1 JUAN
1. Kay cartatari, ¿pitaq escribiran? Kay cartataqa apóstol Juanmi escribiran. Juanqa Zebedeopa hinallataq Salomeypa wawanmi karan (Mat 20.20-23; 27.56). Paymi Señor Jesucristopa ancha khuyakusqan apostolnin karan. Juanqa manaraq Señor Jesusta reqsishaspaqa, Bautizaq Juanpa discipulonmi karan (Juan 1.35-40). Paymi wawqen Jacobopiwan (Santiagopiwan) Galilea laguna qochapi challwata challwasharanku. Hinaqtinmi Jesusqa paykunata waqyaran, discipulonkuna kanankupaq (Mat 4.21; Mar 1.19-20).
2. Kay cartari, ¿hayk'aqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa kanman karan Señor Jesucristopa nacesqanpa qepanta 85 otaq 90 watakunapin.
3. Kay cartari, ¿pikunapaqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa karan Jesucristopi iñiq llapallan creyentekunapaqmi.
4. Kay cartari, ¿imapaqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa karan Señor Jesucristoqa cheqaqtapuni Diospa Wawan kasqanta llapallan creyentekuna astawanraq yachaspanku, paypi allinta creenankupaqmi (1 Juan 5.13; 5.1), hinallataq khuyanakuspa kawsanankupaq ima, saynapi amaña huchallikunankupaq (1 Juan 2.15-17; 3.3, 18).
5. Kay cartapiri, ¿mayqen versiculotaq aswan más importante yuyanapaq? Kay versiculon aswan más importanteqa: “Diospa kamachikuyninqa kaymi: Diospa Wawan Jesucristopin creenanchis. Saynallataqmi kamachikusqanman hina, llapallanchis sumaqta khuyanakuspa kawsananchis” (1 Juan 3.23).
6. Kay cartari, ¿imayna dividisqataq kashan? Kay cartaqa khayna dividisqan kashan:
(1) Diosmanta hamuq kawsay qokuq Palabramanta (1 Juan 1.1-4).
(2) K'anchaypi kawsaspa, Diospa kamachikuyninkuna kasukunanchismanta (1 Juan 1.5 asta 2.17).
(3) Falso cristo rikhurimunanmanta (2 Juan 2.18-29).
(4) Diospa wawankunaña kaspa, khuyanakunanchismanta (1 Juan 3.1-24).
(5) Pikunapis Diospa Santo Espiritun kasqanmanta (1 Juan 4.1-6).
(6) Diosqa ancha munakuyniyoq kasqanmanta (1 Juan 4.7-21).
(7) Jesucristopi iñispa wiñay kawsayniyoq kasqanchismanta (1 Juan 5.1-21).
1
Kawsay qokuq Palabramanta
Manaraq kay pacha unanchasqa kashaqtinmi, kawsay qokuq Palabraqa ña karanña. Chay Palabratan noqayku uyarirayku; ñawiykuwan rikurayku; yapa yapamanta qawarayku; hinallataq makiykuwan ima tupayurayku. Chaymi chay Palabramanta allinta yachaspayku, qankunaman kay cartata escribishayku. Chay kawsay qokuq Palabraqa ñan hanaq pachapi Dios Taytanwan karanña. Paymi kay pachapi llapallan runakunaman rikuchikuran. Chaymi noqaykupas chay rikusqaykuta qankunaman willamuykichis, saynapi wiñay kawsayta tarinaykichispaq. [Nota: Chay wiñay kawsay qokuq Palabraqa kikin Señor Jesucriston]. Noqaykuqa payta rikusqaykumanta, hinallataq paypa nisqanta uyarisqaykumantan qankunamanqa kaykunata willamushaykichis, saynapi qankunapas noqaykuwan huk sonqolla kanaykichispaq. Sayna kaqtinqa, cheqaqtapunin noqaykuqa Dioswan, Wawan Jesucristowan huk sonqolla kayku. Kaykunatan qankunaman escribimuykichis, saynapi ancha kusisqa kanaykichispaq.
Diosqa k'anchay hina kasqanmanta
Kay willakuytan Señor Jesucristo noqaykuman yachachiwaranku. Chaytan kunanpas qankunaman willamushaykichis. Paymi niran: “Diosqa k'anchaymi. Chaymi paypiqa mana ni ima tutayaypas kanchu”, nispa. [Nota: K'anchayqa rimashan, Diosqa mana ni ima huchayoq ch'uya kasqanmantan]. Sichus nisunman: “Noqaqa Dioswanmi huk sonqolla kashani”, nispa, saynata nishaspataq, llullakuspa, tutayaqpi hina huchallapi kawsasunman chayqa, Diospa ñawpaqninpin mana kasukuq llulla runakuna kashanchis. Saynallataq sichus noqanchispas k'anchaypi kawsasunchis, imaynan Diospas k'anchaypi kawsan saynata chayqa, huk sonqollan noqanchispas kasun. Saynata kawsaqtinchismi, Diosqa Señorninchis Jesucristopa yawarnin ch'aqchusqanwan llapallan huchanchiskunata limpiaspa, perdonawasunchis.
Sichus nisunchisman: “manan ni ima huchatapas ruwaranichu”, nispa chayqa, kikinchistan engañakushanchis. Saynata nispaqa, manan cheqaqtachu rimashanchis, aswanqa llullakushanchismi. Sichus Diosman huchanchiskunata willakusunchis perdonawananchispaq chayqa, payqa mana engañakuq justo kasqanraykun huchanchiskunataqa perdonawasunchis; hinallataq tukuy mana allin ruwasqanchiskunamantapas limpiawasunchis. 10 Sichus nisunchisman “manan ni ima huchatapas ruwaranichu”, nispa chayqa, Diostan “llulla” nishanchis. Saynata nispaqa, Diospa niwasqanchistan mana creeshanchishchu.