Es 9. Gabiddel.
Da Samuel Salbt Da Saul Fa Kaynich Sei
Nau's voah en mann funn di shtamm fumm Benjamin es Kis kaysa hott. Eah voah em Abiel sei boo, un da Abiel voah em Zeror sei boo, un da Zeror voah em Bechorath sei boo, un da Bechorath voah em Aphiah sei boo un da Aphiah voah en Benjaminiddah. Da Kis voah reich un hohch ohksenna.
Eah hott en boo katt es Saul kaysa hott. Eah voah en yungah un goot-gukkichah mann. Es voah kenn shennahrah kall unnich di Kinnah-Israel un eah voah en kobb haychah es ennich's funn di leit.
Nau di aysla es zumm Saul sei daett da Kis keaht henn voahra faloahra. So hott da Kis ksawt zu seim boo da Saul, “Nemm ayns funn di gnechta un gay un gukk fa di aysla.”
Eah is no deich's hivvel-land funn Ephraim ganga un aw deich's land funn Salisa avvah si henn si nett kfunna. No sinn si deich's land funn Saalim ganga un si voahra nett datt. Funn datt sinn si deich's land Benjamin ganga un henn si nett kfunna.
Vo si in's land funn Zuph kumma sinn hott da Saul ksawt zu seim gnecht es bei eem voah, “Kumm, vella zrikk gay, adda mei daett heaht uf denka veyyich di aysla un fangd oh bekimmaht sei veyyich uns.”
Avvah da gnecht hott ksawt, “Voaht moll, in dee shtatt is en mann funn Gott; eah is hohch ohksenna un alles es eah sawkt kumd voah. Vella zu eem gay, fleicht sawkt eah uns vellah vayk zu gay.”
Da Saul hott ksawt zu seim gnecht, “Avvah vann miah gayn, vass kenna miah eem gevva? Es ess-sach in unsah sekk is awl. Miah henn kenn kshenk fa zumm mann funn Gott nemma. Vass henn miah?”
Da gnecht hott em Saul viddah andvat gevva un hott ksawt, “Gukk moll, ich habb en faddel shtikk silvah do; ich gebb's zumm mann funn Gott un eah sawkt uns vellah vayk zu gay.”
(Eahshtah in Israel, vann en mann ganga is ebbes frohwa funn Gott, hott eah als ksawt, “Kumm, vella gay da saynah sayna.” Dess voah veil deah vo “brofayt” kaysa is heit, voah an selli zeit “saynah” kaysa.)
10 “Goot,” hott da Saul ksawt zu seim gnecht, “kumm, vella gay.” So sinn si noch di shtatt ganga vo da mann funn Gott voah.
11 Vo si da hivvel nuff ganga sinn zu di shtatt, henn si samm yungi mayt ohgedroffa es am naus gay voahra fa vassah hohla. Si henn ksawt zu eena, “Is da saynah do?”
12 Si henn andvat gevva un henn ksawt, “Yau, eah is yusht fannich eich. Dumlet eich, eah is yusht heit in unsah shtatt kumma, fa di leit vella en opfah macha uf em hohcha blatz heit.
13 So kshvind es diah in di shtatt kummet, kennet diah een finna eb eah nuff an da hohch blatz gayt fa essa. Di leit fanga nett oh essa biss eah kumd veil eah's opfah saykna muss; noch sellem doon awl selli essa es kaysa sinn. Gaynd nau, un diah zaylet een grawt finna.”
14 So sinn si nuff in di shtatt nei ganga. Vo si am in di shtatt nei kumma voahra, datt voah da Samuel am geyyich si kumma fa nuff an da hohch blatz gay.
15 Nau en dawk eb da Saul kumma is, hott da Hah dess offenboah gmacht zumm Samuel un hott ksawt,
16 “Meiya baut dess zeit zayl ich en mann fumm land Benjamin zu diah shikka. Du solsht een salba fa da roolah ivvah mei leit Israel sei, un eah zayld mei leit frei macha funn di hand funn di Philishtah. Ich habb uf mei leit gegukt, un ich habb si keaht roofa zu miah.”
17 Vo da Samuel da Saul ksenna hott, hott da Hah zu eem ksawt, “Dess is da mann es ich diah ksawt habb diveyya; eah soll mei leit roola.”
18 No is da Saul nuff zumm Samuel ganga am doah un hott ksawt, “Kansht du miah sawwa vo em saynah sei haus is?”
19 “Ich binn da saynah,” hott da Samuel ksawt. “Gay fannich miah nuff an da hohch blatz, veil du essa solsht mitt miah heit. Meiya free loss ich dich gay un ich sawk diah no alles es in dei hatz is.
20 Un veyyich di aysla es du faloahra hosht drei dawk zrikk, sei nett bekimmaht veyyich eena, fa si sinn kfunna vadda. Avvah veah is sell es di leit funn Israel so oahrich havva vella? Is es nett dich un dei faddah sei gansi haus-halding?”
21 Da Saul hott andvat gevva, “Binn ich nett en Benjaminiddah funn di glensht shtamm funn Israel? Un is nett mei kshlecht di glensht kshlecht funn awl di kshlechtah fumm Benjamin? Favass sawksht du so en ding zu miah?”
22 No hott da Samuel da Saul un sei gnecht in di grohs shtubb gebrocht un hott si an da evvahsht blatz kokt funn selli es kaysa voahra. 'S voahra baut dreisich datt.
23 Da Samuel hott ksawt zu di koch, “Bring's shtikk flaysh es ich diah gevva habb, sell shtikk es ich diah ksawt habb fa nayva anna layya.”
24 No hott di koch's bay un vass droh voah gnumma un hott's fannich da Saul gedu. Da Samuel hott no ksawt, “Do is vass kalda voah fa dich. Du's fannich dich un ess, veil's kalda voah fa dich siddah di zeit es ich di leit kaysa habb.” So hott da Saul gessa mitt em Samuel sellah dawk.
25 Vo si runnah in di shtatt kumma sinn fumm hohcha blatz, hott da Samuel kshvetz mitt em Saul uf em dach fumm sei haus.
26 Si sinn free uf kshtanna vo's dawk is vadda un da Samuel hott da Saul groofa uf em dach un hott ksawt, “Risht dich, so es ich dich fatt shikka kann.” So hott da Saul sich grisht, un eah un da Samuel sinn naus in di shtrohs gloffa.
27 Vo si nunnah an's end funn di shtatt kumma sinn, hott da Samuel ksawt zumm Saul, “Sawk deim gnecht fa fanna naus gay.” Eah is ganga. No hott da Samuel ksawt, “Bleib du bissel do so es ich diah sawwa kann vass Gott ksawt hott.”