3
Waral käqil wi jas ri rajwaxik pa ri ki k'aslemal ri e k'ulan chik
Ri ix ixoqib', ri ix k'ulan chik, chixniman chke ri iwachajil. Je ri' we ne e k'o jujun chke ri iwachajil ri man käkikoj tä ru Loq' Pixab' ri Dios, kekojon ta k'u ne rumal ri utzalaj i k'aslemal ix, ri ix ixoqib', pune ta ne man kätzijox tä ru Loq' Pixab' ri Dios chke. Are k'u ri ix kixkilo chi ch'ajch'oj ri iwanima', nim kiwil ri Dios, kixej k'u iwib' chuwäch. Ri ix ixoqib' rajwaxik kikoj atz'iaq ri qas taqal chiwe, rajwaxik k'ut chi utz u b'anik ri i wi' kib'ano jas ri qas taqalik. Man xuwi tä kiwiq iwib' ruk' q'än puaq, ruk' chachal ri paqal rajil, man ruk' tä k'u atz'iaq ri sib'alaj paqalik. Xane ri qas wiqob'al iwib' are ri k'o pa ri iwanima'. Ri qas je'lal ri man käsach tä u wäch are ri utzalaj iwanima' ri sib'alaj käjororik. We wiqob'al ri' are sib'alaj loq' na wa' chuwäch ri Dios. Je' k'u wiqob'al wa' xkikoj ri ixoqib' ojer ri xkijach kib' pu q'ab' ri Dios. Ri e are' xku'b'i ki k'ux chrij ri Dios, xuquje' xeniman chke ri kachajil. Je' jas ri nan Sara ojer xniman che ri qa mam Abraham, xub'ij k'u che: “At wajaw,” —xcha che. Ri ix, ix je' jas ri nan Sara we kib'an ri utzil, man k'o tä k'u jas kixej wi iwib'.
Ri ix xuquje', ri ix achijab', ri ix k'ulan chik, rajwaxik qas kichomaj na jas kib'an kuk' ri iwixoqil. Nim cheiwila wi, man xaq xuwi tä rumal chi ri ixoqib' man junam tä ki chuq'ab' iwuk' ix, xane rumal chi ri e are' xuquje' käkechb'ej na ri k'aslemal ri kuya ri Dios chiwe ix rumal ri nimalaj u toq'ob'. Je' chib'ana wa' rech ri Dios kuto aretaq kib'an orar.
Utz ke ri käkiriq k'äx xa rumal ri u b'anik ri utzil
Más k'u na, china' pa iwanima' chi xa ix jun, ri ix nimalaj iwonojel. Chel i k'ux chb'il taq iwib', chiwaj iwib' junam jas ri käka'n ri winaq ri qas e kachalal kib'. Minimarisaj iwib', xane chich'ab'ela iwib' ruk' utzil. Mitzelej u k'exel ri k'äx ri käb'an chiwe, man kixyoq'on tä k'u chke ri winaq ri kixkiyoq'o. Xane jas ri Dios ri kixtewchinik, chixtewchin ix xuquje' chke ri keb'anow k'äx chiwe. Iwetam k'ut chi ix u sik'im ri Dios rech kiriq tewchib'al. 10 Je ri' ri kub'ij ru Loq' Pixab' ri Dios ri Tz'ib'talik:
Jachin ri kraj jun utzalaj k'aslemal,
käkikot na amaq'el ronojel q'ij,
chujik'a b'a' ri raq',
mub'ij ri k'äx u b'ixik,
xane chutz'apij ru pu chi'
rech man kub'an tä tzij,
—kächa'.
11 Chutasa rib' chrij ri etzelal,
chub'ana k'u ri qas utz.
Chutzukuj ru b'anik utzil chkixol ri winaq,
qas k'u kutaqej u b'anik wa'.
12 Je ri', rumal chi ri Qajaw Dios
keuchajij ri winaq ri jikom kanima',
xuquje' kuto aretaq käka'n orar,
kutatab'ej ri käkib'ij che.
Are k'u ri Dios kub'an u k'ulel chke ri b'anal taq etzelal,
—kächa ri' ri tz'ib'tal kanoq.
13 ¿Jachin ta k'u ne kub'an k'äx chiwe we ri ix qas kitaqej u b'anik ri utzil? ¡Kraj man k'o taj! 14 Pune b'a' rumal ru b'anik ri utzil kiriq k'äx, utz k'u iwe ri'. Rumal ri' mixej iwib' chkiwäch ri keb'anow k'äx chiwe, mixok il kumal. 15 Xane nim chiwila wi ri Cristo ri Iwajaw pa taq ri iwanima'. Jachin taq ri ketow chiwe jas che kiku'b'a i k'ux chrij ri Cristo, ruk' utzil chib'ij wa' chke. Nim chiwila wi ri Dios, chixej b'a' iwib' chuwäch, minimarisaj k'u iwib'. 16 Chib'ana utz pa ronojel rech kina' pa ri iwanima' chi man k'o tä etzelal i b'anom. Je ri' ri winaq ri keyoq'on chiwe, ri käkib'ij chi ix b'anal taq etzelal, ri xa käkitze'j i wäch rumal chi ri ix kojoninaq che ri Cristo, xa kel na ki k'ixb'al rumal ri käkib'ij. 17 We je ri' kraj ri Dios chiwe, are utz na kiriq k'äx rumal ri u b'anik utzil chuwäch ri kiriq k'äx xa rumal ru b'anik etzelal.
18 Are je wa' rumal chi ri Cristo xuquje' xuriq k'äx. Rumal ri qa mak xkäm ri Are' xa jumul rech man k'o tä chi rajwaxik. Ri Are' man k'o tä u mak, xane xuriq k'äx rumal qech uj, ri uj itzel taq winaq, che qoksaxik ruk' ri Dios. Qas tzij xkäm ru cuerpo, are k'u ri ranima' man xkäm tä wa'. 19 Xe' k'u chutzijoxik ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chke ri anima'aj ri e tz'apitz'oj. 20 E are taq wa' ri anima'aj kech ri winaq ri man xeniman tä che ri Dios ojer pa ru q'ijol ri qa mam Noé. Ri Dios xuchajij paciencia, xereyej chi käkik'ex kanima', käkik'ex ki chomanik aretaq ri qa mam Noé tajin kub'an ri nimalaj barco ri käb'ix “arca” che. Man e k'ia tä k'ut ri xkiriq ru tob'anik ri Dios, xane xa e wajxaqib' wa' ri man xejiq' tä pa ri ja'. 21 Ri nimalaj q'eqal jäb' ri xub'an pa ri u q'ijol ri qa mam Noé, are k'utb'al chrij ri ja' re ri qasna' kämik ri käk'utuwik chi qa riqom chi ru tob'anik ri Dios. Ri ja' ri' man käresaj tä k'u ru tz'ilol ri qa cuerpo, xane kub'ano chi käqata' che ri Dios chi ri Are' kub'an chqe chi utz käqana' pa qanima' chuwäch. Are wa' kub'ano chi käqariq ru tob'anik ri Dios rumal chi xk'astajisax ri Jesucristo chkixol ri käminaqib'. 22 Aretaq xk'astaj b'ik, ri Are' xpaqi chikaj, xt'uyi k'u pa ru wikiäq'ab' ri Dios. Konojel ri ángeles, xuquje' konojel ri nimaq taq q'atal taq tzij ajuwokaj, konojel k'u ri k'o taqanik pa ki q'ab' rajwaxik keniman na che.