2
Chayraykuyá qankunaqa huchaykichismanta karunchakuspa kawsaychis, ama llullakuspa, ama ishkay uya kaspa, ama envidianakuspa, hinallataq ama cuento q'epi ima kaspa. Aswanqa chayllaraq nacemuq wawakuna imaynan mamanpa lechenta munanku, saynallataqyá qankunapas Diospa palabrantaqa aswan mastaraq munaychis. Saynapi aswan mastaraq yachaqtiykichismi, Diospi iñiyniykichisqa aswan mastaraq yapakunqa, hinallataq salvasqa ima kankichis. Hinaspapas ñan qankunaqa yachankichishña, Diosqa sumaq llamp'u sonqo kasqanta.
Jesucristoqa kawsaq rumi hina kasqanmanta
Señorninchis Jesusmi kawsaq rumiqa. Chay rumitan runakunaqa: “Manan valenchu”, nispa, despreciaranku. Ichaqa Diospaqmi chay despreciasqanku rumiqa allin akllasqa sumaq rumi karan. Chayraykuyá qankunaqa payman ashuyuychis. Qankunapas kawsaq rumikuna hinan kankichis. Chaymi Diosqa qankunawan paypa tiyanan templonta perqashan. Chay templopin qankunaqa Diosta serviq sacerdotekuna hina kashankichis, saynapi Señor Jesucristontakama, mana rikuy atina Diosman agradaq ofrendakunata qonaykichispaq. Chayraykun Diospas Bibliapi Jesucristomanta khaynata niran:
“Noqan Jerusalén llaqtapi churasaq huk allin akllasqa rumita.
Chay rumin wasipa esquinanpi churasqa kanqa, enteron wasita sostienenanpaq.
Chay rumin wasipa cimientonpi allin kaq importante rumiqa.
Chaymi pipas chay allin rumipi confiaqqa, mana engañasqachu nitaq p'enqachisqachu kanqa”, nispa [Isaías 28.16].
Jesucristopi creeqkunapaqqa chay rumiqa ancha valorniyoqmi. Ichaqa Jesucristopi mana creeq runakunamantan Bibliapi nin khaynata:
“Chay allin kaq importante rumitan albañilkunaqa mana munarankuchu.
Ichaqa chay rumin kunanqa wasipa esquinanpi importante rumi enteron wasipa perqanta allinta sostienen”, nispa [Salmos 118.22].
Saynallataqmi Bibliapiqa, Jesucristopi mana creeqkunamanta, nillashantaq khaynata:
“Ashka runakunan chay rumipi hayt'akuspanku urmanqaku”, nispa [Isaías 8.14-15].
Chay urmaq runakunaqa Diospa palabranta mana kasukuq runakunan kanku. Chaymi paykunaqa destinasqa karanku chay rumipi hayt'akuspa urmanankupaq.
Diospa wawankuna kasqanchismanta
Qankunan ichaqa Diospa wawankuna kankichis. Diosqa qankunatan akllasurankichis, serviqnin sacerdotenkuna kanaykichispaq, Diospa akllasqan ch'uya nación llaqtan kanaykichispaq, hinallataq Diospa salvasqan familian kanaykichispaq ima. Diosmi qankunataqa tutayaqpi hina, millay huchallapi kawsasqaykichismanta orqosurankichis, Diospa sumaq k'anchayninpi kawsanaykichispaq. Chayraykuyá qankunaqa Diospa tukuy ima ruwasqankunamanta runamasiykichisman willamuychis. 10 Ñawpaqtaqa manan qankunaqa Diospa wawankunachu karankichis. Kunanmi ichaqa Diospa wawankunaña kashankichis. Ñawpaqtaqa manan qankunaqa khuyapayasqachu karankichis. Kunanmi ichaqa Diospa khuyapayasqanña kashankichis.
Diosllapaqña kawsananchismanta
11 Khuyasqay wawqe panaykuna, qankunaqa huk law nación llaqtayoq runakuna hinan kay pachapiqa kawsashankichis. Chayraykun ruegakuykichis, cuerpoykichispa munasqan huchakunata ama ruwaspa kawsanaykichispaq. Ichaqa chay huchakunaqa, guerrapi hinan kashan almaykichiswan. 12 Aswanyá qankunaqa, Diospi mana creeq runakunawan kushka kaspaykichisqa, allinta imatapas ruwaspa kawsaychis, saynapi qankunamanta mana allinkunata yanqa rimashaspankupas, juicio p'unchawpi llapallan runakunamanta Dios cuentata mañaqtin, allin ruwasqaykichista qawaspanku, paykunapas Diosta alabanankupaq.
