Es 7. Gabiddel.
Di leit funn Kiriath-Jearim sinn no runnah kumma un henn di Bundes-Lawt fumm Hah an's haus fumm Abinadab gebrocht drovva uf em hivvel. Si henn em Abinadab sei boo da Eleasar eiksetzt fa acht gevva uf di Bundes-Lawt fumm Hah.
'S voah en langi zeit, zvansich yoah, es di Bundes-Lawt an Kiriath-Jearim geblivva is, un awl di leit funn Israel henn gveind fa da Hah.
Da Samuel Richt Israel
No hott da Samuel kshvetzt zu awl di leit funn Israel un hott ksawt, “Vann diah zrikk drayyet zumm Hah mitt eiyah gans hatz, doond di fremdi gettah un di Astharoths vekk unnich eich un rishtet eiyah hatza fa yusht da Hah deena, dann macht eah eich frei funn di hand funn di Philishtah.”
So henn di Kinnah-Israel iahra Baals un Astharoths vekk gedu un henn yusht da Hah laynich gedeend.
No hott da Samuel ksawt, “Samlet gans Israel zammah an Mizpa; no bayt ich zumm Hah fa eich.”
Si sinn zammah kumma an Mizpa, henn vassah aus en brunna gezowwa un henn's raus gleaht fannich da Hah fa en opfah. Uf sellah dawk henn si kfasht, henn sich bekeaht un henn ksawt, “Miah henn ksindicht geyyich da Hah.” Un da Samuel hott di Kinnah-Israel gricht an Mizpa.
Nau vo di Philishtah keaht henn es di Kinnah-Israel sich fasammeld henn an Mizpa, sinn di roolahs funn di Philishtah ruff kumma fa si fechta. Vo di Kinnah-Israel keaht henn difunn, henn si sich kfeicht veyyich di Philishtah.
Si henn ksawt zumm Samuel, “Hald oh bayda fa uns zumm Hah unsah Gott, so es eah uns frei macht funn di hand funn di Philishtah.”
No hott da Samuel en yung shibli gnumma un hott's gopfaht fa en gans brand-opfah zumm Hah. Eah hott naus groofa zumm Hah fa Israel un da Hah hott een keaht.
10 Diveil es da Samuel am's brand-opfah opfahra voah, sinn di Philishtah ruff kumma fa Israel fechta. Avvah sellah dawk hott da Hah gedimmeld mitt laudah dimmel geyyich di Philishtah un hott si fagelshtaht, so es si gyawkt voahra fannich Israel.
11 Un di mennah funn Israel sinn aus Mizpa ganga un sinn di Philishtah nohch. Si henn si doht gmacht am vayk nohch biss unnich Beth-Kar.
12 No hott da Samuel en shtay gnumma un hott'n ufkokt zvishich Mizpa un Shen. Eah hott da shtay Ebenezer kaysa un hott ksawt, “Da Hah hott uns kolfa biss do heah.”
13 So voahra di Philishtah gedaymeedicht un sinn nimmi in's land funn Israel kumma fa fechta. So lang es da Samuel glaybt hott voah di hand fumm Hah geyyich di Philishtah.
14 Di shtett es di Philishtah gnumma katt henn funn Israel voahra viddah zrikk zu Israel gevva, gans funn Ekron biss an Gath. Israel hott iahra land frei gmacht funn di hand funn di Philishtah. Un's voah aw fridda zvishich Israel un di Ammoriddah.
15 Da Samuel hott ohkalda Israel richta sei gans layva lang.
16 Eah is alli yoah als rumm ganga zu Beth-El, Gilgal un Mizpa. Eah hott Israel gricht in awl selli bletz.
17 Avvah eah is immah zrikk an Rama ganga vo sei haus voah un hott Israel datt gricht. Datt hott eah en awldah gebaut zumm Hah.