Es 30. Gabiddel.
Da Dawfit Ivvah-Kumd Di Amalekiddah
Da Dawfit un sei mennah sinn zrikk an Ziklag kumma da dritt dawk. Diveil es si fatt voahra henn di Amelekiddah es land in di saut funn Juda grawbt un fasaut, un henn Ziklag nunnah gebrend.
Si henn di veibsleit un alli-ebbah in di shtatt, grohs un glay, mitt sich gnumma vi si ganga sinn, avvah si henn nimmand doht gmacht.
Vo da Dawfit un sei mennah zrikk an Ziklag kumma sinn, voah di shtatt nunnah gebrend, un iahra veivah un kinnah, boova un mayt, voahra awl fatt gnumma.
Da Dawfit un sei mennah henn laut keild biss si kenn grefta may katt henn fa heila.
Em Dawfit sei zvay veivah voahra gnumma gvest, di Ahinoam funn Jesreel, un di Abigail, em Nabal sei vitt-fraw funn Karmel.
Un's voah em Dawfit oahrich angsht, veil di mennah am shvetza voahra fa een shtaynicha. Di mennah voahra awl fabiddaht im geisht veyyich iahra boova un mayt. Avvah da Dawfit hott sich shteik gmacht deich da Hah sei Gott.
No hott da Dawfit ksawt zumm preeshtah Abiathar, em Ahimelech sei boo, “Bring miah da preeshtah-shatz.” No hott da Abiathar da preeshtah-shatz zumm Dawfit gebrocht.
Da Dawfit hott no da Hah kfrohkt, “Soll ich selli greeks-leit nohch gay? Zayl ich si fanga?” Da Hah hott ksawt, “Gay eena nohch. Du zaylsht si geviss fanga un eena alles vekk nemma.”
So is da Dawfit un sei sex hunnaht mennah ganga, un sinn an di grikk Besor kumma, vo samm funn di mennah zrikk geblivva sinn.
10 Zvay hunnaht mennah voahra zu meet fa ivvah di grikk nivvah gay. Avvah da Dawfit un fiah hunnaht mennah henn ohkalda eena nohch gay.
11 Si henn en Egyptah kfunna im feld un henn een zumm Dawfit gebrocht. Si henn eem vassah gevva un ebbes zu essa.
12 Si henn eem en shtikk feiya-kucha un zvay reseina-kucha gevva. Eah hott gessa un is ufgebaut vadda, fa eah hott nix gessa un gedrunka katt fa drei dawk un drei necht.
13 Da Dawfit hott een kfrohkt, “Zu vemm heahsht du un funn vo kumsht du?” Eah hott ksawt, “Ich binn en Egyptah, en gnecht funn en Amalekiddah. Mei meishtah hott mich hokka glost vo ich grank vadda binn drei dawk zrikk.
14 Miah henn's land funn di Kareddah in di saut funn Juda grawbt, un aw's sauda-land funn Kaleb. Un miah henn Ziklag nunnah gebrend mitt feiyah.”
15 Da Dawfit hott een no kfrohkt, “Kansht du mich nunnah nemma zu dee greeks-leit?” Da Egyptah hott ksawt, “Shveah zu miah fannich Gott es du mich nett doht machsht adda mich zrikk gebsht zu meim meishtah, no nemm ich dich nunnah zu eena.”
16 Eah hott si no nunnah gnumma. Un datt voahra si ausnannah kshtroit ivvah's gans land am essa un drinka un dansa, veil si so feel sach katt henn es si gnumma henn fumm land funn di Philishtah un fumm land funn Juda.
17 Da Dawfit hott si kfochta funn dushbah biss da neksht ohvet, un kens funn eena is vekk kumma vi yusht fiah hunnaht yungi mennah es difunn gridda sinn mitt kamayla.
18 So hott da Dawfit alles zrikk grikt es di Amalekiddah gnumma katt henn, un eah hott aw sei zvay veivah zrikk grikt.
19 Alles voah datt, glay un grohs, boova un mayt, un awl's sach es si gnumma katt henn. Da Dawfit hott alles zrikk gebrocht.
20 Eah hott awl di shohf un kee gnumma, un sei mennah henn si fannich's ivvahricha fumm fee gyawkt. Si henn ksawt, “Dess is em Dawfit sei grawbt sach.”
21 No is da Dawfit zrikk kumma zu di zvay hunnaht mennah es zu meet voahra fa eem noch gay, selli es an di grikk Besor geblivva sinn. Si sinn naus ganga fa da Dawfit ohdreffa, un aw di leit es bei em voahra. Da Dawfit is nuff ganga un hott si gegreest.
22 No henn awl di gottlohsa un druvvel-machah es beim Dawfit voahra, ksawt, “Veil si nett mitt uns ganga sinn vo miah naus ganga sinn, dann gevva miah eena kens funn demm sach es miah zrikk gnumma henn. Avvah yaydah funn eena kann sei fraw un kinnah nemma un gay.”
23 Avvah da Dawfit hott ksawt, “Nay, mei breedah, diah misset sell nett du mitt em sach es da Hah uns gevva hott. Eah hott uns keet un hott selli ivvah-gevva in unsah hend es geyyich uns voahra.
24 Veah heicht eich ab in dee sach? Em mann sei shiah es bei em sach geblivva is, is gleicha mitt sellem es nunnah ganga is fechta. Alli-ebbah grikt sei gleicha shiah.”
25 Da Dawfit hott selli rool gmacht, un's is en adning es kalda voah in Israel funn sellah dawk biss nau.
26 Vo da Dawfit zrikk an Ziklag kumma is, hott eah samm fumm sach zu sei freind, di eldishti funn Juda, kshikt, un hott ksawt, “Do is en kshenk fa eich fumm sach is miah gnumma henn fumm Hah sei feinda.”
27 Eah hott's kshikt zu selli in Beth-El, zu selli in Ramoth in di saut funn Juda un zu selli in Jatthir,
28 un aw zu selli in Aroer, in Siphamoth, in Esthemoa,
29 in Rachal, zu selli in di shtett funn di Jerahmeeliddah un di Keniddah,
30 zu selli in Horma, Bor-Asan, Athach
31 un Hebron, un zu selli in awl di anra bletz es da Dawfit un sei mennah als geblivva sinn.