RI UCAB CARTA RI XUTZ'IBAJ RI SAN PABLO CHQUE RI COJONELAB AJ CORINTO
1
Ri apóstol Pablo cuchap u tz'ibaxic jun carta chic chque ri kachalal cojonelab aj Corinto
In wa', ri Pablo, in apóstol. In jun chque ru tako'n ri Jesucristo. Je wa' nu banic rumal chi are u rayibal ri Dios. Ri in, wachi'l ri kachalal Timoteo, quintz'ibaj bi wa' we wuj ri' chque ri kachalal cojonelab che ri Dios ri e c'o pa ri tinimit Corinto, xukuje' chque conojel ri e rech ri Dios ri e c'o pa tak ri tinimit re Acaya. Are ta ba' ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo cutok'obisaj i wäch, cubano chi cuxlan ri iwanima'.
Ri apóstol Pablo cucu'bi u c'ux chrij ri Dios chupam ri c'äxc'ol
Kaya ba' u k'ij ri Dios ru Tat ri Kajaw Jesucristo. Ri Are' are ka Tat ri quel u c'ux chke, are ri ka Dios ri amak'el cucu'bisaj ka c'ux. Ri Dios cucu'bisaj ka c'ux chupam ronojel ri c'äx ri cäkariko rech ri uj xukuje' cujcowinic cäkacu'bisaj qui c'ux ri tajin cäquirik c'äx. Jas ru cu'bisaxic ka c'ux uj u banom ri Dios, je' cäka'n uj chucu'bisaxic qui c'ux ri e are'. Je' jas ri uj sibalaj tajin cäkarik ke ri c'äx ri xurik ri Cristo, are c'u rumal ri Cristo xukuje' sibalaj cäcu'bisax na ka c'ux uj. Rumal ri' we ri uj cäkarik c'äx, cäkarik wa' rech ri ix cäcu'bisax i c'ux, xukuje' quirik ru tobanic ri Dios. We c'u cäcu'bisax ka c'ux rumal ri Dios, je c'u ri' cäban chke rech ri ix xukuje' cäcu'bisax i c'ux, quirik c'u na ru tobanic ri Dios. Je ri' quixcowinic quich'ij ri c'äxc'ol ruc' paciencia junam jas ri c'äxc'ol ri tajin cäkarik uj. Sibalaj cu'l ka c'ux chiwij rumal chi ketam chi jas ri ix tajin quirik iwe ri c'äxc'ol, je ri' xukuje' quirik na iwe ri cu'lbal c'ux ri cuya ri Dios.
Kachalal, cäkaj chi quiwetamaj chi sibalaj nim ri c'äx ri xkarik pa Asia. Sibalaj nim c'ut ri c'äx ri xkariko chi man c'o tä chi ka chuk'ab chuch'ijic wa'. Ri uj man cu'l tä chi ka c'ux chi cujc'asi'c, xane xkachomaj chi cujcäm wi na. Xkana' chi je' ta ne k'atom tzij chkij chi cujcämisaxic. Xkac'ulmaj c'u wa' we c'äx ri' rech cäketamaj cäcu'bi ka c'ux chrij ri Dios ri queuc'astajisaj ri cäminakib. Man cäcu'bi tä c'u ka c'ux chbil kib uj. 10 Ri Dios xujuto' chuwäch ri c'äxalaj cämical, xukuje' cujuto' na. Ka cu'bam ka c'ux chrij ri Are' chi cutakej na ka to'ic. 11 Je wa' cuban na chke we ri ix cujito' ruc' ri oración ri quiban pa ka wi'. We e q'uia ri cäca'n orar pa ka wi', e q'uia ri' xukuje' ri quemaltioxin na che ri Dios rumal ri nimak tak u tewchibal pa ka wi'.
Ri apóstol Pablo cubij jas che man xe' tä chic pa ri tinimit Corinto
12 C'o ri sibalaj cuya quicotemal chke. Are la' chi cäkana' pa kanima' chi ch'ajch'oj ri ka c'aslemal xukuje' chi kas utz ri ka chomanic waral cho we uwächulew. Más c'u na je' ri ka banic wa' chixol ix xukuje'. Man xak tä c'u ruc' ri ka no'j uj je' ka'nom wa', xane are ri Dios uj u to'm ruc' ri nimalaj u tok'ob. 13 Ri ka tz'ibam bi chiwe chupam tak ri ka wuj are xak xuwi ri quixcowinic quisiq'uij, ri quixcowinic quich'obo. Cu'l c'u nu c'ux chi kas quixcowinic quich'ob na ronojel ri ka tz'ibam bic, 14 je' jas ri i ch'obom jubik' cämic, rech pa ri k'ij ri cäpe ri Kajaw Jesús, ri ix quixcowinic quixquicot na kumal uj, je' jas ri uj cujquicot na iwumal ix.
15 Xcu'bi c'u nu c'ux chrij ronojel wa', je ri' chi ri in nabe canok xinchomaj quinopan iwuc' ix, rech je ri' kas quixquicotic rumal chi camul quinopan iwuc'. 16 Xinchomaj chi quinopan iwuc' aretak quine' pa Macedonia. Xinchomaj c'ut chi aretak quintzelej lok pa Macedonia quinopan chi na iwuc' jumul chic. Je ri' ri ix xixcowin ta xinuto' rech quintakej chi ri nu be, quine' pa Judea. 17 ¿A xa lo man kas utz tä u chomaxic xinbano aretak xinchomaj u banic wa'? ¿A quichomaj ix chi xak quinban ri nu chomanic jas ri cuban jun winak ajuwächulew ri cubij: “Je ri' quinbano,” te c'u ri' cubij chic: “Man je' taj”? —cächa ri'. 18 Ri Dios c'ut quilowic chi ri uj man cäkabij tä chiwe: “Je ri' cäka'no,” te c'u ri' cäkabij chic: “Man je' taj,” —mujcha ne lo. 19 Je ri', rumal rech ri Cristo Jesús ru C'ojol ri Dios ri cäkatzijoj uj chiwe, ri in, ri Silvano xukuje' ri Timoteo. Ri Are' c'ut man c'o tä jumul ri cubij: “Je',” te c'u ri' cubij chic: “Man je' taj,” —man cächa tä ri'. Ru Lok' Pixab ri Dios rumal ri Cristo amak'el ronojel k'ij are ri kas tzij. 20 Ronojel c'u ri u bim ri Dios, je' quel na rumal ri Cristo. Rumal ri' aretak cäkaya u k'ij ri Dios cäkabij: “¡Amén!” —cujcha', rumal ri Cristo Jesús. 21 Tzare c'u ri Dios ri xbanow chke chi ri ix xukuje' ri uj ka jiquibam ri kanima' chrij ri Cristo, xukuje' xujutaso rech cäkajach kib pu k'ab ri Are'. 22 Xucoj ketal chi ri uj rech ri Are'. Ri Lok'alaj Espíritu c'ut ri xuya pa kanima', are c'utbal wa' chi kas tzij cuya na ronojel ri xuchi'j chke.
23 C'ä mäja' c'u quinopan iwuc' pa Corinto jas ri xinchomaj nabe. Are ri Dios ri quilowic, retam c'u ri Are' ri kas c'o pa wanima', chi xa rumal chi quintok'obisaj i wäch man xinopan taj. 24 Man xa tä c'u cäkaj cujtakan pi wi' rech quicojo jachique ri cäkaj uj. Kilom c'ut chi i jiquibam iwanima', kas ix cojoninak. Xane ri uj xa cäkaj cujtoban iwuc' rech kas quixquicotic.