7
144,000 runakuna sellowan sellasqa kasqankumanta
Chaymantan rikullaranitaq tawa angelkunata. Paykunan kay allpa pachapa tawantin esquinanpi sayashasqaku, tawantin esquinanmanta wayra phukumuqta atajaspanku, saynapi chay wayra, allpa pachata, lamar qochata, hinallataq sach'akunatawan ama phukurpananpaq. Chaymantan rikullaranitaq huk angeltapas intipa lloqsimunan lawmanta hamushaqta. Paymi kawsaq Diospa sellonta apamusqa. Hinaspan payqa altota qaparispa waqyaran tawantin angelkunata; paykunan chashkisqaku atiyta, kay allpa pachata, hinallataq lamar qochatapas dañota ruwanankupaq. Hinaqtinmi chay intipa lloqsimunan lawmanta hamuq angelqa chay tawantin angelkunata khaynata kamachiran:
—¡Amaraq kay allpa pachatapas, lamar qochatapas, hinallataq sach'akunatapas dañotaqa ruwaychisraqchu, Diosninchista serviq wawankuna mat'enkupi sellasqa kanankukama! nispa.
Chaymantan noqaqa uyarirani chay sellowan sellasqa runakuna hayk'as kasqankuta. Chay sellasqa runakunaqa kasqaku 144,000. Paykunan kasqaku chunka ishkayniyoq hatun ayllumanta miramuq Israel nacionniyoq runakuna.
Judá sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Rubén sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Gad sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Aser sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Neftalí sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Manasés sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Simeón sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Leví sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Isacar sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Zabulón sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
José sutiyoq ayllumantan 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Hinallataqmi Benjamín sutiyoq ayllumantapas 12,000 runakuna sellowan sellasqa kasqaku.
Ashka runakuna yuraq p'achawan p'achasqa kasqankumanta
Chaykuna pasaruqtinmi, noqaqa rikullaranitaq ashkallaña runakunata. Manan pipas paykunataqa yupayta atirankuchu. Paykunan kasqaku llapallan nacionkunamanta, tukuy niraq ayllukunamanta, tukuy clase llaqtayoq runakunamanta, hinallataq tukuy clase idiomapi rimaq runakunamantawan ima. Paykunaqa tiyana tronopa ñawpaqninpi, hinallataq Corderopa ñawpaqninpin, yuraq p'achawan p'achasqa sayashasqaku. Makinkupitaqmi palmerapa ramanta hap'isqaku. 10 Paykunan altota qapariranku. Hinaspan alabaspa hatuncharanku khaynata:
—¡Tronopi tiyaq Diosninchismi,
hinallataq Corderopiwan ima salvawaranchis! nispanku.
11 Hinaqtinmi llapallan angelkunaqa tronopa muyuriqninpi, ancianokunapa muyuriqninpi, hinallataq tawantin atiyniyoq kawsaqkunapa muyuriqninpi sayashasqaku. Hinaspan paykunaqa tronopa ñawpaqninpi qonqorikuranku, asta mat'enkupas pampaman tupanankama. Hinaspan Diosta adoraranku 12 khaynata:
—¡Qankunapa nisqaykichisman hinayá kachun!
¡Alabasqayá kachun Diosninchisqa hatu-hatun kasqanmanta,
yachayniyoq kasqanmanta,
atiyniyoq kasqanmanta,
hinallataq kallpayoq kasqanmanta ima!
¡Paymanyá graciasta qospa adorasunchis wiña-wiñaypaq!
¡Saynapuni kachun! nispanku.
13 Hinaqtinmi huknin kaq ancianoqa tapuwaran khaynata:
—¿Pikunataq waq yuraq p'achawan p'achasqa kaq runakunarí? ¿Maymantataq paykunari hamurankú? nispa.
14 Chaymi noqaqa contestarani khaynata:
—Señor, qanmi chaytaqa yachanki, nispa.
Hinaqtinmi payqa niwaran khaynata:
—Paykunaqa hatu-hatun ñak'ariypi kasqankumanta lloqsimuqkunan kanku.
Hinaspapas paykunaqa Corderopa yawarninwan maqchisqan kanku. Chaymi paykunapa p'achankuqa suma-sumaq yuraqyachisqa kashan.
15 Chaymi paykunaqa Diospa tiyasqan tronopa ñawpaqninpi kashanku,
Diospa templonpi tuta p'unchaw adoraspanku.
Tronopi tiyaq Diosmi paykunawan kaspa, tukuy imamantapas waqaychanqa.
16 Chaymi paykunaqa manaña ni hayk'aqpas yarqachikunqakuñachu, nitaq ch'akichikunqakuñachu.
Paykunataqa manañan intipas nitaq ni ima ruphaypas dañota ruwanqañachu.
17 Ichaqa tronopa chawpinpi kaq Corderon paykunataqa michinqa, imaynan ovejakunata michiqpas allin pukyu unukunaman apaspa, kawsay qokuq unuta tomachin chay hinata.
Hinaspan Diosqa weqenkutapas pichanqa, nispa.