7
Cäcoj quetal chucrusil ri qui palaj ri jun ciento ruc' cawinak quiejeb mil winak aj Israel
Aretak xbantaj wa', te' xinwil quiejeb ángeles ri e tac'atoj pa ri quiejeb u tza'm ruwächulew, ri qui k'atem ri quiejeb quiäkik' rech man c'o tä chi quiäkik' cuban puwi' ri ulew o puwi' ri mar o pa qui wi' tak ri che'. Xukuje' xinwil jun ángel chic ri petinak chrelbal k'ij, ruc'am ri t'ikbal ri yo'm che rumal ri c'aslic Dios. We ángel ri' co xch'aw apan chque ri quiejeb ángeles ri yo'm takanic pa qui k'ab chubanic c'äx che ri ulew xukuje' che ri mar. Xubij chque: Miban na c'äx che ri ulew, miban c'äx che ri mar, miban c'u c'äx chque tak ri che' c'ä cäcojtaj na quetal ri patänil tak re ri ka Dios ruc' jun t'ikbal chucrusil ri qui palaj, —xcha chque.
Xinta c'ut jampa' ri xcoj quetal: E jun ciento ruc' cawinak quiejeb mil ri xecha' chquixol conojel tak ri tinimit re Israel. E cablajuj mil xcoj quetal chque ri aj Judá, e cablajuj mil chque ri aj Rubén, e cablajuj mil chque ri aj Gad. E cablajuj mil chque ri aj Aser, e cablajuj mil chque ri aj Neftalí, e cablajuj mil chque ri aj Manasés. E cablajuj mil chque ri aj Simeón, e cablajuj mil chque ri aj Leví, e cablajuj mil chque ri aj Isacar. E cablajuj mil chque ri aj Zabulón, e cablajuj mil chque ri aj José, e cablajuj mil c'ut chque ri aj Benjamín.
Waral cäkil wi ri jumulaj winak ri qui cojom sak tak qui k'u'
Aretak xbantaj wa', xinca'yic, te' xeinwilo q'uialaj winak qui cojom sak tak qui k'u' e tac'al cho ri je'lalaj t'uyulibal chuwäch ri Alaj Chij, cuc'am c'u jujun u xak tut pa qui k'ab. Sibalaj e q'uia chi man c'o tä jun cäcowin che cajilaxic, winak ri jalajoj quech'awic, ri jalajoj queca'yic, ri jalajoj tak qui tinimit, conojel qui wäch winak ri e petinak cho ronojel ruwächulew. 10 Conojel co quech'awic, cäquibij:
Ruc' ri ka Dios ri t'uyul
pa ri je'lalaj u t'uyulibal,
xukuje' ruc' ri Alaj Chij
ka rikom wi ri to'bal kib,
—quecha'. 11 Conojel c'u ri ángeles e tac'atoj qui sutim rij ri je'lalaj t'uyulibal, qui sutim quij ri c'amal tak qui be ri cojonelab xukuje' ri quiejeb ri je' quepe ángeles. Xquimej quib cho ri je'lalaj t'uyulibal, xquik'ijilaj c'u ri Dios. 12 Je' xquibij wa':
¡Amén! Ri ka Dios takal che chi
cänimarisax u k'ij, cäyi' u k'ij,
cäyi' ri maltioxinic che,
nim c'u quil wi.
Ru no'j, ru takanic puwi' ronojel,
ri nimalaj u chuk'ab,
man c'o tä u q'uisic ronojel wa'
amak'el pa tak ri k'ij ri junab
ri quepetic. Amén,
—xecha'.
13 Te c'u ri' jun chque ri c'amal tak qui be ri cojonelab xch'awic, xuta' chwe: ¿Jachin tak wa' we winak ri' ri qui cojom sak tak qui k'u'? ¿Jawije' quepe wi? —xcha chwe.
14 Ri in xinbij che: Tat, lal etam la, —xincha che.
Ri are' c'ut xubij chwe: Wa' we winak ri' e are wa' ri xeoc'ow pa ri nimalaj c'äxc'ol, qui ch'ajom c'u ri qui k'u', ca'nom sakloloj che pa ru quiq'uel ri Alaj Chij. 15 Rumal ri' e c'o chuwäch ri je'lalaj u t'uyulibal ri Dios, quepatänin c'u che ri Are' pak'ij chi chak'ab pa ri nimalaj rachoch Dios. Ri Jun ri t'uyul pa ri je'lalaj t'uyulibal cäc'oji na cuc' che qui to'ic. 16 Man cäpe tä chi na ri k'ij ri cäquirik ri numic, o ri chaki'j chi', man quec'at tä rumal ri k'ij, man cäquina' tä chi nimalaj k'ak'. 17 Je ri', rumal chi quechajix na rumal ri Alaj Chij ri c'o pu niq'uiajal ri je'lalaj t'uyulibal, cuc'am c'u na qui be chi' u q'uiyibal tak ja' ri quel wi lok joron ri cuya c'aslemal jas ri cuban jun ajyuk' chque ri u chij. Ri Dios cusu' c'u na ronojel ri u wa'l qui wäch.