Es 23. Gabiddel.
Em Dawfit Sei Letshti Vadda
Dess sinn di letshti vadda fumm Dawfit:
“Da Dawfit em Jesse sei boo,
da mann es hohch ufkohva voah beim Alli-Haychshta,
da mann es ksalbt voah bei da Gott fumm Jakob,
da sees psaltah shreivah funn Israel:
Da Geisht fumm Hah hott kshvetzt deich mich;
sei vatt voah uf mei zung.
Da Gott funn Israel hott kshvetzt,
da Felsa funn Israel hott ksawt zu miah,
‘Vann ebbah ivvah mensha roold in gerechtichkeit,
vann eah roold in di furcht funn Gott,
dann is eah vi di meiya-helling vann di sunn ufkumd
uf en meiya unni volka,
vi di helling funn di sunn noch em reyya,
es es graws raus bringd funn di eaht.’
Is nett mei haus so mitt Gott?
Fa eah hott en ayvich bund gmacht mitt miah,
es grisht is un fesht gmacht gans deich.
Kann ich mich nett falossa uf sei hilf,
un es eah mei alli falanga gebt zu miah?
Avvah evili mennah vadda nayva anna kshmissa vi danna,
veil si nett in di hand gnumma sei kenna.
Un da mann es danna ohraykt,
muss en eisichi root un en shpiah haendel in di hand havva;
si vadda gans ufgebrend im feiyah vo si leiya.”
Em Dawfit Sei Mechtichi Mennah
Dess sinn di nohma fumm Dawfit sei mechtichi mennah: Da Jasobeam, en Hachmoniddah, es da evvahsht funn di drei mechtichshta greeks-gnechta voah. Eah hott sei shpiah ufkohva un hott moll acht hunnaht mennah doht gmacht uf aymol.
Noch eem unnich di drei voah da Eleasar, em Dodo sei boo funn di shtamm fumm Ahoa. Eah voah beim Dawfit vo si di Philishtah fashpott henn es sich fasammeld katt henn datt fa fechta, un di mennah funn Israel henn zrikk gezowwa katt,
10 avvah eah hott sei grund kshtanna un hott di Philishtah nunnah kakt biss sei hand meet vadda is un nimmi gay lossa hott kenna funn sei shvatt. Sellah dawk hott da Hah di grohs ivvah-hand grikt. Vo's ivvah voah sinn di mennah funn Israel zrikk kumma un henn di dohda grawbt.
11 Noch eem unnich di drei voah da Shammah, em Agee sei boo funn Harar. Vo di Philishtah sich zammah fasammeld henn in en feld es lentils am vaxa voahra drinn, sinn di mennah funn Israel fatt kshprunga funn di Philishtah.
12 Avvah da Shammah is shtay geblivva in di mitt fumm feld. Eah hott's feld kohva, hott di Philishtah nunnah kakt un da Hah hott di grohs ivvah-hand grikt.
13 Deich di eahn sinn drei funn di dreisich evvahshti mennah runnah kumma zumm Dawfit am felsa-loch Adullam, diveil es en drubb Philishtah sich ufkokt katt henn in di valley funn Rephaim.
14 An selli zeit voah da Dawfit in seim fashteiktah blatz un di Philishtah voahra an Bethlehem.
15 Da Dawfit voah dashtich un hott ksawt, “Oh, ich vott ebbah dayt miah en drink vassah bringa fumm brunna nayksht am doah funn Bethlehem.”
16 So sinn di drei mechticha mennah deich di Philishtah iahra leins gebrocha, henn vassah grikt fumm brunna nayksht am doah funn Bethlehem, un henn's zrikk gebrocht zumm Dawfit. Avvah da Dawfit hott's nett gedu fa's drinka. In blatz funn sell hott eah's ausgleaht fannich em Hah.
17 Eah hott ksawt, “Loss es veit funn miah sei, oh Hah, fa dess du. Dess veah vi's bloot drinka funn di mennah es sich in di kfoah gedu henn.” Un da Dawfit hott's nett gedu fa's drinka. Dess voahra di sacha es di drei mechticha mennah gedu henn.
18 Di Zeruia iahra boo da Abisai, em Joab sei broodah voah ivvah di dreisich. Eah hott sei shpiah uf kohva geyyich drei hunnaht mennah un hott si doht gmacht. Deich dess hott eah sich en nohma gmacht unnich di dreisich.
19 Eah hott da graysht nohma katt unnich di dreisich un voah iahra foah-gengah, avvah sei nohma voah nett so grohs es sellah nohma funn di drei.
20 Da Benaia, em Joiada sei boo voah en mann funn Kabzeel. Eah voah unni furcht un hott mechtichi sacha gedu. Eah hott zvay funn di beshta mennah funn Moab doht gmacht. Uf en shnayyichah dawk is eah moll nunnah ganga in en pitt nei un hott en layb doht gmacht.
21 Eah hott aw en grohsah Egyptah nunnah kshlauwa. Da Egyptah hott en shpiah in di hand katt, avvah da Benaia is geyyich een ganga mitt en shtikk hols. Eah hott da shpiah aus em Egyptah sei hand grissa, un hott een doht gmacht mitt sei ayknah shpiah.
22 Dess voahra di sacha es da Benaia, em Joiada sei boo, gedu hott. Eah voah so hohch ohksenna es di drei mechticha mennah.
23 Eah voah haychah ohksenna es ennich's funn di dreisich, avvah eah voah nett ayns funn di drei. Da Dawfit hott een ivvah sei aykni mennah gedu es een geguard henn.
24 Di dreisich mennah voahra:
da Asahel, em Joab sei broodah;
da Elhanan, em Dodo sei boo funn Bethlehem;
25 da Shammah un da Elika funn Harod;
26 da Helez funn Paltit;
da Ira, em Ikkes sei boo, funn Thekoa;
27 da Abieser funn Anathoth;
da Mebunnai funn Hushath;
28 da Zalmon funn Ahoh;
da Maharai funn Netophath;
29 da Heleb, em Baanah sei boo, funn Netophath;
da Itthai, em Ribai sei boo, funn Gibeah in Benjamin;
30 Da Benaia funn Pirathon;
da Hiddai funn di grikka in Nahale-Gaas;
31 da Abi-Albon funn Arbath;
da Asmaveth funn Barhum;
32 da Eliahba funn Shaalbon, di boova fumm Jason
un da Jonathan;
33 da Shammah funn Harar;
da Ahiam, em Sharar sei boo, funn Harar;
34 da Eliphelet, em Ahasbai sei boo, funn Maacath;
da Eliam, em Ahithophel sei boo, funn Gilon;
35 da Hezrai funn Karmel;
da Paerai funn Arb;
36 da Igeal, em Nathan sei boo, funn Zoba;
da Bani funn Gad;
37 da Zelek funn Ammon;
da Naharai funn Beeroth, da greeks-ksha drawwah fumm Joab,
es di Zeruia iahra boo voah;
38 da Ira un da Gareb funn Jether;
39 un da Uriah da Hethiddah.
Es voahra sivvana dreisich alles zammah.