19
Te c'u ri' xinta sibalaj q'uia winak ri e c'o pa ri caj ri co xech'awic, xquibij:
¡Aleluya! Ruc' ri ka Dios
ka rikom wi ri to'bal kib.
Xuwi che ri Are' takal wi
chi cänimarisax u k'ij.
Xuwi ri Are' takalic cäbix che
chi c'o nimalaj u chuk'ab
rumal chi u banom ri jicomal,
u banom c'u ri kas tzij chuk'atic tzij.
Xuk'at c'u tzij puwi'
ri nimalaj itzel ixok
chi cäc'äjisax u wäch.
Are c'u ri are' ri retzelam ruwächulew
ruc' ronojel ri man utz taj
ri xubano.
Xuya c'u ri Dios che ri ixok ri rajil
u q'uexel ri qui cämical
ri patänil tak re ri Are',
—xecha ri'.
Te c'u ri' xech'aw chic, xquibij: ¡Aleluya! Ru sibel ri nimalaj tinimit ri tajin cäporoxic, man cätäni taj, xane xak tajin wi cäbukuw na pa tak ri k'ij ri junab ri quepetic, —xecha'.
Ri juwinak quiejeb c'amal tak qui be ri cojonelab xukuje' ri quiejeb ri je' quepe ángeles xquimej quib, xquik'ijilaj c'u ri Dios ri t'uyul pa ri je'lalaj u t'uyulibal, xquibij: ¡Amén! ¡Aleluya! —xecha'.
Te c'u ri' xtataj Jun ri xch'aw lok ruc' ri je'lalaj t'uyulibal ri xubij:
Chiya u k'ij ri ka Dios,
iwonojel ix ri quixpatänin che,
ri quixej iwib chuwäch,
ri nim quiwil wi, chi ac'alab
chi ri'jab,
—xcha'.
Waral cäkil wi ri nimak'ij re ru c'ulanem ri Alaj Chij
Xukuje' xinta jun wojojem ri je' ta ne e q'uia winak tajin quech'awic, ri je' ta ne ru chojojem q'uialaj nimak tak ja', xukuje' je' ta ne ru tililem cowilaj tak quiäkulja ri xquibij:
¡Aleluya! Ri Kajaw, ri ka Dios,
ri c'o ronojel u wäch chuk'ab ruc',
u c'utum chi Are' tajin cätakanic.
Chujquicotok, kas chquicot kanima',
kanimarisaj c'u u k'ij ri Dios
rumal chi xopan ri k'ij
ri cäc'uli ri Alaj Chij.
Ri rixokil c'ut u banom
u banic rib.
Yo'm che chi cucoj ch'ajch'oj atz'iak
re coc'alaj lino ri cäjuluwic,
—xecha'. Ri coc'alaj lino quel cubij ri jicomalaj qui c'aslemal ri winak ri e rech ri Dios.
Te c'u ri' xubij ri ángel chwe: Chatz'ibaj wa' we tzij ri': “Utz que ri e siq'uim che ri nimalaj wi'm ri cäban pa ru c'ulanem ri Alaj Chij,” —xcha'.
Xubij chi c'u chwe: We tzij ri', kas e are u Tzij ri Dios wa', —xcha chwe.
10 Xinxuqui c'u chuwäch ri ángel chuk'ijilaxic. Ri are' c'ut xubij chwe: ¡Maban wa'! Ri in xukuje' xak in patänil re ri Dios je' jas ri at, junam cuc' ri awachalal ri jicom canima' chrij ri kas tzij ri xuk'alajisaj ri Jesús. Are chak'ijilaj ri Dios, —xcha chwe.
Ri kas tzij ri xuk'alajisaj ri Jesús, are c'u wa' ri cäyo'w qui chuk'ab ri k'alajisal tak re ru Lok' Pixab ri Dios.
