Es 2. Gabiddel.
Da Dawfit Vatt Kaynich Ivvah Juda
Noch demm, hott da Dawfit da Hah kfrohkt,
“Soll ich nuff gay in ayns funn di shtett in Juda?”
“Gay nuff,” hott da Hah ksawt.
No hott da Dawfit kfrohkt, “Vo soll ich anna gay?”
“Gay nuff an Hebron,” hott da Hah ksawt.
No is da Dawfit datt anna gezowwa mitt sei zvay veivah, di Ahinoam funn Jesreel, un di Abigail, em Nabal funn Karmel sei vitt-fraw.
Da Dawfit hott aw di mennah es bei eem voahra mitt sich gnumma, yaydah mitt sei family, un si henn in di shtett funn Hebron gvoond.
No sinn di mennah funn Juda an Hebron kumma, un datt henn si da Dawfit ksalbt fa kaynich sei ivvah gans Juda. Si henn em Dawfit ksawt es es di mennah funn Jabes in Gilead voahra es da Saul fagrawva henn.
No hott eah leit kshikt zu di mennah in Jabes in Gilead fa eena sawwa, “Ksaykend sind diah beim Hah fa bamhatzichkeit veisa zu eiyah meishtah da Saul, un fa een fagrawva.
Da Hah soll nau bamhatzichkeit un voahheit veisa zu eich, un ich vill eich aw goot du veil diah dess gedu hend.
Nau losset eiyah hend shteik sei un feichet eich nett. Eiyah meishtah da Saul is doht, un gans Juda hott mich ksalbt fa kaynich sei ivvah si.”
Avvah da Abner, em Ner sei boo, da ivvah-saynah fumm Saul sei greeks-gnechta, hott em Saul sei boo, da Ish-Bosheth, gnumma un hott een nivvah an Mahanaim gebrocht.
Eah hott een kaynich gmacht ivvah Gilead, Assur, Jesreel, Ephraim, Benjamin un ivvah gans Israel.
10 Em Saul sei boo, da Ish-Bosheth, voah fatzich yoah ald vo eah kaynich vadda is ivvah Israel, un eah voah kaynich fa zvay yoah. Avvah gans Juda hott em Dawfit nohch kfolkt.
11 Da Dawfit voah kaynich in Hebron ivvah gans Juda fa sivva yoah un sex moonet.
12 Em Ner sei boo, da Abner, un di mennah fumm Saul sei boo, da Ish-Bosheth, henn Mahanaim falossa un sinn an Gibeon ganga.
13 Di Zeruia iahra boo, da Joab, un em Dawfit sei mennah sinn ganga un henn si ohgedroffa am vassah-loch funn Gibeon. Datt henn si sich anna kokt uf yaydah seit fumm vassah-loch.
14 No hott da Abner ksawt zumm Joab, “Vella samm funn unsah yungi mennah zammah du un si lossa fecht-shpeela fannich uns.” “Loss si's du,” hott da Joab ksawt.
15 No sinn selli es gezayld voahra ufkshtanna, zvelfa fa da Benjamin un em Saul sei boo da Ish-Bosheth, un zvelfa fa da Dawfit.
16 Un yaydah funn eena hott da annah gegraebt am kobb un hott eem sei shvatt in di seit kshtohsa, so es si mitt-nannah uf da bodda kfalla sinn. Fasell is sellah blatz Helkath-Hazzurim kaysa datt in Gibeon.
17 Sellah dawk voah's gefecht oahrich shlimm un da Abner un di mennah funn Israel sinn gebodda vadda bei em Dawfit sei mennah.
18 Di drei boova funn di Zeruia voahra datt: da Joab, da Abisai un da Asahel, un da Asahel hott so shteik shpringa kenna es en hash.
19 Eah is em Abner nohch ganga un is nett lings adda rechts gedrayt vi eah eem nohch ganga is.
20 Da Abner hott hinnich sich gegukt un hott kfrohkt, “Is sell dich, Asahel?” Eah hott ksawt, “Yau, 'sis mich.”
21 No hott da Abner ksawt zu eem, “Dray lings adda rechts, fecht mitt ayns funn di yunga mennah un nemm sei greeks-ksha.” Avvah da Asahel hott nett kshtobt eem nohch gay.
22 Da Abner hott een no viddah gvand, “Heah uf miah nohch kumma! Favass sett ich dich nunnah hakka? Vee kend ich dei broodah da Joab in's ksicht gukka?”
23 Avvah da Asahel hott's nett gedu fa shtobba; so hott da Abner's hinnahsht end funn sei shpiah im Asahel sei bauch kshtohsa un da shpiah is hinna an sei bukkel raus kumma. Eah is nunnah kfalla un grawt datt kshtauva. Alli-ebbah hott kshtobt vi eah an da blatz kumma is vo da Asahel anna kfalla is un kshtauva is.
24 Avvah da Joab un da Abisai sinn no em Abner nohch ganga, un vo di sunn am unnah gay voah, sinn si an da hivvel funn Ammah kumma nayksht an Giah uf em vayk noch di vildahnis funn Gibeon.
25 No henn di mennah fumm Benjamin sich zammah fasammeld hinnich em Abner. Si henn sich zammah fasammeld in en drubb un henn sich kshteld uf en hivvel.
26 Da Abner hott no naus groofa zumm Joab, “Soll's shvatt fressa unni end? Vaysht du nett es dess yusht enda zayld in biddahnis? Vee lang zayld's gay biss du dei mennah shtobsht iahra breedah nohch gay?”
27 Da Joab hott ksawt, “So voah es Gott laybt, vann du nett kshvetzt hetsht, dann hedda di mennah ohkalda iahra breedah nohch gay biss meiya-free.”
28 Da Joab hott no sei blohs-hann geblohsa, un awl di mennah henn kshtobt. Si henn ufkeaht Israel nohch gay un si henn nimmi kfochta.
29 Da Abner un sei mennah sinn no di gans nacht zrikk deich Arabah ganga. Si sinn ivvah da Jordan Revvah ganga, sinn da gans meiya gloffa biss si an Mahanaim kumma sinn.
30 No hott da Joab ufkeaht em Abner nohch gay un hott sei mennah zammah groofa. Nayvich em Asahel, voahra neintzay fumm Dawfit sei mennah nimmi dibei.
31 Avvah em Dawfit sei mennah henn drei hunnaht un sechtzich fumm Benjamin sei mennah doht gmacht katt es beim Abner voahra.
32 Si henn da Asahel gnumma un henn een fagrawva in seim daett sei grawb in Bethlehem. No is da Joab un sei mennah di gans nacht gloffa un sinn zrikk an Hebron kumma da neksht meiya.