18
Babilonia llaqta thuñichisqa kasqanmanta
Chaykuna pasaruqtinmi, noqaqa rikurani hanaq pacha cielomanta huk ángel urayamushaqta. Payqa ancha atiyniyoqmi kasqa. Hinaqtinmi chay angelpa k'anchayninqa enteron kay pachata k'anchariran. Hinaspan tukuy kallpanwan altota qapariran khaynata:
“¡Ñan thuñirpanña, ñan thuñirpanña
chay hatu-hatun Babilonia llaqtaqa!
Kunanqa demoniokunapa tiyananmanmi tukupun.
Tukuy mana allin espiritukunapa tiyananmanmi tukupun.
Tukuy millay qenlli phawaq animalkunapa, {hinallataq mana mikhuna millay qenlli animalkunapa} tiyananmanmi tukupun.
Chay Babilonia llaqtapa huchantaqa enteron nacionkunapin ruwaranku, imaynan vinotapas tomashankuman hinaraq.
Kay pachapi kaq reykunapas chay llaqtapa huchanwanmi huchallikuranku.
Negociota ruwaq runakunapas qapaqmanmi tukuranku, chay Babilonia llaqtapi tiyaq qenlli huchapi kawsaq runakunaman tukuy ima clase cosaskunata vendesqankuwan”, nispa.
Chaymantan uyarillaranitaq hanaq pacha cielomanta khayna waqyakuyta:
 
“Khuyakusqay llaqtay,
chay Babilonia llaqtamanta lloqsiychis,
saynapi paykunapa hucha ruwasqankuta ama ruwanaykichispaq,
hinallataq tukuy plagakunawanpas ama castigasqa kanaykichispaq.
Paykunapa huchankuqa hanaq pacha cielomanraqmi chayarun.
Chaymi chay tukuy huchakuna ruwasqankuta Diosqa mana qonqanchu.
Imaynan wakin llaqtakunata trataran, saynallatataqyá chay Babilonia llaqtataqa trataychis.
Imaynatan wakin llaqtakunata ruwaran, chaymantapas ishkay kuti mastaraqyá paykunawanqa ruwaychis.
Imaynatan tragota preparaspa wakin llaqtakunaman tomachiran, chaymantapas ishkay kuti más fuertetaraqyá tragota preparaspa tomachiychis, saynapi anchata ñak'arinankupaq.
Chay Babilonia llaqtapi tiyaqkunaqa kikillankuta alabakuspankun paytukusqa karanku.
Paykunaqa qapaq kayninkuta runakunawan rikuchinankupaqmi tukuy clase alajakunawan churakuranku.
Paykunaqa sonqollankupin khaynata piensaranku:
‘Noqaykuqa kaypin kashayku.
Noqaykuqa tiyana tronoykupin atiyniyoq reykuna hina tiyashayku.
Noqaykuqa manan viuda warmikuna hinachu kayku.
Chaymi noqaykuqa mana ni hayk'aqpas ñak'arisaqkuchu’, nispanku.
¡Chayraykuyá paykunataqa anchata sufrichiychis!
¡Paykunataqa ñak'arichispayá waqachiychis!
¡Imaynan paykunaqa anchata alabakuranku, saynallatataqyá paykunatapas anchata waqachiychis!
Chayraykun paykunamanqa huk ch'ulla p'unchawllapi hamunqa tukuy clase plagakuna: yarqay, waqay llakiy, hinallataq wañuy ima.
Hinaspan chay llaqtaqa nina rawraywan ruphachisqa kanqa.
Saynataqa tukuy atiyniyoq Diosmi castiganqa”, nispa.
 
Hinaqtinmi chay Babilonia llaqta ninawan k'anasqa kasqanta, hinallataq q'oshñi sayarisqanta rikuspanku, kay pachapi gobiernaq ashka reykunaqa anchata lamentakuspa, nishuta waqanqaku. Hinaspapas chay reykunaqa chay Babilonia llaqta hinan tukuy millay huchakunata ruwaranku. Saynallataqmi chay reykunaqa qapaqllaña kaspanku, cuerponkupa munasqanta tukuy imatapas ruwaranku. 10 Chaymi chay reykunaqa ancha mancharikuypaq castigota rikuspanku, karullapi sayanqaku. Hinaspan altota qaparispanku, khaynata ninqaku:
 
“¡Ay, ay, imaynaraq kankichis,
hatu-hatun Babilonia llaqtapi tiyaqkuna!
¡Huk horallapin castigoykichisqa chayaramun!” nispanku.
 
