Es 10. Gabiddel.
Da Hah Gebt Acht Uf Juda
Frohwet da Hah fa reyyah im free-yoah;
es is da Hah es di reyyah volka macht.
Eah gebt da reyyah runnah zu leit,
un gebt's graws in di feldah fa alli-ebbah.
Di abgettah sawwa dummi sacha,
un di voah-sawwah sayna visions es leeya,
si fazayla iahra falshi drohma,
un iahra drohsht maynd nix.
Fasell, lawfa di leit rumm vi shohf,
un sinn in druvvel veil si kenn heedah henn.
Mei zann brend geyyich di fremda shohf-heedah,
un ich zayl di shohf-bekk es foah-gayn shtrohfa,
veil da Awlmechtich Hah acht gebt uf sei drubb,
dee es es folk funn Juda sinn.
Eah macht si vi en shtolsah gaul im greek.
Aus eena kumd da ekk-shtay,
aus eena da tent-shtikkel,
aus eena da greeks-bow,
un aus eena kumd alli roolah.
Si zayla sei vi mechtichi mennah im greek,
un shtamba di feinda in da drekk funn di shtrohs.
Veil da Hah bei eena is, doon si fechta,
un fashohma selli vo geil reida.
“Ich mach selli fumm Juda sei nohch-kummashaft shteik,
un mach em Joseph sei nohch-kummashaft frei.
Ich zayl si viddah zrikk bringa
veil ich bamhatzich binn zu eena.
Si zayla sei vi si voahra,
grawt es vann ich si nett nunnah gedrayt hett,
veil ich da Hah iahra Gott binn
zayl ich si abheicha.
Em Ephraim sei nohch-kummashaft vadda vi mechtichi mennah,
un iahra hatza zayla fraylich vadda vi funn vei.
Iahra kinnah zayla dess sayna un sich froiya,
un iahra hatza zayla froh sei deich da Hah.
Ich lokk si un sammel si zammah,
un ich zayl si frei shtella;
si zayla so feel sei es si eahshtah voahra.
Even vann ich si ausnannah kshtroit habb unnich anri leit,
doch doon si an mich denka in lendah veit ab.
Si un iahra kinnah bleiva levendich, un kumma viddah zrikk.
10 Ich zayl si zrikk bringa funn Egypta,
un ich sammel si zammah funn Assyria.
Ich bring si in di lendah funn Gilead un Lebanon,
un's zayld nett genunk blatz datt sei fa si.
11 Si zayla mitt angsht deich da say gay;
di vella im say vadda kshlauwa,
un di deefa bletz im Nile Revvah drikla uf.
Di shtolsheit funn Assyria vatt nunnah gebrocht,
un Egypta zayld iahra graft faliahra.
12 Im Hah mach ich si shteik,
un in seim nohma zayla si lawfa.”
So sawkt da Hah.