Waral cäkil wi ri Jun ri quiejeninak chrij ri sak rij quiej
11 Te c'u ri' xinwil ri caj jaktalic, xuc'ut c'u rib jun sak rij quiej. Ru bi' ri Jun ri quiejeninak chrij are wa': Jicom Ranima' xukuje' Kas Tzij. Ruc' c'u jicomal cuk'at tzij xukuje' cuban ri ch'oj. 12 Ru wak'äch quejuluwic je' jas ru xak k'ak', e cojom c'u q'uia corona chujolom. C'o jun bi'aj tz'ibtal chrij ri xak xuwi ri Are' kas cäch'obowic. 13 U cojom jun u k'u' ri tz'ajom che quic'. Ru bi' c'ut are “Ru Tzij ri Dios”. 14 Ternetal c'u cumal ri soldados ajchicaj ri qui cojom sak atz'iak re coc'alaj lino ri ch'ajch'oj. E quiejeninak c'ut chquij sak tak quiej. 15 Pu chi' quel wi lok jun machete ri sibalaj c'o u pu chi', ri cucoj che qui soquic conojel qui wäch winak cho ruwächulew. Cätakan c'u na pa qui wi' ruc' jun vara re ch'ich'. Cuk'at c'u na tzij pa qui wi'. Je' cuban na chque jas ri cuban jun winak che qui pitz'ic ri uvas ruc' ri rakan, queutac'alej. Xukuje' cuban na chi cäquina' ri c'äx re ri nimalaj c'äjisabal qui wäch ri cäpe pa qui wi' rumal ri nimalaj royowal ri Dios, ri ka Dios ri c'o ronojel u wäch chuk'ab ruc'. 16 Tz'ibtal c'u we bi'aj ri' che ru k'u' xukuje' che ri rakan ri cubij: Are “Nim Takanel pa qui wi' ri nimak tak takanelab, Cajaw c'u conojel ri ajawib.”
17 Te ri' xinwil jun ángel ri tac'al pa ri k'ij, ri xurak u chi', co xch'awic che qui ch'abexic conojel ri chicop ri querapap chicaj, xubij chque: ¡Chixsa'j! Chimulij iwib che ri nimalaj wi'm ri cuya ri Dios. 18 Chixsa'j rech quitij ri qui ti'jol nimak tak takanelab, ri qui ti'jol ri qui nimakil tak soldados, xukuje' ri qui ti'jol achijab ri sibalaj c'o qui chuk'ab. Quitij c'u na ri qui ti'jol tak quiej, xukuje' ri qui ti'jol tak ri ajquiejab, ri qui ti'jol ronojel qui wäch winak, winak ri e c'o pu k'ab jun patrón o ri man c'o tä qui patrón, chi ac'alab, chi ri'jab, —xcha'.
19 Te c'u ri' xinwil ri xibibalalaj awaj xukuje' ri nimak tak takanelab ajuwächulew cachi'l ri qui soldados, ri qui mulim quib rech quech'ojin ruc' ri Jun ri quiejeninak chrij ri quiej xukuje' cuc' ru soldados ri Are'. 20 Xchap c'u ri xibibalalaj awaj junam ruc' ri jun ri cuban che rib chi are k'alajisal re ru Lok' Pixab ri Dios, ri u banom cajmabal tak etal chuwäch ri xibibalalaj awaj. Cumal c'u we cajmabal tak etal ri' xeusub ri winak ri xquiya quib chi coc ri retal ri xibibalalaj awaj chque, ri xukuje' xquik'ijilaj ru wächbal. Ri xibibalalaj awaj xukuje' ri jun ri cuban che rib chi are k'alajisal re ru Lok' Pixab ri Dios, e c'aslic xeq'uiäk bi pa ri k'ak' ri je' jas jun nimalaj mar ri sibalaj cänicow ruc' azufre. 21 Are c'u ri niq'uiaj chic, xecämisax ruc' ri machete ri quel lok pu chi' ri Jun ri quiejeninak chrij ri quiej, conojel c'u tak ri chicop ajuwocaj xnoj qui pam ruc' ri qui ti'jol we winak ri'.