11
Waral cäkil wi ri quieb k'alajisanelab ri quecämisax na
Te ri' xyi' jun aj chwe ri junam ruc' jun etäbal, xbix c'u chwe: Chatwalijok, chawetaj c'u ri retabalil ri nimalaj rachoch Dios, ri ta'bal tok'ob, xukuje' cheawajilaj janipa' ri quek'ijilan chila'. Mawetaj c'u ri uwoja ri c'o chrij ri nimalaj rachoch Dios, rumal chi yo'm wa' chque ri winak re niq'uiaj tinimit chic. Ri e are' c'ut cäquixak'lej na ri lok'alaj tinimit cawinak quieb ic'. Ri in c'ut queintak na bi ri quieb nu k'alajisanelab ri cäquitzijoj na ri nu Tzij. Mil quieb ciento ruc' oxc'al k'ij cäquitzijoj na ri nu Tzij, qui cojom c'u atz'iak re bis.
We quieb k'alajisanelab ri' e are' ri quieb che' re olivos, ri quieb u tac'alibal cantela ri e yo'm chuwäch ri Rajaw ruwächulew. We c'o jun craj cuban c'äx chque, ri e are' cäquesaj lok k'ak' pa qui chi' ri cusach qui wäch ri qui c'ulel. Je ri' cäcämisax na apachin ri craj cuban c'äx chque. We k'alajisanelab ri' c'o takanic pa qui k'ab chutz'apixic ri caj, rech man cäkaj tä jäb aretak tajin cäquitzijoj ru Tzij ri Dios. Xukuje' quecowin chubanic quic' che tak ri ja', xukuje' chubanic c'äx che ruwächulew ruc' ronojel u wäch c'äxc'ol janipa' mul ri cäcaj. Aretak c'ut queto'taj chutzijoxic ru Tzij ri Dios, ri xibibalalaj awaj ri quel lok pa ri nimalaj jul ri sibalaj naj u pam cäch'ojin na cuc', queuch'ac c'u na, queucämisaj na. Ri qui cuerpo cäliyi na can pa tak ri be xol tak ri ja rech ri nimalaj tinimit ri xrip wi ri Kajaw Jesús, xcämisaxic. Cäbix Sodoma xukuje' Egipto che tak we tinimit ri' rumal ri quetzalal ri winak. Oxib k'ij c'ut ruc' niq'uiaj quilitaj na ri qui cuerpos cumal winak ri jalajoj tak qui tinimit, winak ri jalajoj queca'yic, winak ri jalajoj quech'awic, conojel c'u qui wäch winak cho ronojel ruwächulew. Man cäyi' tä c'u na chi quemuk ri qui cuerpo. 10 Ri winak cho ruwächulew quequicot na rumal ri qui cämical. Cäca'n c'u na nimak'ij, xukuje' cäquitakala na bi sipanic chbil tak quib. Je ri', rumal chi ri winak xquina' nimalaj c'äx rumal ri qui tzij we quieb k'alajisanelab ri' ri e takom lok rumal ri Dios. 11 Aretak c'ut oc'owinak chi ri oxib k'ij ruc' niq'uiaj, ri Dios xeuc'astajisaj chi na, xewalij chi c'u na jumul. Conojel c'u ri winak ri xeilowic sibalaj xquixej na quib. 12 Te c'u ri' ri quieb k'alajisanelab xquita Jun ri co xch'aw lok chicaj ri xubij chque: Chixpakal lok je wa', —xcha'.
Ri e are' c'ut xepaki chicaj pa jun sutz'. Xeilitaj c'u cumal ri qui c'ulel. 13 Che we chanim ri' xuban jun nimalaj cäbrakan. Are c'u ri ulajujil ri ja re ri tinimit xewulijic, wukub mil winak c'ut xecäm rumal ri nimalaj cäbrakan. Ri winak ri xec'asi canok sibalaj xquixej quib, xquinimarisaj c'u u k'ij ri Dios ri c'o chila' chicaj.
14 Xoc'ow ri ucab nimalaj c'äxc'ol, chanim c'ut cäpe na ri urox.
Cok'isax ri uwuk tun
15 Ri uwuk ángel xrok'isaj ru tun, xetataj c'ut chi e c'o ri sibalaj co xech'aw lok chicaj ri xquibij:
Ronojel takanic ri c'o pa qui k'ab
ri nimak tak takanelab ajuwächulew
c'o chic pu k'ab ri Kajaw Dios
xukuje' pu k'ab ri u Cristo.*
Ri Are' c'ut cätakan na amak'el pa tak
ri k'ij ri junab ri quepetic,
—xecha'. 16 Ri juwinak quiejeb c'amal tak qui be ri cojonelab ri e t'uyul pa tak ri je'lalaj qui t'uyulibal cho ri Dios xquimej quib chuwäch ri Are', xquik'ijilaj c'ut. 17 Xquibij:
Cujmaltioxin che la, Kajaw Dios,
lal ri' ri Dios ri c'o ronojel
u wäch chuk'ab ruc',
lal ri' ri c'o la ojer, ri c'o la
cämic, ri xukuje' cäpe na la.
Je ri', rumal chi cojom la ri nimalaj
chuk'ab la,
c'utum c'u la cämic chi c'o takanic
pa k'ab la.
18 Conojel qui wäch winak
cho ronojel ruwächulew
yactajinak coyowal.
Xopan c'u ri k'ij ri cäc'äjisaj la
qui wäch,
xukuje' xopan ri k'ij ri cäk'at la
tzij pa qui wi' ri cäminakib.
Cäya c'u la ri tojbal que
ri quepatänin che la,
ri k'alajisal tak re ri Lok' Pixab la,
xukuje' ri winak ri qui jachom quib
pa k'ab la, xukuje' ri nim cäquil wi
ri bi' la, chi nimak chi ch'utik.
Xukuje' xopan ri k'ij ri cäsach la
qui wäch ri quesachow qui wäch
ri winak re ruwächulew,
—xecha ri'.
19 Te c'u ri' xjaktaj ri nimalaj rachoch Dios ri c'o pa ri caj, xk'alajin c'u lok ri caxa ri c'o pa ri rachoch Dios ri c'olotal wi ru Trato ri Are'. Xuban caypa', xtataj nimalaj wojojem, xuban quiäkulja. Xuban c'u jun nimalaj cäbrakan, xukuje' xkaj nimalaj sakbäch.
* 11:15 Ri tzij “Cristo” quel cubij chi ri Jesús are ri Mesías, ri To'l Ke, ri kas cätakan pa ka wi'. 11:19 Ri “Trato” ri cäbix waral, are wa' ri “ojer Trato” ri xuban ri Dios cuc' ri winak aj Israel.