Autoridadkunata respetanamanta
13 Qankunaqa llapallan autoridadkunata allinta kasukuychis, saynapi pipas mana allinkunata Señorninchis Jesucristomanta ama rimanankupaq. Roma nación llaqtamanta kamachikamuq reytapas kasukuychisyá. Payqa ashka nación llaqtakunapi kamachiqkunapa jefenmi. 14 Saynallataq kasukullaychistaq sapankama llaqtakunapi kamachiq autoridadkunatapas. Paykunataqa Roma llaqtapi reymi nombramuran, mana allin ruwaq runakunata castiganankupaq, hinallataq allin ruwaq runakunatapas alabanankupaq. 15 Diosqa allin kaqkunata ruwaspa kawsanaykichistan munan. Saynata kawsaqtiykichismi, Diospi mana creeq ignorante sonso runakunaqa, qankunapa contraykichispi rimayta mana atispanku, upallallaña kanqaku.
16 Qankunaqa Diospi creesqaykichisraykun manaña esclavokuna hinañachu kankichis; aswanqa libreñan kankichis. Ichaqa amayá “libreñan kani”, nispaykichishchu, huchakunata ruwaspa kawsaychis. Aswanqa Diospa kamachikusqankunata ruwaspaykichisyá, paypa serviqninkuna hina kawsaychis. 17 Hinallataq llapallan runakunatapas respetaychis. Hinaspa Jesucristopi creeqkunatapas aswan mastaraqyá khuyakuychis. Saynallataq Diosta cheqaqta respetaspaqa, Roma nacionmanta kamachikamuq reytapas respetallaychistaq.
Serviqkuna kasukuspa kawsanankumanta
18 Sirviente runakunaqa, patronniykichistayá respetaspa, allinta kasukuychis. Ichaqa amayá khuyapayakuq patronnillaykichistachu kasukuychisqa; aswanqa mana khuyapayakuq patronniykichistapas respetaspayá, allinta kasukuychis. 19 Sichus pi runapas Diospi confiaq creyente runata mana imamantapas yanqapuni ñak'arichinqa chayqa, Diosmi chay creyentetaqa alabanqa, chay ñak'ariykunata aguantasqanrayku. 20 Sichus pi runakunapas huchakuna ruwasqankumanta castigasqa kaspanku, soportanqaku chayqa, ¿imapaqtaq valen chay soportasqankurí? Manan paykunaqa merecenkuchu alabanataqa. Aswanmi paykunaqa razonmanta castigasqa kashanku. Ichaqa sichus pipas huchapi mana kawsasqankumanta castigasqa kankuman chayqa, hinallataq soportankuman chayqa, Diosmi paykunataqa anchata alabanqa, chay ñak'ariykunamanta aguantasqankurayku.
21 Saynata sufrinaykichispaqmi Diosqa qankunata waqyasurankichis. Ichaqa imaynan kikin Señorninchis Jesucristopas noqanchisrayku ñak'arispa, huk ejemplota qowaranchis. Saynallataqyá qankunapas tukuy imata pay hina soportaspa kawsaychis. 22 Jesucristoqa manan ni ima huchatapas ruwaranchu, nitaqmi ni llullakuranpashchu. 23 Hinaspapas Jesucristoqa ima nispaña k'amiqtinkupas, manan kutipakuranchu, nitaqmi wañunanpaq ñak'arichiqnin runakunatapas amenazaranchu. Aswanmi allin justiciawan juzgaq Diosman dejaran, chay runakunata juzgananpaq. 24 Jesucriston huchanchiskunarayku noqanchispa rantinchispi cruzpi wañuran, saynapi huchanchiskunamanta perdonasqa kaspanchis, huchakunata saqespa, allin kaqkunataña ruwaspa kawsananchispaq. Jesucriston k'irisqa karan, saynapi qankunapas sanoyachisqa kanaykichispaq. 25 Qankunaqa chinkasqa ovejakuna hinan ñawpaqtaqa kay pachapi purisharankichis. Kunanmi ichaqa kutiranpunkichishña Jesucristoman. Paymi almaykichistaqa allinta cuidashan, imaynan ovejakunata michiqpas allinta cuidashanman hinata.