11 Saynallataqmi enteron kay mundopi negociantekunapas, anchata lamentakuspanku, chay llaqtamanta llakikuspa waqanqaku, paykunapa negocionkuta manaña pipas rantiq kasqanrayku. 12 Chay Bablilonia llaqtapi tiyaq runakunan chay negociantekunamanta kaykunata rantiranku: ashka qorita, qolqeta, alajakunata, sumaq alaja perlakunata, lino nisqa sumaq fino telakunata, morado color niraq telakunata, sumaq fino seda nisqa telakunata, nina sansaman rikch'akuq puka color telakunata, sumaq asnariq cedro sach'akunamanta tukuy clase ruwasqa cosaskunata. Elefantekunapa waqonkunamanta sumaq ruwasqa adornokunata, broncemanta hinallataq fierromanta ruwasqa cosaskunata, hinallataq mármol nisqa sutiyoq rumimanta ruwasqa tukuy clase cosaskunatawan ima. 13 Hinallataqmi kaykunatapas rantiranku: canelata, sumaq asnaq qorakunata, inciensota, mishk'i asnaq mirrata, sumaq q'apaq perfumeta, vinota, aceiteta, trigomanta allin ñut'usqa hak'uta, ovejakunata, caballokunata, carretakunata, hinallataq runakunatapas esclavokuna kanankupaq ima.
14 Hinaspan chay Babilonia llaqtapi tiyaq runakunataqa khaynata ninqaku:
“¡Sonqoykipa munapayasqan ancha valorniyoq tukuy clase cosasniykikunaqa manañan kanñachu!
Ichaqa ashka qolqepa valorninpi kaq cosasniykikuna,
hinallataq k'ancharishaq hinaraq alajaykikunapas ñan tukukapunña.
¡Manañan ni hayk'aqpas chay cosasniykikunataqa recuperayta atinkichishñachu!” nispanku.
15 Chay Babilonia llaqtapi tiyaq runakunaman tukuy imakunata vendespankun, chay negociante runakunaqa qapaqyaranku. Ichaqa chay Babilonia llaqta imaynas castigasqa kasqanta rikuspankun, anchata mancharikunqaku. Chaymi paykunaqa karullapi sayanqaku chay Babilonia llaqta hina ama castigasqa kaspa ñak'arinankupaq. Hinaspan anchata lamentakuspanku, hinallataq waqaspanku, khaynata ninqaku:
 
16 “¡Ay, ay, imaynaraq kanqa chay hatu-hatun Babilonia llaqtaqa!
Chay llaqtaqa warmi hinan sumaq lino p'achawan p'achasqa karan.
Chay llaqtapi tiyaqkunaqa nina sansa hina puka color p'achawanmi p'achasqa karanku.
Paykunaqa qoriwan, valorniyoq alaja rumikunawan, hinallataq perlakunawan iman sumaq adornasqa karanku.
17 ¡Huk horallapin tukuy qapaq kayninkupas chinkachisqa karan!” nispanku.
Hinaqtinmi lamar qochanta puriq hatun barcopi kaq llapallan capitankuna, pasajerokuna, marinerokuna, hinallataq lamar qochapi kaq llapallan llank'aqkunapas karullanpi sayaranku. 18 Hinaspan chay Babilonia llaqta k'anayusqa kaspa q'oshñiran. Chayta rikuspankun chay karullapi sayaqkunaqa qapariranku khaynata:
—¡Manan ni hayk'aqpas chay hatu-hatun Babilonia llaqta hinaqa kay pachapiqa karanchu! nispanku.
19 Hinaspan llakikuymanta umankumanpas allpawan hich'ayukuspanku, nishuta waqaranku. Hinaspan qaparqacharanku khaynata:
“¡Ay, ay, imaynaraq kanqa kay hatu-hatun Babilonia llaqtaqa!
Lamar qochapi kaq barcokunapa llapallan dueñonkunan,
chay llaqtapa qapaq kayninwan qapaqyaranku.
Ichaqa chay llaqtaqa huk horallapin q'ala destruisqa qepanqa”, nispa.
20 Chaykuna pasasqanwanyá hanaq pachapi kaqkuna anchata kusikuychis. Saynallataq kusikuychis Diospa akllasqan kaq runakuna, apostolkuna, hinallataq profetakunapas. Diosmi chay Babilonia llaqtataqa juzgaspa castigaran, qankunapa contraykichispi tukuy ima ruwasqanmanta.
21 Hinaqtinmi huk atiyniyoq ángel huk hatun molino rumita hina oqarispa, lamar qochaman tukuy kallpanwan wikch'uyamuran, khaynata nispa:
 
“Saynatan chay hatu-hatun Babilonia llaqtapas chay rumi hina tukuy kallpawan wikch'uyusqa kanqa, saynapi kay pachamanta wiñaypaq chinkachisqa kananpaq.
Chaymi chay Babilonia llaqtataqa manaña ni hayk'aqpas rikunqakuñachu.
22 Manañan ni hayk'aqpas
uyarikunqañachu calleykikunapiqa musica tocaqkunapa arpakuna tocasqankuqa, quenakunata tocasqankuqa, nitaq cornetakunata tocasqankupas,
nitaqmi ni hayk'aqpas kanqañachu ima artesanokunapas,
nitaqmi uyarikunqañachu molinowan kutaqtinku chay bulla ruwasqankupas.
23 Chay llaqtaykipi kaq negociantekunaqa enteron mundontinpin ancha allin reqsisqa karanku.
Paykunaqa llapallan nación llaqtakunapin runakunata engañaranku, tukuy layqa ruwasqankuwan.
Chayraykun chay Babilonia llaqtapiqa manaña ni hayk'aqpas lamparinkunaqa k'anchanqañachu,
nitaqmi casarakuykunapas kanqañachu.
Chaymi mana ni pipas fiestakunapiqa kusikunqakuñachu.
24 Chay Babilonia llaqtapi tiyaq runakunan profetakunata, hinallataq Diospa akllasqan runakunataqa yawarninta ch'aqchuspa wañuchiranku.
Hinaspapas chay llaqtapi tiyaq runakunaqa Diospi creeq runakunatan enteron mundontinpi ashkata wañuchiranku.
(Chaymi Diosqa chay llaqtapi tiyaqkunataqa anchata castiganqa)”.