RI UCAB CARTA RI XUTZ'IBAJ RI SAN PABLO CHQUE RI COJONELAB AJ TESALÓNICA
1
Ri apóstol Pablo cuchap u tz'ibaxic jun carta chic chque ri kachalal cojonelab aj Tesalónica
In wa', ri Pablo, wachi'l ri Silvano ruc' ri Timoteo, tajin quintz'ibaj bi we wuj ri' chiwe ix, kachalal, ix ri' ri cojonelab ri c'o pa ri tinimit Tesalónica, ri xa ix jun ruc' ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo. Are ta ba' ri Dios ka Tat xukuje' ri Kajaw Jesucristo cutok'obisaj i wäch, cuban c'ut chi cuxlan ri iwanima'.
Waral cäkil wi chi ri Dios cuk'at na tzij pa qui wi' ri ajmaquib aretak cäpe ri Cristo
Kachalal, rajwaxic ba' chi amak'el cujmaltioxin che ri Dios rumal iwech. Ya'talic chi je' cäka'n wa' rumal chi kas tzij tajin cäq'uiy ri i cojonic, xukuje' rumal chi ri ix chijujunal sibalaj lok' na quiwil wi iwib nimalaj iwonojel, ronojel k'ij c'ut tajin cänimar ri rutzil iwanima' chbil tak iwib. Je ri' chi ri uj sibalaj cujquicotic, cäkatzijoj ri i banic jawije' ri queriktaj wi ri e cojoninak che ri Dios. Cujquicot chubixic jas ri tajin quibano, quich'ij ri c'äx ri cäban chiwe cumal niq'uiaj winak chic, xukuje' quich'ij ri bis ri quiriko. Cäkatzijoj c'ut chi sibalaj c'o ri i cojonic che ri Dios, jicom c'u iwanima' pa ronojel ri quic'ulmaj. Ronojel wa' we c'äx ri' ri tajin quiriko cuc'ut chkawäch chi jicom cuban ri Dios chuk'atic tzij. Je ri', rech takal chiwe quixc'oji ruc' ri Dios, cätakan c'u ri Are' pi wi'. Rumal c'u rech wa' tajin quirik c'äx.
We winak ri' ri tajin quebanow c'äx chiwe, takal c'ut chi cäc'äjisax na qui wäch wa' rumal ri Dios. Cuban c'u na ri Are' chi cäquirik c'äx chuq'uexel ri xca'n chiwe. Are c'u ri ix ri i rikom c'äx, cuban na ri Dios chi cuxlan ri iwanima' junam jas ri cuban chke uj. Aretak cuc'ut na rib ri Kajaw Jesús, sutim rij ruc' u xak k'ak' cäkaj lok chicaj, e rachi'l ri ángeles rech Are' ri sibalaj c'o qui chuk'ab. Aretak cäpetic, cuya na ri tojbal que ri winak ri man xecojon tä che ri Dios, ri man xeniman tä che ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Kajaw Jesucristo. We winak ri' cäquitoj na ru q'uexel ri qui mac, cäsach na qui wäch, sibalaj nim ri c'äx ri cäquiriko, man c'o tä c'u u q'uisic. Quesax bi ri e are' chuwäch ri Kajaw Jesús, naj queyi' wi na che ri Are'. Xukuje' naj quec'oji wi che ri je'lalaj juluwem rech ri nimalaj u chuk'ab ri Jesús. 10 Je' cäquic'ulmaj na wa' pa ri k'ij ri cäpe ri Jesús rech cänimarisax u k'ij cumal ri e rech ri Are', xukuje' cäcajmax na u wäch cumal ri e cojoninak che, cäyi' c'u u k'ij. Ri ix xukuje', rumal chi ix cojoninak che ri tzij ri ka k'alajisam chiwäch, quixc'oji na cuc' ri niq'uiaj cojonelab.
11 Xa c'u rumal wa' amak'el cäka'n orar pi wi', cäkata' che ri ka Dios chi cubano chi kas takal chiwe chi ix siq'uim rumal ri Are'. Xukuje' cäkata' che ri Dios chi ru chuk'ab cuya ta na chiwe chi quixcowinic quiban ronojel u wäch utzil ri i chomam u banic, xukuje' ronojel utzalaj chac ri tajin quibano rumal chi kas quixcojon che ri Dios. 12 Je ri', rech rumal iwech ix cäyi' na u k'ij ri Kajaw Jesucristo, xukuje' ri ix cäyi' na i k'ij rumal ri Are'. Je' cäban na wa' chiwe rumal chi tok'obisam i wäch rumal ri ka Dios, rumal ri Kajaw Jesucristo.