5
KOMAIL ari dadaurata en Kristus a kotin kamaioda kitail, komail ari kalaka pein komail, pwe komail der pur ong ni omail kanaudok. Kilang, ngai Paulus indai ong komail, ma komail pan iang sirkomsais, nan Kristus sota pan katepai ong komail. I pil kadede ong aramas karos, me pan sirkomsaisela, i en kapwaiada kapung pokon. Komail, me men pung kila kapung o, muei sanger Kristus o pup wei sanger mak. A kit kin auiaui ren Ngen ki poson kaporopor en pung. Pwe ren Kristus Iesus sirkomsais de sosirkomsais sota meakot, pwe poson ta, me kin sansaleki dodok en limpok. Komail tanger mau, is me karompwa komail, pwe ender peiki ong melel? I song en kaweid sota kin tapi sang me molipe komail er. Kalap kis kin kamutala dolepa karos; 10 I kaporoporeki ren Kaun o me komail sota pan wia eu lamalam toror. A me kin kaping komail da, pan lodi ong kapung o, sota lipilipil is i. 11 A ngai, ri ai kan, ma i poden padaki duen sirkomsais, menda i kankangerangirla? Pwe ma iduen, a solar men kamakar pan lopu. 12 I men irail me kin kawe komail la, ren pil kawela pein irail. 13 A ri ai kan, komail paeker ong maio, komail der men maio, pwe tiak en pali uduk en pwaida, a komail papa amen amen ni limpok. 14 Pwe kapung pon kapwai pan masan ta ieu: Koe en pok ong men imp om due pein uk. 15 A ma komail pakolok kaokaoe amen o amen, kalaka, pwe komail de momela. 16 A ngai inda: Aluki Ngen komail ap sota pan kapwaiada inong sued en uduk. 17 Pwe uduk kin inong iong me toror sang Ngen, a Ngen kin kotin inong iong me toror sang uduk, a ira parongarong pena, iei me komail sota wia kida, me komail kin men wia. 18 A ma Ngen pan kotin kalua komail, komail sota mimi pan kapung. 19 Wiawia kan en uduk me sansal. Iet akan: Nenek, samin, monepil, 20 Pongi ong ani mal, wun ani, kailuk, akatat, luak, makar, akamai, kamauouo, padak likam. 21 Peirin, kamom soko, kaped en manga ape. Iran mepukat i padaki ong komail er mas o, me irail, me kin kapwaiada mepukat, sota pan sosoki wein Kot. 22 A iet akan wa en Ngen: Limpok, peren, popol, kanongama, kadek, kamau, poson, opampap liki sang me sued. 23 Sota kapung pan mepukat. 24 A me sapwilim en Kristus, kalopuelar uduk iangaki tiak sued o inong sued akan. 25 Ma kitail memaureki Ngen, kitail en pil alualuki Ngen o. 26 Kitail der inong iong wau ren aramas, o der kamorongada ong amen amen, o der peipeirin amen amen.