4
Man cäq'uistaj tä ba' ka c'ux rumal chi ri Dios u yo'm pa ka k'ab chi cäkatzijoj ru Lok' Pixab ri Are' chrij ri c'ac' trato rumal chi xel u c'ux chke. Ketzelam u wäch ri q'uixbal u banic xukuje' ri xa cäban chi c'uyal. Man quekasub tä ri winak, man cäkaq'uex tä ru Lok' Pixab ri Dios, xane xuwi cäkabij ri kas tzij. Je ri' cäka'no rech conojel ri winak cuya' cäquina' na pa canima' chi utz ri cäka'n cho ri Dios. We c'u ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ri cäkatzijoj are ch'uktalic, xak xuwi chquiwäch ri winak ri xa cäsach na qui wäch are ch'uktal wi. Rumal chi man quecojon taj, ri dios re we uwächulew ri'* are banowinak chque chi sachinak ri qui chomabal, je' ta ne chi man quecowin taj queca'yic. Je ri' u banom chque rech man cäquil tä ri sakil re ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Cristo ri sibalaj nim u k'ij. Are c'u ri Cristo, are ri kas u wächbal ri Dios. Aretak cäkatzijoj ru Tzij ri Dios, man uj taj cäkatzijoj kib, xane are cäkatzijoj ri Jesucristo chi are Kajaw. Are c'u ri uj xuwi cäkak'alajisaj kib chi uj patänil tak iwe rumal chi lok' cäkil wi ri Jesús. Ri Dios c'ut ri xtakanic chi cätunun ri sakil pa ri k'ekum, are c'u wa' ri xubano chi cätunun ru sakil ri Are' pa tak ri kanima' rech ruc' we sakil ri' cäketamaj chi sibalaj cänimarisax u k'ij ri Dios. K'alaj wa' chupalaj ri Jesucristo.
Chujcojon che ri Dios pa ronojel
We k'inomal ri' ajchicaj c'o pa ri ka cuerpo ri je' ta ne e bo'j banom ruc' ulew. Je ri' rech k'alaj chi we nimalaj chuk'ab ri' ri c'o kuc', ruc' ri Dios cäpe wi, man kech tä c'u uj. Pune cäkarik c'äx je wa' je ri', amak'el cujel chupam. Pune sibalaj cujoc il, man cäq'uistaj tä can ka c'ux. Pune cäban c'äx chke cumal ri winak, man uj wonobam tä canok. Pune cujkasax cho rulew, cujsoctaj c'ut, man cäsach tä ka wäch. 10 Apawije' ta ne ri cuje' wi c'o ri retal ru cämical ri Jesús che ri ka cuerpo, are wa' ri c'äx ri tajin cäkariko. Je ri' rech xukuje' k'alaj ru c'aslemal ri Jesús pa tak ri ka c'aslemal uj. 11 Ri uj ri c'ä uj c'asal na, ronojel k'ij uj c'o cho ri cämical rumal rech ri Jesús, rech ru c'aslemal ri Jesús cäk'alajin pa tak ri ka cuerpo uj ri xa cäsach qui wäch. 12 Ri uj, rumal ru tzijoxic ru Lok' Pixab ri Dios, xa jubik' man cäpe ri cämical pa ka wi'. Are c'u ri ix xa tajin quirik na ri c'aslemal.
13 Ru Lok' Pixab ri Dios ri Tz'ibtalic cubij: “Xincojon che ri Dios. Rumal c'u ri' xintzijonic,” —cächa'. Ri uj xukuje' je' cäka'no. Cujcojon che ri Dios, rumal c'u ri' cujtzijonic. 14 Ketam c'ut chi ri Dios ri xuc'astajisaj ri Kajaw Jesús chquixol ri cäminakib, ri uj xukuje' cujuc'astajisaj na chquixol ri cäminakib junam ruc' ri Jesús. Cujuc'am c'u na bi chuwäch ri Are' junam iwuc' ix. 15 Ronojel wa' xbantajic chubanic utzil chiwe. Je ri' rech we e q'uia ri cäquirik ri nimalaj u tok'ob ri Dios, e q'uia xukuje' ri cäquiya na maltioxinic che ri Are' rech cänimarisax c'u na u k'ij ri Dios.
16 Rumal ri' man cäq'uistaj tä ka c'ux. Pune we ka cuerpo ri' xa tajin cärijobic, ri kanima' c'ut tajin cuban na c'ac' ronojel k'ij. 17 Ri c'äxc'ol ri cäkarik pa we c'aslemal ri' man nim tä wa', xane xa re quieb oxib k'ij. Cuya c'u chke chi cäkarik na ke ri nimarisabal u k'ij ri Dios ri man c'o tä u q'uisic, ri sibalaj nim na chuwäch ri c'äxc'ol. 18 Mäcu'bi ba' ka c'ux chquij ri jastak ri queilitajic, xane are cu'l ka c'ux chquij ri man queilitaj taj, rumal chi ri jastak ri queilitajic xa cäsach qui wäch, are c'u ri man queilitaj taj man c'o tä qui q'uisic.
* 4:4 “Ri dios re we uwächulew ri'” quel cubij ri Itzel, ri Satanás.