei shlacht-opfah un mei shpeis-opfah es ich gebodda gevva habb fa mei haus? Un favass eahsht du dei boova ovvich mich bei eich fett macha mitt di beshta daylah funn alli opfah funn mei leit?’
30 Fasell sawkt da Hah Gott funn Israel, ‘Ich habb fashprocha es dei haus-halding un dei faddah sei haus-halding fannich miah lawfa sella fa'immah.’ Avvah nau sawkt da Hah, ‘'Sis veit funn miah; selli es mich eahra, zayl ich eahra; avvah selli es mich fa'achta zayla fa'acht vadda.
31 Di zeit is am kumma vann ich dei grefta abshneit un di grefta funn dei faddah sei haus, so es kenn aldah mann may sei zayld in dei nohch-kummashaft.
32 Un du zaylsht aylend sayna in meim voon-haus. Even deich awl's goodes es ich du zayl fa Israel, es zayld nee kenn aldah mann in dei nohch-kummashaft sei.
33 UN da mann funn dei leit es ich nett abshneida zayl funn meim awldah, zayld ivvahrich sei so es dei awwa blind vadda mitt awwa-vassah un dei hatz bedreebt vatt, un awl dei nohch-kummashaft zayld yung shteahva.
34 Un dess is en zaycha zu diah es kumma zayld veyyich dei zvay boova, da Hophni un da Pinehas—si zayla awl zvay shtauva uf em sayma dawk.
35 Avvah ich zayl miah en shtandhaftichah preeshtah ufshtella es du zayld vass kfellich is zu meim hatz un sayl. Ich zayl eem en shtandhaftich haus bauwa, un eah zayld fannich meim ksalbda lawfa fa'immah.
36 Un alli-ebbah es ivvahrich is in deim haus zayld kumma un sich nunnah bikka fannich eem fa en shtikk silvah un en shtikk broht, un zayld sawwa, “Gebb miah en dayl funn di preeshtah eahvet so es ich en shtikk broht habb zu essa.” ’ ”